Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 24 mei 2022

Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat zij geloofd de naam van de HEER.
Psalm 113:3
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn naam moet overal geloofd worden in deze wereld. Van het oosten tot het westen, van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat, van de aarde tot de hemel, van het begin tot het einde en tot in eeuwigheid. Mijn naam is: liefde. Mijn naam is: trouw. Mijn naam is: heil en redding en zegen.

[BID:]
Heer Jezus, laat uw naam groot zijn in deze wereld, nu en altijd.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.