Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 11 mei 2022

Erken het: de HEER is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.
Psalm 100:3
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb jou gemaakt. Ik ben de Schepper van je leven, van heel je bestaan. En Ik heb je een plaats gegeven tussen alle andere mensen. Samen met hen behoor jij Mij toe. Laat Mij je weiden, laat Mij je leiden, laat Mij voor je zorgen. En neem jij je plaats in tussen alle mensen die Ik liefheb.

[BID:]
Heer Jezus, weid mij en leid mij.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.