Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 29 maart 2022

Uit de hemel zal Hij hulp sturen, wie mij bedreigt wordt smadelijk verjaagd. Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw.
Psalm 57:4
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je in een moeilijke situatie bent, waarin je je bang en bedreigd voelt, vertrouw er dan op dat Ik je help. Ik stuur vanuit de hemel mijn hulp naar je toe. Die hulp bestaat in mijn liefde en trouw. Ik heb je lief met heel mijn hart. En Ik zal je nooit los laten. Eeuwig duurt mijn trouw.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw hulp, uw liefde en uw trouw.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.