Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 11 januari 2022

Want de God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
2 Korintiërs 4:6
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
In jouw hart schijnt licht. Het is hetzelfde licht waarover mijn Vader sprak toen Hij de aarde schiep. Want niet de duisternis heeft het eerste en het laatste woord. Het licht heeft dat! Er schijnt licht in jouw hart. Dat licht verlicht jou zodat je Mij kent en mijn luister. Door het licht zie je mijn gezicht. En Ik zie jou in dat licht!

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor het licht in mijn hart.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.