Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 8 november 2021

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
Psalm 23:4
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je leven gaat soms door een donker dal. Dat is moeilijk en brengt veel verdriet en pijn met zich mee. Vertrouw er dan op dat Ik bij je ben. Wees niet bang voor gevaar, want Ik bescherm je. Als je je op Mij richt, zul je merken dat Ik je nieuwe moed geef. Moed om toch weer verder te gaan, op weg naar het licht.

[BID:]
Heer Jezus, geef me moed in mijn donkere dalen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.