Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 23 september 2021

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.
MatteĆ¼s 11:29
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je vermoeidheid en het dragen van je lasten maken dat je hard wordt en trots. Zo raak je verwijderd van mijn koninkrijk en mijn manier van leven. Leer van Mij om zachtmoedig en nederig te zijn. Kom naar Mij. Omhels Mij en ontdek dat je dan voorbij je vermoeidheid en je lasten werkelijk rust vindt. Ik ben er voor je. Kom.

[BID:]
Heer Jezus, geef en leer mij uw rust.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.