Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 24 augustus 2021

Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.
Openbaring 2:4
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Hoe is dat op dit moment in jouw leven? Ken je de liefde van weleer nog? De eerste liefde? De liefde waarmee Ik jou liefheb? De liefde waarmee je mij liefhad? Is die liefde er nog? Van mijn kant in elk geval wel: Ik heb je lief met een onuitputtelijke liefde.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw liefde voor mij.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.