Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 21 mei 2021

U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.
Romeinen 8:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Dit is de waarheid van jouw leven als kind van de Vader: mijn Geest woont in jou! De Geest wijst jou de weg in je leven. Laat je door Hem leiden, zoals je ook doet, met vallen en opstaan. Vertrouw er steeds opnieuw op dat mijn Geest je levend maakt en je leven richt op Mij als de Heer die jou liefheeft. Mijn Geest woont in jou!

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw Geest.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.