Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 22 maart 2021

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Johannes 10:11
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De Heer is mijn herder. Dat Psalmvers uit het Oude Testament verschiet voorgoed van kleur als je Jezus hoort zeggen dat hij de goede herder is. De God die we in Jahweh hebben leren kennen, komt ons nu in Jezus tegemoet. Meer nog dan zijn Vader is de Zoon bij uitstek de herder die alles geeft voor zijn schapen. Want de Zoon geeft daadwerkelijk zichzelf, zijn eigen leven. De Goede Herder is tegelijkertijd het Lam dat zijn mond niet opendeed voor de scheerders. Wat is Hij toch ongelooflijk bijzonder. De goede herder: het weerloze Lam. In Hem vind ik mijn leven.

[BID:]
Heer Jezus, U bent mijn Herder, uw stem wil ik horen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.