Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 21 maart 2021

Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.
Johannes 6:40
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Het Johannesevangelie tintelt van leven. Steeds weer ontmoeten we Jezus die met de dood voor ogen spreekt over het leven. Dat gaan we zien als we Hem zien. En dat is ook wat de Vader wil. Het is niet slechts een suggestie, een handreiking, maar zijn goddelijke wil: zie mijn Zoon! Gaan je ogen steeds meer open voor Christus? Want als dat gebeurt, zal er steeds meer leven in je komen, leven dat sterker is dan de dood. Het opstandingsleven van na het sterven werpt zijn licht nu al vooruit. Geloof in Jezus, en laat niet alleen het evangelie maar ook je eigen bestaan tintelen van leven.

[BID:]
Vader in de hemel, ik wil zo graag uw Zoon zien en leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.