Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 17 maart 2021

Christus Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
Titus 2:14
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Het is verdrietig om te ontdekken dat heel veel christenen denken dat Christus alleen gekomen is om ons vrij te kopen van de zonde. Want dat is alleen maar (hoewel het ook al een eindeloos kostbaar geschenk is!) het middel tot een hoger doel. Van zonde bevrijd kan ons leven helemaal in het teken staan van het goede. We kunnen zijn volk zijn, stralend van schoonheid door Hem. We kunnen vol ijver ons richten op het doen van het goede, het ware en het schone. Dat is Gods verlangen: een prachtig volk, een stralende bruid, een liefdevolle gemeenschap voor zijn glorie.

[BID:]
Heer, ik wil deel uitmaken van een volk dat helemaal voor U is.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.