Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 28 februari 2021

Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen.
Exodus 12:23
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
'Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.' Zo kondigt Johannes Jezus aan. We kunnen deze woorden alleen begrijpen tegen de achtergrond van het Oude Testament. Ook daar leren we God al kennen als een God die zo ontzettend graag genadig wil zijn. Alleen dat kost wel wat. In de tijd van het Oude Testament kostte het dieren, die moesten sterven. In het Nieuwe Testament kost het God Jezus. In zijn bloed is er redding van de zonden. Ben jij ook gewassen in zijn bloed? Ken jij hem ook als jouw Lam?

[BID:]
Heer Jezus, Lam van God, was me in uw bloed.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.