Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 20 februari 2021

Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.
Galaten 2:21
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Het komt voor: dat mensen, ook gelovige mensen, denken dat we rechtvaardig kunnen worden door ons aan de wet te houden. Keurig leven volgens de tien geboden als manier om God recht in de ogen te kunnen kijken. Maar als we dat denken, als we de wet waarderen als onze weg naar God, dan gooien we Gods genade weg. Niet doen dus! Omhels de genade van God door te geloven in de gekruisigde Christus. Hij is voor jou gestorven.

[BID:]
Vader, leer mij te leven van genade en in Jezus te geloven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.