Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 18 februari 2021

De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf.
Johannes 10:17
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Heel indrukwekkend is het om Jezus in alle vrijheid te horen zeggen: ‘Ik geef mijn leven.’ Niemand neemt het, ook al zijn het mensen die Jezus zullen doden. Niemand neemt het, ook al is het God zelf die besloten heeft dat zijn eigen Zoon moet sterven. Jezus Christus volgt in gehoorzaamheid aan zijn Vader volkomen zijn eigen verlangen. Hij geeft zijn leven, voor jou en voor mij. Dat is genade: God leren kennen in Jezus als een gevende God.

[BID:]
Heer God. dank U dat U in Christus laat zien dat U een gevende God bent.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.