Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 18 november 2020

God, blijf niet ver van mij, mijn God, kom mij haastig te hulp.
Psalm 71:12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben niet ver bij jou vandaan. Ik ben om je heen. Ik woon zelfs in je. Als je Mij vraagt om je te helpen, ben Ik dus al aanwezig. Nee, ik blijf niet ver en Ik ben niet ver. Ik ben je oneindig nabij om je vol liefde te helpen. Ik ben hier en nu aanwezig in jouw aanwezigheid.

[BID:]
Heer Jezus, help mij.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.