Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 19 oktober 2020

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.
Filippenzen 2:6-7
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb de hemelse aanwezigheid van mijn Vader achtergelaten om een tijd op aarde te zijn, als mens onder de mensen. De glorie die Ik had liet Ik los om dienend aanwezig te zijn in de menselijke werkelijkheid. Zo deed Ik afstand van wat Ik had om dienstbaar te zijn aan een betere wereld: de nieuwe wereld die vol is van Gods aanwezigheid. Ik nodig ook jou uit: laat los en dien.

[BID:]
Heer Jezus, leer me te dienen zoals U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.