Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 24 september 2020

Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord, ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd: 'Zoek mij in de chaos.'
Jesaja 45:19
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn woorden klinken niet op een geheime plaats. Ik spreek ze in het openbaar. Ze klinken in het Woord. Ze komen naar je toe door kinderen van de Vader die vanuit hun hart woorden van mijn Geest spreken. Mijn woorden klinken in het licht en ze brengen licht. Zoek Mij en vind Mij in de woorden die Ik sprak en die Ik nog steeds spreek.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U spreekt.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.