Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 30 september 2009

Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen - dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.
Johannes 10:18
Het verlangen van Jezus is om altijd de wil van zijn Vader te doen. De mensen om hem heen zouden kunnen denken dat de dingen die hem overkomen het resultaat zijn van de gebeurtenissen en omstandigheden van dat moment. Maar er is ten diepste maar één reden waarom de Zoon zijn leven gaat geven: omdat hij de opdracht van zijn Vader wil volbrengen. Dat is voor de Zoon vrijheid: volkomen gehoorzaam zijn aan zijn hemelse Vader. Vaak worden we bepaald door wat er gebeurt en is gebeurd in ons leven. Gaan in het spoor van Jezus betekent de vrijheid leren kennen die groeit in de verbondenheid met de Vader en dan het verlangen van de Vader in gehoorzaamheid volgen.
Vader, leer me om net als uw Zoon, mijn leven helemaal toe te wijden aan u, in de kracht van uw Geest.