Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Gezegend worden en tot zegen zijn

bijbelmoment van dinsdag 25 augustus 2009

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.
Psalm 84:6-7
Zegen ervaren we misschien wel juist in moeilijke tijden. Psalm 84 spreekt over een dal van dorheid waar we als kinderen van God soms doorheen gaan. Wat is het belangrijk en goed om dan onze toevlucht te zoeken bij de HEER. Want daar is een belofte aan verbonden: dat het dorre dal verandert in een oase van Gods aanwezigheid, dat het gaat van droge dorheid naar rijke regen. Dan daalt Gods tegenwoordigheid op ons neer om ons leven te doorweken. En we merken het, ondanks alles: Hij is erbij. Hij zegent je!
Dank u, HEER, dat ik ook in een dal van dorheid toch mag rekenen op uw zegen als ik mijn toevlucht zoek bij u.