Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Trek weg
Genesis 12:1

De HEER zei tegen ​Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je ​familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.' (Genesis 12:1)

Lang, lang geleden heb ik tegen Abram gezegd dat hij weg moest gaan naar het land dat Ik hem zou wijzen. En Abram deed dat. Ik bracht hem in het beloofde land. Ook in jouw leven zijn er situaties en plekken waar je weg moet gaan. Situatie ... lees meer >
En er was licht
Genesis 1:3

God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht. (Genesis 1:3)

Ik heb de hemel en de aarde geschapen. Ik heb gezegd: 'Er moet licht komen'. En toen Ik dat gezegd had, was er licht. Ook vandaag zeg Ik het: 'Er moet licht komen'. Want er is in je leven duisternis: het donker van verdriet en zorg, het don ... lees meer >
In jou vind ik vreugde
Marcus 1:11

Er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ (Marcus 1:11)

Toen Jezus op aarde gedoopt werd in de Jordaan, sprong mijn hart op van vreugde. Wat houd Ik veel van mijn Zoon! En dat heb Ik Hem laten weten, vanuit de hemel. De woorden die Ik toen sprak, echoën nog altijd na. Ze klinken nog altijd door ... lees meer >
Zondaars
Marcus 2:17

Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. (Marcus 2:17)

Je beter voordoen dan het in werkelijkheid met je gaat - daar zijn heel veel van mijn kinderen goed in. Jij bent daar ook vaak goed in. Maar het hoeft niet. Sterker nog: het helpt niet. Pas als je met je moeiten en gebreken voor de dag komt ... lees meer >
Nieuw leven
Romeinen 6:4

We zijn door de ​doop​ in zijn dood met hem ​begraven​ om, zoals ​Christus​ door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. (Romeinen 6:4)

Ik geef jou nieuw leven. Je bent gedoopt. Dat betekent dat je met Jezus in zijn dood begraven bent. Je oude leven bestaat voor Mij niet meer. Je bent dood voor de zonde. Je zonde is dood gegaan toen Jezus stierf. Maar Hij is weer opgestaan. ... lees meer >
Rust
Matteüs 11:28

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Matteüs 11:28)

Ik wil je vragen om op dit moment even stil te staan. Denk hierover na: waar ben je moe van en welke lasten ervaar je op dit moment in je leven? Ik ken je en Ik weet wat er speelt. En Ik moedig je aan om eerlijk en open tegen Mij te zeggen ... lees meer >
Geluk en vergeving
Psalm 32:1

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt ​vergeven, van wie de ​zonden​ worden bedekt. (Psalm 32:1)

Ik ben een God die graag vergeeft. Bij Mij is vergeving, altijd weer. Als je worstelt met tekortkomingen, als je je schaamt voor dingen die je hebt gedaan, als je verdriet ervaart over zonden die er waren en zijn in je leven - kom naar Mij. ... lees meer >
Klagen
Psalm 142:2-3

Luid roep ik tot de HEER, luid smeek ik de HEER om hulp, bij hem stort ik mijn ​hart​ uit, bij hem klaag ik mijn nood. (Psalm 142:2-3)

De Psalmen heb Ik een belangrijke plaats gegeven in het Boek waarin Ik je het leven aanbied. Juist in die Psalmen zul je ontdekken dat dat leven vaak moeilijk is. Dat ervaar je zelf ook. Ik nodig je uit om dat tegen Mij te zeggen. Niet omda ... lees meer >
Schatten verzamelen
Matteüs 6:20

Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen ​dieven​ in om ze te stelen. (Matteüs 6:20)

Er zijn in je leven heel veel zaken die belangrijk voor je zijn. Je werk, je gezin, je vriendschappen, je goede naam, je huis, je vrije tijd en nog veel meer. Dat kunnen zomaar je schatten worden, waar al je tijd en aandacht en liefde naar ... lees meer >
Het licht
Numeri 6:25

Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u ​genadig​ zijn. (Numeri 6:25)

Ik ben de HEER, je God. Ik heb het licht gemaakt. Ik heb een gesproken: 'Er moet licht zijn!' En er was licht. Ook vandaag zeg Ik: 'Er moet licht zijn!' Licht in jouw leven. Licht in jouw ogen. Licht in jouw hart. Ik zie jou en Ik houd van ... lees meer >
De Geest van de Heer
Jesaja 11:2

De ​geest van de HEER​ zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ​ontzag​ voor de HEER. (Jesaja 11:2)

Met deze profetische woorden van vroeger wil Ik jou vandaag zegenen. Als je leeft in verbondenheid met mijn Zoon Jezus, dan deel je in de Geest. Dit beloof Ik je: mijn Geest zal op jou rusten! Mijn Geest geeft je alle wijsheid en inzicht di ... lees meer >
Vermoeid en machteloos
Jesaja 40:29

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. (Jesaja 40:29)

Je bent soms moe zijn van het vechten. Je voelt je machteloos omdat er een ongelijke strijd gaande lijkt te zijn. Je ervaart dat je kwetsbaar bent. Ja, je bent mens, helemaal mens met alle zwakheid die daarbij hoort. Maar Ik nodig je uit om ... lees meer >
Wapenrusting
Efeziërs 6:11

Trek de ​wapenrusting​ van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de ​duivel. (Efeziërs 6:11)

Misschien ben je je er niet altijd van bewust. En daarom zeg Ik het vandaag een keer extra duidelijk tegen je: er is een strijd gaande. Vaak onzichtbaar, maar wel echt. Mijn tegenstander gaat rond: de duivel. Ik ben sterker dan hij. Veel st ... lees meer >
De ander
Fil.. 2:3

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. (Filippenzen 2:3)

Vandaag heb je te maken met andere mensen. Je ontmoet ze thuis, op straat, op je werkplek, in het verkeer, in de kerk. Overal kom je andere mensen tegen. Ik wil dat je ze belangrijker acht dan jezelf. Ik weet dat je dat vaak moeilijk vindt. ... lees meer >
In de naam van Jezus
Kol.. 3:17

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de ​Heer​ ​Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. (Kolossenzen 3:17)

Heel de dag ben je met van alles bezig. Je hebt taken die je moet doen, gesprekken die je moet voeren, verantwoordelijkheden die je moet nemen. Doe dat allemaal in de naam van Jezus, mijn geliefde Zoon. Hij is erbij. Zijn aanwezigheid helpt ... lees meer >
Nederig van hart
Matteüs 5:3

(Matteüs 5:3)

Ik wil dat je gelukkig bent. Maar vergis je niet: de weg waarlangs je het geluk vindt is misschien wel heel anders dan je denkt. Het geluk van mijn koninkrijk valt je ten deel als je nederig bent. Nederig ben je als weet en ervaart dat je n ... lees meer >
Genezing
Jesaja 53:5

Om onze ​zonden​ werd hij doorboord, om onze ​wandaden​ gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. (Jesaja 53:5)

Vandaag wil Ik je vragen om de ogen van je hart te richten op mijn Zoon, mijn geliefde: Jezus. Wat houd Ik veel van Hem! Heb Hem lief. Vertrouw je aan Hem toe. Want Hij is het die om jouw zonden werd doorboord. Hij werd om jouw wandaden geb ... lees meer >
Ruimte
Psalm 119:32

Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte. (Psalm 119:32)

Ik heb het goede met je voor. Ik gun jou het leven in al zijn volheid: liefde, trouw, oprechtheid, goedheid, genade! De weg waarlangs je dat leven vindt, is de weg van mijn geboden. Misschien vind je mijn geboden moeilijk. Misschien begrijp ... lees meer >
Liefhebben
Johannes 13:34

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar ​liefhebben. (Johannes 13:34)

Ik heb jou lief. Ik houd van jou met heel mijn hart. Ik houd van al mijn kinderen. En dit is wat Ik wil: dat jij je naaste liefhebt. Je naaste, dat is: je vrouw, je man, je kind, je vader, je moeder, je collega, je buurman - wie Ik ook maar ... lees meer >
Danken
1 Tessalonicenzen 5:18

Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met ​Christus​ ​Jezus, verlangt. (1 Tessalonicenzen 5:18)

Misschien vind je dat Ik veel van je vraag als Ik zeg dat je onder alle omstandigheden moet danken. Want er zijn zoveel dingen in je leven die het je moeilijk maken om dankbaar te zijn: ziekte, onzekerheid, gebroken relaties, zorgen over h ... lees meer >