Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Licht en waarheid
Psalm 43:3

Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw ​heilige​ berg, naar de plaats waar u woont. (Psalm 43:3)

Ik ken je verlangen om je door Mij te laten leiden. Tegelijk merk je dat je je ook vaak door andere zaken laat leiden: door je boosheid, je verdriet, je gekwetstheid of je teleurstelling. Bid dan. Zoek contact met Mij. Want Ik wil je steeds ... lees meer >
Hoop
Psalm 43:5

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. (Psalm 43:5)

Je leven is niet altijd gemakkelijk. Soms voel je je bedroefd en onrustig. Dat gebeurt binnenin je, in je ziel. Het is goed voor je om daar aandacht aan te besteden. Laat je verdriet en onrust er zijn. En als je ze echt ziet en van binnen e ... lees meer >
Volkomen vreugde
Johannes 15:11

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (Johannes 15:11)

Alles wat Mijn Zoon Jezus zegt heeft als doel : vreugde. Hij wil jou, net als Ik dat wil, vreugde geven. Want de vreugde die er stroomt tussen Mijn Zoon en Mijn Geest en Mij - Wij verheugen ons mateloos in Elkaar! - die vreugde is ook voor ... lees meer >
Uitgekozen
Johannes 15:16

Jullie hebben niet mij ​uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. (Johannes 15:16)

Eens sprak Mijn Zoon Jezus deze woorden tegen Zijn leerlingen. Vandaag spreekt Hij deze woorden tegen jou. Ja, je hoort door Jezus Mijn eigen stem! Ik heb je uitgekozen! Het hangt allemaal niet van jou af, maar van Mij. Ik kies jou en Ik no ... lees meer >
Dit is de dag
Psalm 118:24

Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. (Psalm 118:24)

De dag van vandaag krijg je van Mij! Ik vraag je om daar op dit moment bij stil te staan. Dit is de dag die Ik heb gemaakt. Een nieuwe dag. Een dag waarop Ik je trouw zal zijn en je Mijn liefde zal geven. Een dag waarop je onderweg bent en ... lees meer >
De hemelse prijs
Fil.. 3:14

Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. (Filippenzen 3:14)

Welk doel jaag jij na in jouw leven. Nu is het moment om daarover na te denken en daarbij stil te staan. Je laat je al snel leiden door wat er in je dagelijkse leven belangrijk is: liefdevolle relaties, dagelijks werk, je persoonlijke ontwi ... lees meer >
Wat voor je ligt
Fil.. 3:13

Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. (Filippenzen 3:13)

Richt je op wat voor je ligt. Richt je op de toekomst die Ik je geef. Er ligt al veel achter je - veel gebrokenheid en moeite, veel zonde en pijn. Ik nodig je uit om dat allemaal los te laten. Vergeet wat achter je licht en richt je op wat ... lees meer >
Houd vol
Fil.. 3:12

Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. (Filippenzen 3:12)

Vandaag moedig Ik je aan om vol te houden. De weg die je gaat is niet gemakkelijk. Je volgt Jezus. Hij is jouw Heer, opgestaan uit de dood na een weg van lijden. En Ik weet het: ook jij bent gegrepen door Mijn Zoon Christus. Hij is jouw lev ... lees meer >
Je leven
Kol.. 3:4

En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. (Kolossenzen 3:4)

Mijn kind, als je Vader stemt het me zo dankbaar dat jij gelooft in Mijn Zoon Jezus. Want dat betekent dat je het leven hebt. Je lééft! Christus is je leven! Eens zei Hij het zelf: 'Ik ben het leven'. En daarom mag jij zeggen en ervaren d ... lees meer >
Verborgen
Kol.. 3:3

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. (Kolossenzen 3:3)

Niets in deze wereld heeft nog macht over jou. Je bent gestorven voor wat je op aarde in de greep kan houden. In je doop ben je met Christus dood gegaan voor de macht van de zonde en van de wereld. En je bent met Hem opgestaan in een nieuw ... lees meer >
Wat boven is
Kol.. 3:2

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. (Kolossenzen 3:2)

Richt je op alles wat van Mij is. Ik weet hoe het leven op aarde aan je kan trekken op een manier waardoor Ik uit beeld raak. Ik gun je het leven op aarde. Daarin wil Ik je ook veel geven. Maar vergis je niet: je bent gemaakt voor het leven ... lees meer >
Alle macht
Matteüs 28:18

Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. (Matteüs 28:18)

Nooit kun je te groot denken over wat Mijn Zoon Jezus kan. Het is belangrijk om dat steeds opnieuw tot je door te laten dringen. Het is heerlijk om Jezus te kennen als mens onder de mensen. Zo was Hij echt heel nabij, heel herkenbaar. Maar ... lees meer >
Alle dagen
Matteüs 28:20

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Matteüs 28:20)

Ik ben met je. Ook op deze dag. Maar niet alleen vandaag: alle dagen. Geen enkele dag uitgezonderd. Ik woon bij je. Ik ga met je om. Ik deel het leven met je. Jij mag leven in Mijn tegenwoordigheid. Ik weet dat je je daar lang niet altijd v ... lees meer >
Opgestaan
Matteüs 28:6

Hij is niet hier, hij is immers ​opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. (Matteüs 28:6)

Laat vandaag tot je doordringen: er is hoop en er is licht want Mijn Zoon Jezus leeft! De plaats waar Hij begraven was, is leeg. Hij is opgestaan! Die opstanding getuigt van kracht, de kracht van Jezus die in jou is, zodat jij in staat bent ... lees meer >
Rust
Psalm 62:6

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. (Psalm 62:6)

Kies vandaag voor de rust en de stilte. Er is zoveel drukte, onrust en chaos in de wereld waarin je leeft. Weet je nog wel dat je een ziel hebt? Ik heb als je Schepper een ruimte gemaakt ergens in je binnenste, waar je weer contact kunt ma ... lees meer >
Verlaten
Matteüs 27:46

In het negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' Dat wil zeggen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' (Matteüs 27:46)

Ik heb Jezus verlaten zodat Ik jou nooit meer zou verlaten. Ik ben altijd bij je. Wat was het donker. Wat was het alleen. Wat was het eenzaam. Doods en duister. Wat ging de schreeuw van Jezus als een zwaard door Mijn hart. 'Mijn God, Mijn G ... lees meer >
Olie
Matteüs 26:12

Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. (Matteüs 26:12)

Heb je haar al gezien? Een vrouw tussen al die mannen rondom Jezus. Die mannen: ze zien het niet, ze begrijpen het niet. Maar deze ene vrouw begrijpt het we: Jezus moet sterven. En ze zalft Hem met olie en geeft zo van binnenuit alles wat ... lees meer >
God van levenden
Matteüs 22:32

Dit is wat hij zei: 'Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Hij is geen God van doden, maar van levenden. (Matteüs 22:32)

Als er in je leven verdriet is om geliefden die gestorven zijn, laat het dan een diepe troost mogen zijn om Mij te kennen als de God van levenden. Ik ben een God die zich niet schaamt om naar mensen genoemd te worden. Ik ben de God van Abra ... lees meer >
Kennen
Johannes 17:3

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. (Johannes 17:3)

Misschien denk je wel dat het eeuwige leven begint als je sterft. Maar dat is niet zo. Het eeuwige leven begint als je Mij kent, de enige ware God. Het eeuwige leven begint als je Mijn Zoon Jezus Christus kent. Ik heb Hem in de wereld gezon ... lees meer >
Geëerd
Johannes 12:26

Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. (Johannes 12:26)

Je eert Mij met je leven. Daar geniet Ik van. Maar Ik wil ook jou eren! Dat is wat Mijn Zoon Jezus zegt. Hij roept je vandaag om Hem te dienen en te volgen. Wees daar waar Hij ook is. Zo dien je Hem en zo volg je Hem. En dat is waar Ik inte ... lees meer >