Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Horen en doen
Jakobus 1:22

Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. (Jakobus 1:22)

Het is en blijft een groot gevaar, ook in jouw leven: dat je de boodschap van het evangelie hoort, dat je nadenkt over christelijk leven en je verdiept in de leer van mijn Woord, maar dat je het niet toepast in de dagelijkse praktijk van je ... lees meer >
De boodschap aanvaarden
Jakobus 1:21

Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. (Jakobus 1:21)

Luister: de boodschap van het evangelie is in jou geplant. De boodschap van nieuw leven is dus diep binnen in je gekomen, een heeft wortels gekregen in je hart en je leven! Als je zo de boodschap van mijn Zoon Jezus en zijn koninkrijk aanva ... lees meer >
Kwaad worden
Jakobus 1:19-20

Ieder mens moet ook traag zijn in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. (Jakobus 1:19-20)

Bestaat er geen heilige, gerechtvaardigde woede? Die vraag komt misschien wel het eerst bij je op als je deze woorden op je in laat werken. Het is toch ook goed om een keer boos te zijn over iets wat oneerlijk is, wat gewoon echt fout is? ... lees meer >
Luisteren en spreken
Jakobus 1:19

Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. (Jakobus 1:19)

Wat is belangrijker? Luisteren of spreken? Vandaag leer Ik je deze wijsheid: dat je je moet haasten om te luisteren en dat traag moet zijn om te spreken. Luisteren is het belangrijkste! Luister vandaag naar mijn stem. Luister naar wat Ik te ... lees meer >
Elke goede gave
Jakobus 1:16-17

Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. (Jakobus 1:16-17)

Ik ben een gevende God! Dat behoort tot de kern van mijn karakter. Ik geef wijsheid, Ik geef volharding, Ik geef eeuwig leven. Daarin moet je je niet vergissen, door er anders over te denken, door wat je hebt ontvangen toe te schrijven aan ... lees meer >
De proef doorstaan
Jakobus 1:12

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. (Jakobus 1:12)

Eens noemde mijn Zoon Jezus die mensen gelukkig die werden vervolgd vanwege de gerechtigheid. Want voor zulke mensen is het koninkrijk. Ook mijn dienaar Jakobus prijst mensen gelukkig die beproefd worden en die beproeving doorstaan. Dat is ... lees meer >
Als een bloem
Jakobus 1:9-10

Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde, en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld. (Jakobus 1:9-10)

Ga je weg in nederigheid. Kies zo het spoor dat Jezus ging. Je kunt op aarde onaanzienlijk zijn: dat geeft niet, omdat je voor Mij een hoge waarde hebben. Je kunt op aarde rijk zijn: dat is niet belangrijk, omdat het gaat om jouw afhankel ... lees meer >
Wijsheid vragen
Jakobus 1:5

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. (Jakobus 1:5)

Wat kun je soms lang worstelen om tot een goed inzicht te komen, om een wijs besluit te nemen, om te ontdekken welke keuze je moet maken. Ik zie dat je het vaak probeert door zelf heel goed na te denken, er met andere mensen over te spreken ... lees meer >
Blij in beproevingen
Jakobus 1:2

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. (Jakobus 1:2)

Ik weet van de beproevingen die er in je leven zijn: de tegenslagen, de teleurstellingen, het verdriet en de pijn. Wat is dat vaak moeilijk. En daarom begrijp Ik het als je je overrompeld voelt door deze uitspraak van Jakobus, de broer van ... lees meer >
Kinderen van God
Romeinen 8:14

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. (Romeinen 8:14)

Mijn Geest brengt een diepe verandering teweeg in jouw leven omdat jij Christus kent! Deze diepgaande verandering komt vooral hierin tot uitdrukking: jij mag jezelf kind van God noemen. Je bent niet langer slaaf van een Heer. je bent gelief ... lees meer >
Zegevieren
Romeinen 8:37

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. (Romeinen 8:37)

Er kan in je leven heel veel gebeuren waardoor je je uit het lood geslagen voelt. Je ervaren tegenslagen, verliest geliefden, raakt teleurgesteld in mensen, wordt ziek of je faalt. Allemaal ingrijpende gebeurtenissen. En soms denk je dat je ... lees meer >
Gekocht en betaald
1 Korintiërs 6:20

Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. (1 Korintiërs 6:20)

Er is iemand die alles voor jou heeft over gehad. En dat ben Ik, je hemelse Vader. Ik zag je en Ik wilde je uit jouw ellende redden. Je bent gekocht en betaald met het bloed van mijn Zoon Jezus. Je bent nu niet meer van jezelf, je bent van ... lees meer >
Licht in je hart
2 Korintiërs 4:6

De God die heeft gezegd: Uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons ?hart? het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van ?Jezus? ?Christus. (2 Korintiërs 4:6)

Eens sprak Ik deze woorden: 'Uit de duisternis zal licht schijnen.' Dat was op de eerste dag van de wereld. Maar Ik ben het blijven zeggen, telkens weer, steeds opnieuw. Want dat is wat Ik het liefste wil: dat het licht wordt! En het is lic ... lees meer >
Vrienden
Johannes 15:15

Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. (Johannes 15:15)

Ik ken je verlangen naar vriendschap en verbondenheid. Want alleen is maar alleen. Eenzaamheid is voor de meeste mensen een kwelling. Ook voor jou. Vandaag klinkt mijn Vaderhart door in de woorden van mijn Zoon Jezus. Hij staat voor je en k ... lees meer >
Belofte
Psalm 132:11

De HEER heeft David trouw gezworen, en zijn belofte neemt hij niet terug. (Psalm 132:11)

Je bent onderweg. Soms weet je niet precies waarheen. Dan is het altijd weer goed om jezelf eraan te herinneren dat Ik trouw ben. Ik houd mij aan wat Ik beloof. Ik houd mijn kinderen vast. Jou dus ook. Zo deed ik dat ook tijdens het leven v ... lees meer >
Geluk en ontzag
Psalm 128:1

Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst. (Psalm 128:1)

Mijn Woord is vol van gelukkigprijzingen. De bekendste zijn die van mijn Zoon Jezus in de Bergrede: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn. Gelukkig wie treuren. Gelukkig de zachtmoedigen.' Vandaag wens Ik jou ook geluk. De weg naar dat geluk ... lees meer >
In de hemel
Psalm 123:1

Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de hemel troont. (Psalm 123:1)

Als je onderweg bent, is het belangrijk om een ankerpunt te hebben. Zo’n ankerpunt is de hemel. Op aarde heb je vaak te maken met tegenslagen, met doodlopende wegen, met keuzes rond afslagen die je al dan niet moet nemen. Maar altijd kun je ... lees meer >
In eeuwigheid
Psalm 121:8

De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. (Psalm 121:8)

Het leven dat je leeft, is soms eindeloos complex. Er zijn zoveel dingen die gebeuren, zoveel gedachten om te denken, zoveel problemen om mee om te gaan, zoveel gevoelens om een plek aan te geven, zoveel keuzes die gemaakt moeten worden. Te ... lees meer >
Bevrijden
Psalm 120:2

Bevrijd mijn ziel, HEER, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt. (Psalm 120:2)

Ik ben de HEER, de enige ware God. Mijn Zoon Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Mijn Geest leidt je in alle waarheid. Daarom vraag Ik je om alle leugen en bedrog uit je leven te bannen. Geef leugens geen plaats, lieg niet m ... lees meer >
Roepen
Psalm 120:1

Roep ik in mijn nood tot de HEER, hij geeft mij antwoord. (Psalm 120:1)

Je bent als mens onderweg in dit leven. Ik hoop dat je elke dag beseft dat Ik erbij ben. Want onderweg zijn is lang niet altijd gemakkelijk: er gebeuren moeilijke dingen, er zijn tegenslagen, er dreigen gevaren. Juist als je zo onderweg ben ... lees meer >