Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Vrede en het zwaard
Matteüs 10:34

Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matteüs 10:34)

De woorden die mijn Zoon Jezus spreekt, zijn niet altijd gemakkelijk. Vandaag klinken er heel confronterende woorden in jouw leven. Zeker: Ik ben de Vader van de vrede, mijn Zoon Jezus is de Vredevorst, mijn Geest maakt jou een vredestichte ... lees meer >
Jezus erkennen
Matteüs 10:32

Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. (Matteüs 10:32)

In jouw leven als leerling van Jezus draait het steeds opnieuw om de erkenning van Hem als je Heer. Schaam je nooit voor Hem. Geef er met heel je leven vorm aan geeft dat mijn Zoon jouw Heer is, je verlosser, je leraar, je kracht, je wijshe ... lees meer >
Van de daken schreeuwen
Matteüs 10:27

Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. (Matteüs 10:27)

Ook jij hebt als leerling van Jezus de geheimen van het koninkrijk van de hemel gehoord. Hij sprak ze inn het duister en fluisterde ze in het oor. Maar het was toen en is nu niet de bedoeling dat de geheimen van mijn koninkrijk geheim blijv ... lees meer >
De Geest die in je spreekt
Matteüs 10:20

Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. (Matteüs 10:20)

Als leerling van Jezus zul je tegenstand ondervinden vanwege de boodschap van het koninkrijk. Daar was mijn Zoon duidelijk over toen Hij met zijn leerlingen sprak over de weg die ze moesten gaan. Ook jij kunt in situaties terecht komen waar ... lees meer >
Het stof van je voeten
Matteüs 10:14

Als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. (Matteüs 10:14)

Niet iedereen zit op de boodschap van mijn koninkrijk te wachten. Dat is een ernstige zaak. Mensen ontvangen je soms niet en willen niet naar je luisteren. Ze kiezen er welbewust voor om de vrede van het koninkrijk van de hemel aan hun deur ... lees meer >
Tekens van het koninkrijk
Matteüs 10:8

Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. (Matteüs 10:8)

Het evangelie van mijn koninkrijk is vol kracht! Het bestaat niet alleen in woorden. Er zijn ook indruwekkende tekens van dat koninkrijk dat in jou is en om je heen. Dit zijn de tekens van de kracht van het koninkrijk: waar ziekte is komt h ... lees meer >
Verkondig het koninkrijk
Matteüs 10:7

Ga op weg en verkondig: 'Het koninkrijk van de hemel is nabij.' (Matteüs 10:7)

Ik nodig je vandaag uit, net als mijn Zoon Jezus dat eens deed, om op op weg te gaan. Dit is wat je moet doen: verkondig het evangelie. Verkondig het goede nieuws. Doe dat door je daden en je woorden. Doe dat met hart en ziel. Want door je ... lees meer >
Christus is in u
Kol.. 1:27

Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. (Kolossenzen 1:27)

Luister vandaag naar deze prachtige woorden over een prachtige werkelijkheid! Ik heb het mooiste mysterie dat bestaat bekend gemaakt: Christus woont in jou! Hij woont in iedereen die Hem aanvaardt als Heer en zich in geloof aan Hem toevertr ... lees meer >
Heilig, zuiver en onberispel..
Kol.. 1:22

Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. (Kolossenzen 1:22)

Er heeft zich werkelijk een grote omkeer voltrokken in jouw leven als christen Waar je eerst een vijand van Mij was, zeg Ik nu: je bent heilig en zuiver en onberispelijk. Hoe mooi is dat! Heilig: je bent helemaal aan Mij toegewijd. Zuiver: ... lees meer >
Eerst vervreemd
Kol.. 1:21

Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. (Kolossenzen 1:21)

Soms is het goed om weer te zien waar je vandaan komt. Daarom spreek Ik daar vandaag over. Want die vervreemding van Mij, dat je los van Mij bent, die is er steeds weer. En ook van het kwaad ben je nooit helemaal losgeraakt. Zie je de momen ... lees meer >
Alles bestaat in hem
Kol.. 1:17

Hij bestaat vr alles en alles bestaat in hem. (Kolossenzen 1:17)

Ik ben de Vader van Christus. Om Hem draait alles in de hemel en op aarde. Christus is alles. Steeds opnieuw roep Ik het uit: 'Zie mijn Zoon die ik liefheb. Vind vreugde in Hem!' Christus bestaat vóór alles: alles wat er was, alles wat er i ... lees meer >
Alles geschapen voor Christus
Kol.. 1:16

In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. (Kolossenzen 1:16)

Alles, alles, alles. Dat is heel veel. En het is er allemaal door Christus en voor Christus. Ik wil dat je daar vandaag bij stil staat en stil van wordt. En het is belangrijk om onder de indruk te raken van de majesteit van mijn Zoon Jezus ... lees meer >
Lachen
Psalm 40:17

Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: 'Groot is de HEER.' (Psalm 40:17)

Ja, er kan ook gelachen worden als je met Mij omgaat! 'Groot is de HEER!' Geloof en gebed zijn beslist een serieuze zaak. Maar Ik wil niet dat de lach ontbreekt. Want geloven is ten diepste feest vieren met Mij, de drie-enige God! Vader, Zo ... lees meer >
Hoe liefdevol
Psalm 40:11

In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent. (Psalm 40:11)

In deze psalm getuigt mijn dienaar David van Mij als zijn Heer! Hij kan het niet laten om tussen de mensen steeds opnieuw te spreken over mijn liefde en mijn trouw. Hij kan er maar niet over zwijgen. Hoe is dat bij jou? Zeg je het David na? ... lees meer >
Geluk en vertrouwen
Psalm 40:5

Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens. (Psalm 40:5)

De weg naar het geluk is niet altijd de meest vanzelfsprekende en gemakkelijkste weg. Het is gemakkelijker om je eigen inzichten te volgen dan de waarheid van mijn woorden je eigen te maken. Vandaag laat Ik je zien dat de weg naar het geluk ... lees meer >
Innige liefde
Romeinen 12:10

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. (Romeinen 12:10)

Mijn liefde voor jou geeft kleur aan je leven en je relaties. In de gemeente van mijn Zoon bloeit daardoor een innige verbondenheid op, omdat mijn liefde in je is en omdat je mijn liefde herkent in de ander. Dan zul je steeds minder de beho ... lees meer >
De zegen en de stad
Spreuken 11:11

Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei, de uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang. (Spreuken 11:11)

Als jij steeds meer leert om mijn zegen te ontvangen en om die zegen uit te delen, zal dat grote gevolgen hebben. Niet alleen maar in jouw persoonlijk leven: in jouw relaties, in jouw gezin, in jouw familie. Nee, zelfs de stad, de plaats wa ... lees meer >
Zwoegen voegt niets toe
Spreuken 10:22

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe. (Spreuken 10:22)

Je herkent het wel: dat je dagen overvol zitten met van alles en nog wat. Het een wat je doet is nog belangrijker dan het andere. Je hebt het druk met heel veel dingen tegelijk. Dat is dus het zwoegen waar Ik het vandaag met je over wil heb ... lees meer >
Tot zegen strekken
Spreuken 10:7

De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat. (Spreuken 10:7)

Alle mensen dragen herinneringen met zich mee. Mooie herinneringen en moeilijke herinneringen. Zo herinner jij je ook ook mensen, om wie ze waren en wat ze deden. Ze hebben je leven meer kleur gegeven, of juist niet. Als je je een rechtvaar ... lees meer >
Laat je redden
Jesaja 45:22

Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen ander. (Jesaja 45:22)

Mijn uitnodiging om je te laten redden gaat uit naar iedereen! Iedereen krijgt de kans om naar Mij terug te keren. Elke dag opnieuw. Maar Ik wil dan wel alleen jouw God zijn, de énige. Want opnieuw zeg Ik tegen je dat er geen enkele andere ... lees meer >