Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Bidden
Romeinen 12:12

Bid onophoudelijk. (Romeinen 12:12)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je uit om onophoudelijk te bidden. Dat is: niet stoppen ... lees meer >
Standvastig
Romeinen 12:12

Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. (Romeinen 12:12)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als er moeilijke en verdrietige dingen in je leven gebeuren, be ... lees meer >
Hoop
Romeinen 12:12

Wees verheugd door de hoop die u hebt. (Romeinen 12:12)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Omdat je Mij kent, kun je hoopvol leven. Zeker, er is veel gebro ... lees meer >
Dienen
Romeinen 12:11

Dien de Heer. (Romeinen 12:11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben op aarde gekomen om te dienen en om mijn leven te geven. ... lees meer >
Aanvuren
Romeinen 12:11

Laat u aanvuren door de Geest. (Romeinen 12:11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je kunt niet leven in mijn koninkrijk zonder mijn Geest. Hij woo ... lees meer >
Enthousiasme
Romeinen 12:11

Laat uw enthousiasme niet bekoelen. (Romeinen 12:11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je in Mij gelooft, ben je levend in mijn koninkrijk. Dat is ... lees meer >
De ander hoger achten
Romeinen 12:10

Acht de ander hoger dan uzelf. (Romeinen 12:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Gelukkig wie nederig van hart zijn. Dat zeg Ik vandaag tegen jo ... lees meer >
Innige liefde
Romeinen 12:10

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. (Romeinen 12:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Liefde is het allerbelangrijkste. Dat kun je niet vaak genoeg ho ... lees meer >
Het goede
Romeinen 12:9

Wees het goede toegedaan. (Romeinen 12:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er is in de wereld heel veel kwaad. Laat je er niet door overwel ... lees meer >
Kwaad verafschuwen
Romeinen 12:9

Verafschuw het kwaad. (Romeinen 12:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er is veel kwaad in de wereld. Ik heb dat kwaad in de ogen gekek ... lees meer >
Oprechte liefde
Romeinen 12:9

Laat uw liefde oprecht zijn. (Romeinen 12:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Het belangrijkste wat Ik op aarde heb laten zien is dit: dat God ... lees meer >
Veranderen en vernieuwen
Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. (Romeinen 12:2)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik roep je op om je niet aan te passen aan deze wereld. Ik heb e ... lees meer >
Hopen op de HEER
Jesaja 40:31

Wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. (Jesaja 40:31)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Deze belofte heb Ik vandaag voor jou: Ik beloof je nieuwe kracht ... lees meer >
In overvloed
Jesaja 40:29

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. (Jesaja 40:29)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je je soms moe en machteloos voelt, weet dan dat Ik er ben o ... lees meer >
Een eeuwige God
Jesaja 40:28

Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. (Jesaja 40:28)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de Eeuwige. Ik ben het Begin en het Einde. Ik ben de Alph ... lees meer >
Wees niet bang
Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. (Jesaja 41:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Op de laatste dag van het jaar wil Ik deze woorden in je hart leggen. Ik wil dit tegen je zeggen: wees niet bang! Wees niet bang, ... lees meer >
Stralende licht
Lucas 1:78

Dankzij de liefdevolle ?barmhartigheid? van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. (Lucas 1:78)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Weet, ook als je duisternis ervaart in je leven, dat het stralende licht uit de hemel over jou is opgegaan. Ik ben het licht i ... lees meer >
Heilig verbond
Lucas 1:72

Zo toont hij zich ?barmhartig? jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn ?heilig? ?verbond. (Lucas 1:72)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Al lang voordat jij er was, was er de barmhartigheid van God. Want mijn Vader heeft zich met een heilig verbond aan jouw vooro ... lees meer >
Verlost
Lucas 1:68

Geprezen zij de Heer, de God van IsraŽl, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. (Lucas 1:68)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben in de wereld gekomen om mijn volk te verlossen. Want Ik bekommer mij om wie leven in nood en ellende. Zo bekommer Ik m ... lees meer >
Een licht
Lucas 2:30-32

Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van IsraŽl, uw volk. (Lucas 2:30-32)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben het licht voor de wereld. Mijn licht redt je uit de duisternis. Die redding is voor alle mensen, alle volken, alle land ... lees meer >