Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Genezing
Jesaja 53:5

Om onze ​zonden​ werd hij doorboord, om onze ​wandaden​ gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. (Jesaja 53:5)

Vandaag wil Ik je vragen om de ogen van je hart te richten op mijn Zoon, mijn geliefde: Jezus. Wat houd Ik veel van Hem! Heb Hem lief. Vertrouw je aan Hem toe. Want Hij is het die om jouw zonden werd doorboord. Hij werd om jouw wandaden geb ... lees meer >
Ruimte
Psalm 119:32

Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte. (Psalm 119:32)

Ik heb het goede met je voor. Ik gun jou het leven in al zijn volheid: liefde, trouw, oprechtheid, goedheid, genade! De weg waarlangs je dat leven vindt, is de weg van mijn geboden. Misschien vind je mijn geboden moeilijk. Misschien begrijp ... lees meer >
Liefhebben
Johannes 13:34

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar ​liefhebben. (Johannes 13:34)

Ik heb jou lief. Ik houd van jou met heel mijn hart. Ik houd van al mijn kinderen. En dit is wat Ik wil: dat jij je naaste liefhebt. Je naaste, dat is: je vrouw, je man, je kind, je vader, je moeder, je collega, je buurman - wie Ik ook maar ... lees meer >
Danken
1 Tessalonicenzen 5:18

Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met ​Christus​ ​Jezus, verlangt. (1 Tessalonicenzen 5:18)

Misschien vind je dat Ik veel van je vraag als Ik zeg dat je onder alle omstandigheden moet danken. Want er zijn zoveel dingen in je leven die het je moeilijk maken om dankbaar te zijn: ziekte, onzekerheid, gebroken relaties, zorgen over h ... lees meer >
Bidden
1 Tessalonicenzen 5:17

Bid​ onophoudelijk. (1 Tessalonicenzen 5:17)

Bidden is de manier waarop je in verbondenheid met Mij leeft. Bidden is de weg waarlang je contact maakt met Mij. Het is de weg waarlangs Ik naar je toe kom. Bid daarom. Zoek mij. Richt de aandacht van je hart op mijn aanwezigheid in jouw l ... lees meer >
Heilige grond
Exodus 3:5

‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je ​sandalen​ uit, want de grond waarop je staat, is ​heilig.’ (Exodus 3:5)

Het is lang geleden dat Ik Mozes ontmoette bij die brandende struik in de woestijn. Dat was een heilig moment. Ik verlang ernaar om ook jou te ontmoeten. Er staat nu geen struik in brand zonder te verteren. Maar in mijn hart brandt voor jou ... lees meer >
De HEER voor ogen
Psalm 16:8

Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet. (Psalm 16:8)

Waar zijn jouw ogen op gericht? Welk antwoord geef jij op die vraag? Je kijkt vaak naar mensen, mensen die je helpen, mensen die je tegenwerken, mensen die van je houden, mensen waar je moeite mee hebt. Je kijkt vaak naar situaties waarin v ... lees meer >
Wees niet bezorgd
Fil.. 4:6

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw ​gebeden. (Filippenzen 4:6)

Ik weet het: je bent vaak wél bezorgd, over van alles en nog wat. En je vindt het moeilijk dat Ik tegen je zeg dat je niet bezorgd moet zijn. Want er is zoveel in je leven om je zorgen over te maken: ziekte en gezondheid, rijkdom en armoed ... lees meer >
Vertrouwd
Psalm 139:3

Ga ik op ​weg​ of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn ​wegen​ bent u vertrouwd. (Psalm 139:3)

Ik ben God. Ik merk het op als je op weg bent of uitrust. Ik merk het op als verdrietig bent of blij. Ik merk het op als je je alleen voelt of plannen maakt. Ik ben God. Ik ken jou, Ik ben op jou betrokken, Ik ken je beter dan jij jezelf ke ... lees meer >
Geleid door de Geest
Galaten 5:16

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. (Galaten 5:16)

In jou is een strijd gaande. Je bent je er de ene keer meer bewust van dan de andere. Maar de strijd is er echt. Het is de strijd tussen wat jij zelf wilt, als mens die nog vaak probeert los van Mij te leven, en wat Ik door jou heen wil doe ... lees meer >
Een gebroken geest
Psalm 51:19

Het ​offer​ voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld ​hart zult u, God, niet verachten. (Psalm 51:19)

Ik kan alleen maar dichtbij je komen als je kwetsbaar bent. Sterke mensen, mensen die alles goed doen en die geen problemen hebben, kunnen zichzelf wel redden. (Dat denken ze tenminste.) Maar Ik ben op zoek naar mensen met een gebroken gee ... lees meer >
Een vloeiende beek
Amos 5:24

Laat liever het recht stromen als water, en de ​gerechtigheid​ als een altijd voortvloeiende beek. (Amos 5:24)

Er is zoveel onrecht in de wereld. Er zijn zoveel mensen die oneerlijk worden behandeld, die armoede kennen of die lijden onder verkeerde daden van hun medemensen. Ik wil dat dat anders is. En Ik wil dat mijn kinderen in deze wereld recht e ... lees meer >
Abba, Vader
Romeinen 8:15

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als ​slaven​ in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods ​kinderen​ te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. (Romeinen 8:15)

Ik heb jou mijn Geest gegeven. Dat wilde Ik zo graag omdat Ik in jou wil zijn en omdat Ik je van binnenuit wil veranderen. Ik heb jou mijn Geest gegeven. Daarom hoef je niet meer bang te zijn. Ik weet het: er is van alles waar je bang voor ... lees meer >
Rust en inkeer
Jesaja 30:15

Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ (Jesaja 30:15)

Ik weet dat er dingen in je leven moeilijk zijn. Je ervaart vaak momenten van eenzaamheid, van je verloren voelen, van machteloosheid. En je weet niet hoe je ermee om moet gaan. Dit is wat Ik vandaag tegen je zeg: in rust en inkeer ligt je ... lees meer >
De Enige
Deu.. 6:4

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de Enige! (Deuteronomium 6:4)

Luister. Luister mijn kind. Luister naar de woorden die Ik spreek. Ik ben jouw HEER. En niet alleen van jou: Ik ben de God van alle mensen, de Vader van al mijn kinderen. Er zijn in jouw leven heel veel andere goden: mensen die je soms bela ... lees meer >
In de morgen
Psalm 143:8

Laat mij in de morgen uw ​liefde​ horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u. (Psalm 143:8)

Ik heb jou geschapen met een ziel. Binnenin jou is een plek waar je naar Mij verlangt, jouw God die jou de weg wijst. Ik vraag je om nu naar die plek binnenin jou toe te gaan en om daar, in je ziel, te ervaren dat ik jou liefheb. Ik heb jou ... lees meer >
Levend water
Johannes 7:38

‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het ​hart​ van wie in mij gelooft,’ zo zegt de Schrift. (Johannes 7:38)

Het kan dor en droog zijn in je leven. Nergens een druppel water te bekennen. Of er stroomt wel wat, maar het is maar een klein beetje. Ik zie het. Je bent ook maar een mens. Er is van alles wat het leven in jou kan blokkeren. Maar vandaag ... lees meer >
Ik ben
Ope.. 1:8

‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de ​Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ (Openbaring 1:8)

Alles wat er in je leven is, heeft een begin en een einde. En Ik ben er altijd bij. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de alfa en de omega. Ik ben er, Ik was er, Ik zal er altijd zijn. Altijd als jij je onmachtig voelt, zwak, gebroken of ... lees meer >
Goede daden
Efeziërs 2:10

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in ​Christus​ ​Jezus​ geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. (Efeziërs 2:10)

Misschien ervaar je het wel als zwaar en moeilijk om zo te leven als Ik het heb bedoeld. Dan denk je dat je in eigen kracht goede daden moet doen. Of je denkt: ‘ik moet maar weer eens wat beter mijn best doen’. Maar Ik nodig je uit om t ... lees meer >
Alles nieuw
Ope.. 21:5

Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ (Openbaring 21:5)

Hoe hoopvol of hopeloos voel je je op dit moment? Ga je gebukt onder lasten of gaat het leven je voor de wind? Zie je op tegen deze dag of heb je er zin in? Het is goed voor je om bij deze vragen stil te staan. En ik hoop dat je dwars door ... lees meer >