Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

De volmaakte weg
Psalm 101:1-2

Ik wil zingen over trouw en recht in een lied voor u, o HEER, nadenken over de volmaakte weg – wanneer zult u bij mij komen? (Psalm 101:1-2)

Hoe ziet jouw weg eruit? Houd jij van trouw en van recht? Is dat in mijn leven zichtbaar? Ik nodig je uit om op dit moment bij deze vragen stil te staan. Denk na over de volmaakte weg. Dat is de weg die Ik je wijs. Het is de weg die mijn Zo ... lees meer >
Als een kind
Psalm 131:2

Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. (Psalm 131:2)

Ik wil graag dat je je ziel tot rust brengt. Je ziel is vaak onrustig. Wat gaan er veel gedachten en gevoelens door je heen heel de dag. Ik nodig je uit om je ziel tot rust te brengen, om stil te worden van binnen. Stel je maar een klein k ... lees meer >
Houd moed
Psalm 31:23

Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed. (Psalm 31:23)

Vestig je hoop op Mij. Bij alles wat er tegenzit in je leven, bij alles wat je aan het wankelen brengt, bij alles wat je wanhopig kan maken - vestig je hoop op Mij. Ik ben altijd dezelfde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik heb alle macht in ... lees meer >
Groot geluk
Psalm 31:20

Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u. (Psalm 31:20)

Vandaag nodig Ik je uit om bij Mij te schuilen. Ik wil je de bescherming bieden waar je naar verlangt te midden van je zorgen, onzekerheid en verdriet. Als je bij Mij schuilt, zul je ontdekken dat Ik je geluk kan geven zoals niets of nieman ... lees meer >
Niet als wezen
Johannes 14:18

Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. (Johannes 14:18)

Ik ben de God die er is en die blijft. Dat heb Ik in Jezus laten zien. Toen Hij zijn leerlingen vertelde dat Hij weg zou gaan, zag Hij de onzekerheid in hun blik. De leerlingen waren bang om alleen achter te blijven. Ze voelden zich bezorgd ... lees meer >
Weg, waarheid en leven
Johannes 14:6

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. (Johannes 14:6)

Ik nodig je uit om thuis te komen bij Mij. Ik ben de Vader van Jezus en Ik ben de Vader van jou. Kom thuis bij Mij door Jezus. Hij is de weg naar Mij toe: Hij wijst je de richting. Hij is sprekend de waarheid: in Hem wordt mijn liefde werke ... lees meer >
Niet ongerust
Johannes 14:1

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. (Johannes 14:1)

Er kunnen allerlei dingen in je leven zijn waardoor jij je ongerust maakt. Of je maakt je zorgen over wat er in de wereld allemaal aan de hand is. Komt alles wel goed? Dat maakt je soms onzeker. Ik weet dat. Daarom nodig Ik je uit om naar d ... lees meer >
Liefde ontvangen
Johannes 14:21

Wie mij liefheeft zal de ​liefde​ van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. (Johannes 14:21)

Liefde. Daar draait uiteindelijk alles om. Steeds weer. Ik ben een God van liefde. Daarom nodig Ik je ook vandaag uit om mijn Zoon Jezus lief te hebben. Want wie Hem liefheeft, zal mijn liefde ontvangen én die van Jezus. Samen hebben we jo ... lees meer >
Mijn geboden
Johannes 14:15

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. (Johannes 14:15)

Als mijn Zoon Jezus deze woorden spreekt, hoor je mijn stem. Want dit is wat Ik van je vraag: dat je mijn geboden houdt. Maar Ik hoop dat je daarmee niet wordt gezet op het spoor van wetten en regels, van moeten en niet-kunnen. Want Ik wil ... lees meer >
Zo liefdevol
Psalm 103:13

Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. (Psalm 103:13)

Mijn geliefde kind, laat dit vandaag tot je hart doordringen: Ik ben zoals een vader is voor zijn kinderen. Ik ben liefdevol en zorgzaam, sterk en beschermend. Ik wil het beste voor je. Ik wijs je de weg die je moet gaan. Ik vang je op als ... lees meer >
Vergeving
Psalm 103:10

Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. (Psalm 103:10)

Ik vergeld je niet naar jouw schuld. Dat wil Ik elke dag tegen je zeggen en jij hebt het elke dag nodig om het te horen. Want elke keer weer merk je dat je verre van volmaakt bent. Je struikelt en je valt. Je valt jezelf tegen en je maakt v ... lees meer >
Genadig en geduldig
Psalm 103:8

Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. (Psalm 103:8)

Ik ben de Heer, je God. Ik wil graag dat je Mij kent zoals Ik ben. Zo ben Ik: liefdevol en genadig. Vol liefde kijk Ik naar je. Ik hou van je. Ik hou echt van je. Ik weet dat je het soms moeilijk vindt om dat te geloven. Maar het is echt wa ... lees meer >
Geestelijke tempel
1 Petrus 2:5

Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke ​tempel. Vorm een ​heilige​ priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij ​Jezus​ ​Christus, welgevallig zijn. (1 Petrus 2:5)

Ik bouw op aarde een geestelijke tempel. Al Mijn kinderen samen vormen dat heilige huis waar Ik woon met Mijn Geest. Laat je ook gebruiken als levende steen voor de bouw van dat geestelijke huis! Je hebt Mijn goedheid ondervonden. En Ik ver ... lees meer >
De levende steen
1 Petrus 2:4

Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd ​uitgekozen​ om zijn kostbaarheid. (1 Petrus 2:4)

Mijn Zoon Jezus is de levende steen. Hij was dood en is weer levend geworden. En Hij wil niet alleen zijn. In de wereld waarin jij leeft, heb Ik een kerk, een gemeente, een huisgezin. Jezus is daarvan de levende Hoeksteen. En aan jou vraag ... lees meer >
Goedheid
Psalm 34:9

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. (Psalm 34:9)

Ik wil dat je Mij kent als een goede God. Mijn goedheid is wat Mij kenmerkt: Mijn liefde, Mijn trouw, Mijn bewogenheid, Mijn kracht, Mijn vergevingsgezindheid, Mijn genade. En er is nog veel meer te noemen. Want Ik ben goed: goed voor mens ... lees meer >
In de morgen
Psalm 90:14

Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. (Psalm 90:14)

Begin elke dag goed door met Mij te beginnen. Elke morgen ben Ik er weer als de God van je leven. Ik wil je graag vervullen met Mij liefde. Vraag er daarom ook om. Want als je vraagt, zal Ik je geven. Mijn liefde is het eerste wat je nodig ... lees meer >
Vrucht dragen
Psalm 1:3

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. (Psalm 1:3)

Als je luistert naar Mijn woorden en ze steeds opnieuw indrinkt, ben je als een boom die in het water wortelt. Langs die weg komt er vrucht in je leven: heerlijke vruchten aan jou als boom die staat geplant aan stromend water - de vrucht va ... lees meer >
Zich verdiepen
Psalm 1:2

Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. (Psalm 1:2)

Ik moedig je vandaag aan om bezig te zijn met Mijn woorden. Want Mijn woorden hebben kracht, ze hebben eeuwig leven in zich. Verdiep je in Mijn woorden, denk erover na, bid ze, laat ze landen in je hart en je leven - langs die weg zul je he ... lees meer >
De Geest maakt levend
2 Korintiërs 3:6

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe ​verbond​ te dienen: niet het ​verbond​ van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Korintiërs 3:6)

Ik heb jou geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Besef je dat? Je bent niet meer afhankelijk van een geschreven wet. Ik woon Zelf in jou door Mijn Geest. Je leeft in het verbond van Mijn Geest. Dat maakt alles anders en alles n ... lees meer >
Geest en vrijheid
2 Korintiërs 3:17

Met de ​Heer​ wordt de Geest bedoeld, en waar de ​Geest van de ​Heer​ is, daar is vrijheid. (2 Korintiërs 3:17)

Ik wil dat je vrij bent. Je bent geboren om vrij te zijn! Ik zie dat je vaak nog in onvrijheid leeft. Want je bent bang om afgewezen te worden door mensen. Je bent bang om fouten te maken. Je bent bang voor wat mensen zullen zeggen. Op die ... lees meer >