Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Het huis van mijn Vader
Johannes 14:2

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? (Johannes 14:2)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Bij mijn Vader is alle ruimte! Ik nodig je uit om dat nu al diep tot je te laten doordringen. Mijn Vader is jouw Vader. En daa ... lees meer >
Vertrouwen
Johannes 14:1

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. (Johannes 14:1)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik weet waarover je je zorgen maakt. Ik weet wat je moeilijk vindt en wat je soms moedeloos stemt. Deel dat allemaal met Mij. ... lees meer >
Klein zaadje
Marcus 4:31-32

Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen (Marcus 4:31-32)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn koninkrijk is als een klein zaadje. Onopvallend. Niet schreeuwerig. Klein. Kwetsbaar. Zo ga Ik te werk. Zo gaat de Geest ... lees meer >
Lamp
Marcus 4:21

Je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. (Marcus 4:21)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Een lamp is er om licht te brengen. Die berg je dus niet weg en die verstop je niet. Jij bent een lamp: geroepen door mijn Vad ... lees meer >
Goede grond
Marcus 4:20

Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig. (Marcus 4:20)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
De woorden die Ik spreek komen recht uit mijn hart. En Ik wil graag dat ze in jouw hart landen, diep in jouw hart. Want op die ... lees meer >
Tussen de distels
Marcus 4:18-19

Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. (Marcus 4:18-19)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik spreek woorden van liefde en trouw in je leven. Maar wat is het belangrijk dat die woorden niet verstikt worden door alles ... lees meer >
Geen wortel
Marcus 4:16-17

Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op, maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. (Marcus 4:16-17)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn woorden willen diepe wortels krijgen in je leven. Is daar ruimte voor bij jou? Er is veel wat je weghoudt bij mijn woord ... lees meer >
De zaaier zaait het woord
Marcus 4:14-15

De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. (Marcus 4:14-15)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik zaai het woord van mijn Vader in jouw leven. Ik wil graag dat je zijn stem hoort en zijn weg volgt. Maar pas op dat de woor ... lees meer >
De wil van God
Marcus 3:35

Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. (Marcus 3:35)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Het is de wil van God dat je je naaste liefhebt, dat je Mij volgt en dat je je laat leiden door de heilige Geest. Als je de wi ... lees meer >
Standhouden
Marcus 3:24-25

Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. (Marcus 3:24-25)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Innerlijke verdeeldheid maakt veel kapot. Het is zo belangrijk om oprecht en integer te zijn, mensen uit ??n stuk. Verdeeldhei ... lees meer >
Voor de mens
Marcus 2:27-28

De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de ?Mensenzoon? ook ?heer? en meester over de sabbat. (Marcus 2:27-28)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben Heer van de sabbat. Ik ben de meester van de rust. Ik roep je om te rusten. Niet alleen maar werken. Niet alleen maar b ... lees meer >
Bruiloftsgasten
Marcus 2:19

Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. (Marcus 2:19)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben de Bruidegom. En jij bent een bruiloftsgast. Bij Mij in de buurt is er feest en is er vreugde. Vasten hoeft dan niet. V ... lees meer >
Zieken hebben een dokter nod..
Marcus 2:17

Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. (Marcus 2:17)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben je Dokter. Ik wil je genezen. Daarvoor is wel nodig dat je weet dat je ziek bent. Anders valt er voor Mij niks te genez ... lees meer >
Uw zonden worden vergeven
Marcus 2:5

Bij het zien van hun geloof zei ?Jezus? tegen de verlamde: ‘Vriend, uw ?zonden? worden u ?vergeven.’ (Marcus 2:5)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben op aarde gekomen om genezing te brengen. Lammen zullen lopen. Blinden zullen zien. Doven zullen horen. Maar de grootste ... lees meer >
Volg Mij
Marcus 1:17

Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken. (Marcus 1:17)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Zoals Ik eens in Isra?l mijn leerlingen riep om Mij te volgen, zo zeg Ik vandaag tegen jou: Volg Mij. Als je Mij volgt, zal da ... lees meer >
Kom tot inkeer
Marcus 1:15

De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. (Marcus 1:15)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Dit is het moment om je te openen voor het koninkrijk van mijn Vader. Dat koninkrijk is dichtbij. Ik nodig je uit om anders te ... lees meer >
Pleitbezorger
Johannes 15:26

Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. (Johannes 15:26)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Je hebt mijn Geest ontvangen. De heilige Geest die in je leven is om je te leiden en je het leven te leren. Hij is de Geest v ... lees meer >
Dit draag ik jullie op
Johannes 15:17

Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. (Johannes 15:17)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik zeg dit steeds opnieuw tegen je. Want dit vind Ik zo belangrijk. Hier klopt het hart van mijn Vader: in de liefde. God is ... lees meer >
Blijvende vrucht
Johannes 15:16

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. (Johannes 15:16)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik heb je uitgekozen om Gods kind te zijn. Ik heb je uitgekozen om op weg te gaan. Ik heb je uitgekozen om veel vrucht te dra ... lees meer >
Wat ik van de Vader heb geho..
Johannes 15:15

Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. (Johannes 15:15)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Jij bent geen slaaf. Jij bent een vriend. Zo noem Ik jou. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Maar als vriend wee ... lees meer >