Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Openstaan
Marcus 10:15

Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. (Marcus 10:15)

Mijn koninkrijk, de nieuwe wereld van Jezus, is niet voor volwassenen, voor mensen die zelf de regie over hun leven hebben genomen, die zelf hun leven aan het uitstippelen zijn en alles een beetje onder controle proberen te houden. Mijn kon ... lees meer >
Oase
Jesaja 32:18

Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. (Jesaja 32:18)

Ik beloof je vrede, veiligheid en rust. Dat is wat je nodig hebt te midden van de chaos, de onveiligheid en de onrust. Je leven lijkt soms op een woestijn door de rusteloosheid, de bezorgdheid en de onzekerheid die er zijn. Maar ik zal je l ... lees meer >
Genezing
Ope.. 22:2

In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. (Openbaring 22:2)

Kijk je mee? Ik wil je de toekomst laten zien. Er is nu veel stuk in je leven. Er is ziekte, er is zonde, er is pijn, er is gebrokenheid. Dat hoort allemaal bij het leven in deze oude wereld. In Mijn nieuwe wereld staat in het midden van he ... lees meer >
Wie dorst heeft
Ope.. 22:17

De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. (Openbaring 22:17)

Kom! Dat is de uitnodiging van deze dag. Kom naar Mij. Ik ben de HEER, je God. Ik weet dat je dorst hebt, dat je verlangt naar redding uit je moeiten, dat je naar adem snakt. Kom! Ik geef je wat je nodig hebt. Ik bied je aan waar je naar ve ... lees meer >
Licht dat leven geeft
Johannes 8:12

Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. (Johannes 8:12)

Licht. Er moet licht zijn! Ook vandaag in jouw leven. Licht is een van de meest krachtige namen voor Mijn Zoon Jezus. Zie het het licht van de zon, het licht van een brandend vuur, het licht van een lantaarn in een donkere nacht, het licht ... lees meer >
Hulp
Psalm 124:8

Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 124:8)

Je bent onderweg in het leven dat Ik je heb gegeven. Weet dat Ik er altijd bij ben! Als je hulp nodig hebt, zoek Mij dan. Mijn naam is: HEER. Ik ben die Ik ben. Ik ben erbij. Ik ga met je mee onderweg. Ik heb de hemel en de aarde geschapen. ... lees meer >
Met daden
1 Johannes 3:18

Kinderen, we moeten niet ​liefhebben​ met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. (1 Johannes 3:18)

Ik ben je God en jij bent Mijn kind. Ik heb je geschapen en geroepen om lief te hebben. Ook op deze dag die je van Mij ontvangt. Heb lief, maar laat het niet bij goede woorden en mooie gedachten. Ik wil dat je echt en concreet liefhebt: met ... lees meer >
Geloof, hoop, liefde
1 Korintiërs 13:7

Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. (1 Korintiërs 13:7)

Mijn naam is: Liefde. Ik ben de HEER, je God. Mijn liefde voor jou is onuitputtelijk. Als je Mijn liefde leert kennen en ervaren, zul je verdraagzamer worden. Fouten die anderen maken, moeilijke dingen die je overkomen, tegenslagen - vanuit ... lees meer >
Waarheid
1 Korintiërs 13:6

De liefde verheugt zich niet over het ​onrecht​ maar vindt vreugde in de waarheid. (1 Korintiërs 13:6)

Mijn naam is: Liefde. Ik ben de HEER, je God. Mijn liefde voor jou is onuitputtelijk. Leef in die liefde. En je zult merken dat het onrecht dat anderen overkomt voor jou nooit meer een bron van vreugde is. Leedvermaak zal uit je leven verdw ... lees meer >
Niet zelfzuchtig
1 Korintiërs 13:5

De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent ​het kwaad​ niet aan. (1 Korintiërs 13:5)

Mijn naam is: Liefde. Ik ben de HEER, je God. Mijn liefde voor jou is onuitputtelijk. Ik nodig je uit om Mijn liefde je leven te laten kleuren. Wees daarom niet grof, maar zoek zachtmoedigheid. Wees niet op jezelf gericht en alleen maar uit ... lees meer >
De liefde
1 Korintiërs 13:4

De ​liefde​ is geduldig en vol goedheid. De ​liefde​ kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. (1 Korintiërs 13:4)

Mijn naam is: Liefde. Ik ben de HEER, je God. Mijn liefde voor jou is onuitputtelijk. Mijn bedoeling met jouw bestaan op aarde is dat Mijn liefde zichtbaar wordt in jouw leven. Laat je door Mij liefhebben. En laat de liefde die je van Mij o ... lees meer >
Samen groeien
Efeziërs 4:15

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: ​Christus. (Efeziërs 4:15)

Houd je aan de waarheid. Dit is de waarheid: Ik heb je naar Mijn beeld geschapen en Ik heb je lief met een eeuwige liefde! Heb de ander lief, ieder mens die je op je levensweg tegenkomt. Ga samen met je naasten de weg van de wederzijdse lie ... lees meer >
Zo barmhartig
Efeziërs 2:4-5

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. (Efeziërs 2:4-5)

Mijn barmhartigheid is de bron van jouw nieuwe leven. Ik ben barmhartig, nog barmhartiger dan je dacht. Ik heb een liefde voor je opgevat die onvoorstelbaar groot is. Jij was dood door je zonden. Maar daar wilde Ik het niet bij laten. Dat k ... lees meer >
Houd moed
Johannes 16:33

Ik heb dit gezegd opdat jullie ​vrede​ vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)

Ik wil dat je vrede vindt bij Jezus. Hij heeft zoveel gezegd toen Hij op aarde was. Woorden van liefde. Woorden van bemoediging. Woorden ook die lieten zien dat het niet gemakkelijk en vanzelfsprekend is om de weg van het geloof te gaan. Je ... lees meer >
Vervolgd worden
Matteüs 5:10

Gelukkig wie vanwege de ​gerechtigheid​ vervolgd worden, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel. (Matteüs 5:10)

Als je Mij kent en Jezus volgt, als je eerlijk en oprecht bent, het goed doet en het recht zoekt, zul je ook tegenstand en tegenspraak ontmoeten. Mijn koninkrijk staat tegenover het rijk van de duisternis. Mijn liefde staat tegenover de lie ... lees meer >
Blijven
Johannes 15:9

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde. (Johannes 15:9)

Je kent Mij als je Vader. En dat wil Ik ook graag voor je zijn: een Vader die je liefheeft. Ik heb Mijn Zoon Jezus liefgehad en Ik houd nog altijd van Hem met een eeuwige liefde. Die liefde, die in Jezus is, stroomt nu over naar al Zijn lee ... lees meer >
Geen zorgen
Matteüs 6:25

Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan ​kleding? (Matteüs 6:25)

Ik ken je. En Ik weet dat je je zorgen maakt. Je maakt je zorgen over je eten en drinken, over je inkomen, over je relaties, over je gezondheid, over je toekomst. Ik weet het. En toch zeg Ik tegen je: maak je geen zorgen. Mijn Zoon Jezus ze ... lees meer >
Het goede doen
Romeinen 2:7

Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. (Romeinen 2:7)

Aan het doen van het goede heb Ik een prachtige belofte verbonden. Want als je Mijn goedheid in je leven weerspiegelt, ontvang je niets minder dan het eeuwige leven. Het goede doen en daarin volharden, dat is voor Mij hetzelfde als glorie, ... lees meer >
Onbegrensde liefde
Jesaja 63:7

Ik zal de liefde van de HEER gedenken en zijn roemrijke daden bezingen: alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, de goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en onbegrensde liefde. (Jesaja 63:7)

Alle eeuwen door heb Ik Mijn ontferming bewezen aan Mijn kinderen. Nooit ben Ik gestopt met het bewijzen van Mijn onbegrensde liefde. Alles heb Ik over gehad voor Mijn volk. Alles heb ik gedaan voor Israël. En zo ben Ik er ook voor jou van ... lees meer >
Liefde in ons hart
Romeinen 5:5

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. (Romeinen 5:5)

Vandaag wil Ik graag dat dit tot je doordringt: Mijn liefde is in jouw hart uitgegoten door de Heilige Geest die Ik jou gegeven heb! Misschien ervaar je wel iets anders. Want je hart is vaak vol van drukte, zorgen en moeiten. Soms is er wro ... lees meer >