Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

God zien
Matteüs 5:8

Gelukkig wie zuiver van ?hart? zijn, want zij zullen God zien. (Matteüs 5:8)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"God verandert jou van binnenuit door je hart te zuiveren. Verberg daarom niks voor God en voor mensen. Wees echt en oprecht. ... lees meer >
Barmhartig
Matteüs 5:7

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen ?barmhartigheid? ondervinden. (Matteüs 5:7)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Mijn Vader is jouw Vader. Hij is vol van barmhartigheid en genade. Leef dichtbij Hem als je wilt groeien in het leven in mijn ... lees meer >
Hongeren naar gerechtigheid
Matteüs 5:6

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar ?gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. (Matteüs 5:6)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik nodig je uit om te verlangen naar echte goedheid, naar ware goedheid die van binnen zit. Leid een integer leven, een leven ... lees meer >
Zachtmoedig
Matteüs 5:5

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. (Matteüs 5:5)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Je leeft in een wereld vol hardheid. Je laat je soms verleiden om daarin mee te doen, wat je hard en onkwetsbaar maakt. Ga di ... lees meer >
Getroost
Matteüs 5:4

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. (Matteüs 5:4)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Er is veel waarover je kunt treuren in je leven: je teleurstellingen, je gevoel van eenzaamheid, je tekortkomingen, de tegens ... lees meer >
Nederig van hart
Matteüs 5:3

Gelukkig wie nederig van ?hart? zijn, want voor hen is het ?koninkrijk van de hemel. (Matteüs 5:3)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik gun je het geluk. Ik verlang ernaar dat je leven opbloeit. Maar de weg naar dat geluk en die bloei loopt anders dan je mis ... lees meer >
Een lichte last
Matteüs 11:30

Want mijn ?juk? is zacht en mijn last is licht. (Matteüs 11:30)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Wat Ik van je vraag is eenvoudigweg dit: kom naar Mij. Probeer niet om in eigen kracht te leven naar mijn geboden. Probeer ni ... lees meer >
Zachtmoedig en nederig
Matteüs 11:29

Neem mijn ?juk? op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van ?hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. (Matteüs 11:29)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Je vermoeidheid en het dragen van je lasten maken dat je hard wordt en trots. Zo raak je verwijderd van mijn koninkrijk en mi ... lees meer >
Onder lasten gebukt
Matteüs 11:28

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Matteüs 11:28)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ken je vermoeidheid. Ik weet van de lasten waaronder je gebukt gaat. Ik nodig je uit om naar Mij te komen en die lasten lo ... lees meer >
Dat weet alleen de Zoon
Matteüs 11:27

Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. (Matteüs 11:27)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ken mijn Vader en mijn Vader kent Mij. Wij vormen een unieke eenheid door de heilige Geest. Wil je mijn Vader leren kennen ... lees meer >
De wil van de Vader
Matteüs 11:26

Ja, Vader, zo hebt u het gewild. (Matteüs 11:26)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Mijn Vader is jouw Vader. Het is zijn verlangen om de geheimen van het koninkrijk bekend te maken: onuitputtelijke genade en ... lees meer >
Eenvoudige mensen
Matteüs 11:25

In die tijd zei ?Jezus? ook: Ik loof u, Vader, ?Heer? van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. (Matteüs 11:25)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Mijn Vader is jouw Vader. Hij heeft de geheimen van het koninkrijk onthuld voor mensen die eenvoudig zijn, die afhankelijk va ... lees meer >
Red ons
Matteüs 6:13

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van ?het kwaad. (Matteüs 6:13)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Het kwaad is niet weg te denken uit de wereld waarin jij leeft. Ik ben sterker dan dat kwaad: vertrouw daarop! Wees daarom kr ... lees meer >
Vergeef ons
Matteüs 6:12

Vergeef? ons onze schulden, zoals ook wij hebben ?vergeven wie ons iets schuldig was. (Matteüs 6:12)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ken je worsteling met je eigen tekortkomingen. Ik weet wat anderen je hebben aangedaan. Je leeft in een gebroken wereld. W ... lees meer >
Brood vandaag
Matteüs 6:11

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. (Matteüs 6:11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik weet dat je zorgen en behoeften hebt, verlangens die je graag vervuld zou zien. Ik nodig je uit om die met je Vader te del ... lees meer >
Uw wil
Matteüs 6:10

Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. (Matteüs 6:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Bidden is de manier om je toe te wijden aan de wil van mijn Vader. Hij wijst je de weg naar het leven. Zijn woorden en gebode ... lees meer >
Uw koninkrijk
Matteüs 6:10

Laat uw koninkrijk komen. (Matteüs 6:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik kwam op aarde om te vertellen en te laten zien: Gods koninkrijk is nabij! De nieuwe wereld die vol is van genade en goedhe ... lees meer >
Uw naam
Matteüs 6:9

Laat uw naam ?geheiligd? worden. (Matteüs 6:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik wil dat er vreugde en vertrouwen in je leven is. Die komt er als je de Naam van mijn Vader kent en bewondert. Zijn naam is ... lees meer >
Onze Vader
Matteüs 6:9

Bid? daarom als volgt: Onze Vader in de hemel. (Matteüs 6:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik leer je bidden. De woorden die Ik je aanreik zijn bedoeld om je te laten ontdekken wat echt belangrijk is in je omgang met ... lees meer >
Lam van God
Johannes 1:29

De volgende dag zag hij ?Jezus? naar zich toe komen, en hij zei: Daar is het ?lam van God, dat de ?zonde? van de wereld wegneemt.' (Johannes 1:29)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben het lam van God. Ik heb mezelf geofferd om deze wereld weer met mijn Vader te verbinden. Ik heb mezelf voor jo ... lees meer >