Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Mijn vrede
Johannes 14:27

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. (Johannes 14:27)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Je bent op zoek naar vrede in je hart en in je leven. Vertrouw erop dat Ik het ben die jou vrede geeft. Deze wereld en alles w ... lees meer >
De heilige Geest
Johannes 14:26

Later zal de pleitbezorger, de heilige? ?Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. (Johannes 14:26)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik weet dat je lang niet altijd alles begrijpt van het goede nieuws. Daarom heeft de Vader je namens Mij de heilige Geest gege ... lees meer >
De woorden van de Vader
Johannes 14:24

Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. (Johannes 14:24)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Als Ik spreek, zijn dat niet maar mijn eigen woorden. Het zijn de woorden van mijn Vader. Hij heeft Mij gezonden om het goede ... lees meer >
Wonen
Johannes 14:23

Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. (Johannes 14:23)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Jij hebt Mij lief. En Ik zie dat je je met vallen en opstaan houdt aan wat Ik zeg. Weet je wat dat betekent? Dat mijn Vader jo ... lees meer >
Liefde ontvangen
Johannes 14:21

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de ?liefde? van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. (Johannes 14:21)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ken je mijn geboden? Houd je je eraan, met vallen en opstaan? Dan heb je Mij lief! En daar geniet Ik van,. Want jouw liefde v ... lees meer >
Jullie in mij
Johannes 14:20

Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. (Johannes 14:20)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben in mijn Vader. Jij bent in Mij. Ik ben in jou. Ik verlang ernaar dat je dat begrijpt. Meer nog: dat je dat ervaart. Er ... lees meer >
Ik leef
Johannes 14:19

Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. (Johannes 14:19)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik leef. Ik ben de leven Zoon van God. Ik heb mijn leven gegeven om jou het leven te geven. Je ziet Mij als je het leven omarm ... lees meer >
Niet als wezen
Johannes 14:18

Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. (Johannes 14:18)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Je bent nooit alleen. Soms ervaar je dat wel zo. Dan voel je je verweesd, als iemand die geen vader meer heeft. Maar Ik ben er ... lees meer >
Hij woont in jullie
Johannes 14:17

De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. (Johannes 14:17)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ken jij de Geest? Die vraag stel Ik je vandaag. De wereld die zonder Mij leeft en Mij negeert, kan mijn Geest niet zien en ken ... lees meer >
Altijd bij je
Johannes 14:16

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de ?Geest? van de waarheid. (Johannes 14:16)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik heb je mijn Geest gegeven. Hij is altijd bij je en zal altijd bij je blijven. Ook als je zelf soms denkt dat je daar niks v ... lees meer >
Liefhebben
Johannes 14:15

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. (Johannes 14:15)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik heb jou lief. Jij bent Mij alles waard. Heb Mij daarom ook lief: laat je hart steeds opnieuw naar Mij uitgaan. Je laat zien ... lees meer >
Ik zal het doen
Johannes 14:14

Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. (Johannes 14:14)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Dit is wat Ik wil: dat mijn koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. Ook door jou heen. Als je bidt in verbondenheid met Mij en me ... lees meer >
De grootheid van de Vader
Johannes 14:13

En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. (Johannes 14:13)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn verlangen is dat de grootheid van mijn Vader zichtbaar wordt. Vraag daarom aan Mij wat je wilt. Zoek in verbondenheid met ... lees meer >
Wie op Mij vertrouwt
Johannes 14:12

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Vertrouw op Mij. Ook vandaag bij alles wat er op je afkomt. Als je op Mij vertrouwt zul je merken dat je tot veel meer in staa ... lees meer >
Ik ben in de Vader
Johannes 14:11

Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. (Johannes 14:11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn Vader en Ik: wij zijn ??n. Dat kun je geloven omdat Ik het zeg en omdat Ik altijd de waarheid spreek. Maar je kunt het oo ... lees meer >
De Vader in mij
Johannes 14:10

Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. (Johannes 14:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn Vader heeft Mij in deze wereld gestuurd om zijn woorden te spreken en zijn daden te doen. Telkens als je Mij hoort spreke ... lees meer >
De Vader zien
Johannes 14:9

Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? (Johannes 14:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Als je Mij ziet, zie je de Vader. De Vader en Ik zijn ??n. Tussen ons is er een intense band van liefde en vreugde. Je bent we ... lees meer >
De Vader kennen
Johannes 14:7

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien (Johannes 14:7)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Je kent Mij. Ik ben Jezus, de Heer die je volgt. Ik ben de opgestane die leeft, hier en nu. Ik leef voor jou en Ik leef in jou ... lees meer >
Weg, waarheid, leven
Johannes 14:6

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. (Johannes 14:6)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik nodig je vandaag uit om Mij te kennen als de weg die je moet gaan: Ik ben de weg. Ik nodig je op dit moment uit om Mij te k ... lees meer >
Gereedgemaakt
Johannes 14:3

Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. (Johannes 14:3)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn verlangen is dat jij bent waar Ik ben. Eens zullen we elkaar op een hemelse manier ontmoeten. Maar ook nu, nu jij nog lee ... lees meer >