Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Lachen
Psalm 40:17

Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: 'Groot is de HEER.' (Psalm 40:17)

Ja, er kan ook gelachen worden als je met Mij omgaat! 'Groot is de HEER!' Geloof en gebed zijn beslist een serieuze zaak. Maar Ik wil niet dat de lach ontbreekt. Want geloven is ten diepste feest vieren met Mij, de drie-enige God! Vader, Zo ... lees meer >
Hoe liefdevol
Psalm 40:11

In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent. (Psalm 40:11)

In deze psalm getuigt mijn dienaar David van Mij als zijn Heer! Hij kan het niet laten om tussen de mensen steeds opnieuw te spreken over mijn liefde en mijn trouw. Hij kan er maar niet over zwijgen. Hoe is dat bij jou? Zeg je het David na? ... lees meer >
Geluk en vertrouwen
Psalm 40:5

Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens. (Psalm 40:5)

De weg naar het geluk is niet altijd de meest vanzelfsprekende en gemakkelijkste weg. Het is gemakkelijker om je eigen inzichten te volgen dan de waarheid van mijn woorden je eigen te maken. Vandaag laat Ik je zien dat de weg naar het geluk ... lees meer >
Innige liefde
Romeinen 12:10

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. (Romeinen 12:10)

Mijn liefde voor jou geeft kleur aan je leven en je relaties. In de gemeente van mijn Zoon bloeit daardoor een innige verbondenheid op, omdat mijn liefde in je is en omdat je mijn liefde herkent in de ander. Dan zul je steeds minder de beho ... lees meer >
De zegen en de stad
Spreuken 11:11

Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei, de uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang. (Spreuken 11:11)

Als jij steeds meer leert om mijn zegen te ontvangen en om die zegen uit te delen, zal dat grote gevolgen hebben. Niet alleen maar in jouw persoonlijk leven: in jouw relaties, in jouw gezin, in jouw familie. Nee, zelfs de stad, de plaats wa ... lees meer >
Zwoegen voegt niets toe
Spreuken 10:22

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe. (Spreuken 10:22)

Je herkent het wel: dat je dagen overvol zitten met van alles en nog wat. Het een wat je doet is nog belangrijker dan het andere. Je hebt het druk met heel veel dingen tegelijk. Dat is dus het zwoegen waar Ik het vandaag met je over wil heb ... lees meer >
Tot zegen strekken
Spreuken 10:7

De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat. (Spreuken 10:7)

Alle mensen dragen herinneringen met zich mee. Mooie herinneringen en moeilijke herinneringen. Zo herinner jij je ook ook mensen, om wie ze waren en wat ze deden. Ze hebben je leven meer kleur gegeven, of juist niet. Als je je een rechtvaar ... lees meer >
Laat je redden
Jesaja 45:22

Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen ander. (Jesaja 45:22)

Mijn uitnodiging om je te laten redden gaat uit naar iedereen! Iedereen krijgt de kans om naar Mij terug te keren. Elke dag opnieuw. Maar Ik wil dan wel alleen jouw God zijn, de Ă©nige. Want opnieuw zeg Ik tegen je dat er geen enkele andere ... lees meer >
God redt
Jesaja 45:21

Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding. (Jesaja 45:21)

De uitspraken die Ik doe, zijn heel exclusief. Want echt: er is geen andere God aan wie jij je kunt toevertouwen. Ik wil er er geen misverstand over laten bestaan dat er nergens anders redding te vinden is dan alleen bij Mij. Jij hebt heel ... lees meer >
Spreken
Jesaja 45:19

Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord, ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd: 'Zoek mij in de chaos.' (Jesaja 45:19)

Waar spreek Ik? Wanneer hoor je mijn stem? Deze vragen houden je soms bezig, bijvoorbeeld als je zoekt naar mijn leiding in ons leven rond een keuze die je moet maken. In de tijd van Jesaja zochten mensen wel helderheid bij geestenbezweerde ... lees meer >
Dat is mijn naam
Jesaja 42:8

Ik ben de HEER, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld. (Jesaja 42:8)

Mijn naam is: HEER. Die naam staat voor mijn grootheid en voor het geheimenis dat Ik in Mij bergt. Ik ben HEER: Ik ben die Ik ben. Ik zal er altijd zijn. Ik ben de enige die er altijd was en altijd is en altijd zal zijn. Ik ben niet te door ... lees meer >
Bevrijding
Jesaja 42:6-7

In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. (Jesaja 42:6-7)

Deze woorden gaan allereerst over mijn Zoon Jezus. Ik zelf heb Hem geroepen om bevrijding te brengen. Want zonder zijn werk in jouw leven ben je een blinde, een gevangene, iemand die in het duister loopt. Zonder Jezus zit je in de kerker va ... lees meer >
De geest van de Heer meten?
Jesaja 40:13

Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? (Jesaja 40:13)

Met de vragen die Ik je vandaag stel hebben de bedoeling je te latenstil staan bij mij onvergelijkbare grootheid. Ik ben zo groot en zo uniek! Je kunt er nooit genoeg gedachten aan wijden. Besef jij hoe groot mijn geest is? Heb jij een idee ... lees meer >
De luister van de HEER
Jesaja 40:5

De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken! (Jesaja 40:5)

Vandaag wil Ik je troosten en bemoedigen met deze woorden. Je ervaart misschien veel moeite en verdriet, eenzaamheid en frustratie in je leven. Hoe moet het verder? Maar Ik wil je nieuw vertrouwen geven door de woorden die Ik spreek. Ik heb ... lees meer >
Reikhalzend uitkijken
Jesaja 26:8-9

Wij richten ons op uw naam, naar u gaat ons verlangen uit. Reikhalzend kijk ik naar u uit, zelfs ‘s nachts verlang ik naar u. (Jesaja 26:8-9)

Herken je deze woorden? Is er in jouw leven een sterk verlangen naar Mij als je God? Zo dat je zelfs ‘s nachts reikhalzend naar Mij uitkijkt? Misschien herken je het niet. Misschien kijk je naar van alles en nog wat reikhzalzend uit, maar n ... lees meer >
De weg naar vrede
Jesaja 26:3

De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt. (Jesaja 26:3)

In je leven kun je door van alles en nog wat gedreven worden: door schuldgevoelens, door de niet te stillen behoefte aan waardering, door wrok en bitterheid, door angst. Al deze dingen leiden echter tot steeds meer onzekerheid en onveilighe ... lees meer >
Vrijgekocht
Jesaja 44:23

Juich, hemel, want de HEER heeft dit gedaan, jubel, diepten van de aarde, bergen, breek uit in gejuich, en ook jullie, bossen met al je bomen: ja, de HEER koopt Jakob vrij, in Israël toont hij zijn luister. (Jesaja 44:23)

Als het gaat over mijn grote bevrijdingswerk en dus over mijn heerlijke luister, dan komt heel de natuur in beweging! Zie je het voor je? De hemel begint te daveren van het gejuich. De diepten van de aarde denderen van het gejubel. De berge ... lees meer >
Ik ken geen andere god
Jesaja 44:8

Vrees niet, laat de angst je niet verlammen: heb ik het je niet vanaf het begin laten horen, heb ik het je niet aldoor verteld? Jullie zijn mijn getuigen: is er een god buiten mij, of een andere rots? Ik ken er geen. (Jesaja 44:8)

Ik ken je angsten. Ik weet dat je je er vaak door laten verlammen. Maar steeds opnieuw wil Ik je leren om naar Mij te kijken en om naar mijn stem te luisteren. Ik word niet moe om het te vertellen en het aldoor te herhalen: buiten Mij is er ... lees meer >
Je bent door God gemaakt
Jesaja 44:2

Dit zegt de Heer, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd, en die je ter zijde staat: Wees niet bang. (Jesaja 44:2)

Niemand is toevallig op aarde. Jij ook niet. Ik ben vanaf het allereerste begin intens op jouw leven betrokken. Ik heb jou gewild, zelfs als je ouders jou misschien niet wilden, of als het ‘niet de bedoeling was’ dat je er zou zijn. Ik heb ... lees meer >
Een mens zoals wij
Jakobus 5:17-18

Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalfjaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort. (Jakobus 5:17-18)

Misschien kijk je wel hoog op tegen mannen van naam uit de Bijbel. Een van hen is Elia, een van mijn profeten. Toen hij vurig bad, verhoorde Ik zijn gebed. De ene keer door het lang niet te laten regenen, de andere keer door het juist wel t ... lees meer >