Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Gebukt gaan
Matteüs 11:28

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Matteüs 11:28)

Je voelt je vermoeid: moe van alles wat er speelt in je leven, moe van alles wat er gezegd wordt, moe van oordelen die klinken, moe van de verwarring die je van binnen ervaart en die je verscheurt. Je gaat gebukt onder lasten: de dingen d ... lees meer >
Omringd door de Heer
Psalm 125:2

Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid. (Psalm 125:2)

Als je bezorgd bent of moedeloos, als je niet weet wat je moet kiezen of welke weg je moet gaan, weet dan dat Ik, je Heer, om je heen ben. Zoals de bergen om Jeruzalem heen zijn, zo omring Ik jou. Ik ben je rots. Ik wil je een gevoel van ve ... lees meer >
Met liefde
Psalm 25:7

Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, HEER. (Psalm 25:7)

Soms word je overweldigd door de gebrokenheid van je leven. Er zijn zonden die steeds terugkeren en zondige patronen waar je niet van los lijkt te kunnen komen. Er zijn soms ook de herinneringen aan zonden uit je verleden. Dan denk je er we ... lees meer >
Te hulp komen
Psalm 10:14

Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp. (Psalm 10:14)

Ik ben je God. Ik zie je pijn en je verdriet. Het ontgaat Mij niet. Ik merk het op en Ik weeg het in Mijn hand. Wat is het vaak zwaar. De verliezen die je hebt geleden, de wanhoop die je overvalt, de moedeloosheid die je pijn met zich mee b ... lees meer >
Gods liefde
1 Johannes 4:16

Wij hebben Gods ​liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is ​liefde. Wie in de ​liefde​ blijft, blijft in God, en God blijft in hem. (1 Johannes 4:16)

Ik ben veel dichterbij je dan je denkt. Mijn liefde is in jou! Jij hebt die liefde leren kennen omdat je Jezus hebt leren kennen, die zich voor jou heeft overgegeven. Jij vertrouwt op die liefde die Ik je in Jezus heb getoond. Blijf in die ... lees meer >
Bemoedigd en gesterkt
Psalm 138:3

Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. (Psalm 138:3)

Roep Mij aan. Want als je Mij aanroept, kan Ik je antwoorden, en bemoedigen en sterken. Ik weet dat je vragen hebt, dat je soms worstelt met zaken die je niet begrijpt. Roep Mij aan, dan kan Ik je antwoorden en je de weg wijzen. Ik weet dat ... lees meer >
Leven door Mijn Zoon
1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. (1 Johannes 4:9)

Ik heb Mijn liefde aan jou geopenbaard. Mijn diepe liefde voor jou en alle mensen heb Ik laten zien door Mijn enige Zoon in de wereld te zenden. Hij werd als mens geboren. Hij werd één van jullie en één met jou in je menselijkheid. Hij ... lees meer >
De vrede van Christus
Kol.. 3:15

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. (Kolossenzen 3:15)

Er speelt van alles in je hart. Je maakt je zorgen, je hebt verdriet, je ervaart eenzaamheid. Dat is er allemaal. En toch zeg Ik tegen jou: laat je hart vullen met de vrede van Mijn Zoon Christus. Daartoe roep Ik jou. En Ik zeg het tegen al ... lees meer >
Nieuwe schepping
2 Korintiërs 5:17

Daarom ook is iemand die één met ​Christus​ is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. (2 Korintiërs 5:17)

Mijn lieve kind, zo zie Ik jou: jij bent een nieuwe schepping! Je gelooft in Christus en daarom ben je één met Hem. Hij is in jou en jij bent in Hem. Je bent een nieuwe mens geworden in Mijn ogen. Het oude leven is voorbij gegaan. Het nie ... lees meer >
Een nieuw gebod
Johannes 13:34

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar ​liefhebben. (Johannes 13:34)

Heb elkaar lief! Dat is het beste nieuwe begin dat er bestaat. Heb elkaar lief! Ik heb jou al van eeuwigheid tot eeuwigheid lief. Ik heb Mijn Zoon gegeven omdat ik van jou houd en van heel de wereld. Mijn Zoon Jezus heeft Mijn liefde laten ... lees meer >
Voltooien
Fil.. 1:6

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de ​dag van ​Christus​ ​Jezus. (Filippenzen 1:6)

Ik ben in jouw leven bezig met een goed werk. Ik laat jou groeien in gelijkvormigheid aan Mijn Zoon Christus. Dat is geen gemakkelijke weg. Dat ervaar je zelf ook. Het is ook een weg die tijd kost: in deze gebroken wereld veranderen zondige ... lees meer >
Altijd weer
Psalm 130:7

Israël, hoop op de HEER! Bij de HEER is ​genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. (Psalm 130:7)

Vestig je hoop op Mij! Dat wil Ik vandaag tegen je zeggen. Hoop op Mij! In welke situatie je ook bent, hoe moeilijk of verdrietig de omstandigheden ook zijn waarin je leeft, Ik ben er voor je. Zoals Ik altijd met Israël meeging, ga Ik nu m ... lees meer >
Goedheid en waarheid
Johannes 1:17

De wet is door ​Mozes​ gegeven, maar ​goedheid​ en waarheid zijn met ​Jezus​ ​Christus​ gekomen. (Johannes 1:17)

Met de komst van Mijn Zoon Jezus is er echt iets nieuws gebeurd! Het tijdperk van Mozes is voorbij. Dat was het tijdperk van de wet, de wet die jou alleen maar schuldig stelt voor Mij, die wet die je keer op keer terneer drukt omdat je weet ... lees meer >
Ten volle werkelijkheid
1 Johannes 2:5

In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn ​liefde​ ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. (1 Johannes 2:5)

Mijn kind, je bent in Mij als je je aan Mijn Woord houdt. Je bent met Mij verbonden als je van binnenuit de weg gaat die Ik je wijs. Mijn Woord, dat is dit: dat Ik tegen je zeg dat je Mijn geliefde kind bent, dat Ik je naar Mijn beeld heb g ... lees meer >
Elkaar liefhebben
1 Johannes 4:12

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar ​liefhebben, blijft God in ons en is zijn ​liefde​ in ons ten volle werkelijkheid geworden. (1 Johannes 4:12)

Niemand heeft Mij ooit gezien. Ook jij niet. Jouw menselijke ogen zouden het niet kunnen verdragen. Maar ook al kun je Mij niet zien, je kunt Mij wel vinden en ervaren. Waar dan, vraag je? In de liefde! In Mijn liefde! Ik heb jou lief! Ik h ... lees meer >
Het hart van de Vader
Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het ​hart​ van de Vader rust, heeft hem doen kennen. (Johannes 1:18)

Ik ben God. Niemand heeft Mij ooit gezien. Dat zou niet kunnen. Je zou niet in leven blijven. Maar Mijn enige Zoon, Mijn Jezus, Hij rust van eeuwigheid tot eeuwigheid aan Mijn hart. Hij kent Mij door en door. Wij zijn zo intens en intiem me ... lees meer >
Vrede op aarde
Lucas 2:14

Eer aan God in de hoogste hemel en ​vrede​ op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. (Lucas 2:14)

Ik woon in de hoogste hemel. Alle macht en alle eer komen aan Mij toe. Ik ben de Verlosser van deze wereld, de Schepper van de hemel en van de aarde. Alles in Mij verlangt ernaar om verbonden te zijn met de aarde die Ik heb geschapen en de ... lees meer >
Een kind
Jesaja 9:5

Een ​kind​ is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5)

Vandaag vraag Ik je je hart te openen voor Mijn Zoon! Hij is in deze wereld geboren tot redding van de mensen. Hij heeft alle macht ontvangen in de hemel en op de aarde. Hij is het die jou verlost van zonde en gebrokenheid. En elk van Zijn ... lees meer >
Tot in eeuwigheid
Lucas 1:54-55

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. (Lucas 1:54-55)

Jij bent niet de enige die gelooft en zeker ook niet de eerste. Al eeuwenlang ben Ik verbonden met mensen op aarde, mensen zoals jij. Ik trek Mij het lot aan van Mijn volk, zoals Ik het de voorouders heb beloofd. Ik herinner Mij Mijn barmha ... lees meer >
De Heer dienen
Lucas 1:38

Maria​ zei: ‘De ​Heer​ wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de ​engel​ haar weer alleen. (Lucas 1:38)

Zoals Ik eens het leven van Maria binnenkwam, zo wil Ik vandaag ook in jouw leven aanwezig zijn. Ik spreek woorden vanuit de hemel in jouw hart. Woorden die je de weg wijzen, woorden die de richting van je leven kunnen veranderen, woorden d ... lees meer >