Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Onuitsprekelijke vreugde
Psalm 97:1

De HEER is koning - laat de aarde juichen, laat vreugde heersen van kust tot kust. (Psalm 97:1)

De HEER is koning! Het is een juichkreet uit een hart dat zingt, omdat het vol is van het koningschap van God en het koninkrijk dat door hem wordt gevestigd. Maar het gaat niet alleen om dat hart. Het is breder, ruimer, grootser: heel de aa ... lees meer >
Zing, zing
Psalm 47:7

Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied. (Psalm 47:7)

Als je alles wat in de Bijbel wordt gezegd over het koninkrijk en over het koningschap en over God als koning, dan valt steeds weer op hoe vaak het gaat over zingen en over feesten! Het koninkrijk van God is blijkbaar (ook) een feest: er mo ... lees meer >
Alle volken
Psalm 22:29

Want het koningschap is aan de HEER, hij heerst over de volken. (Psalm 22:29)

Op vele plaatsen vestigen de psalmen onze aandacht op het koningschap van de HEER. Telkens worden we onder de indruk gebracht van de grootheid van dat koningschap. Dat kan ook haast niet anders om dat het het koningschap is van een grote en ... lees meer >
Wereldwijde vrede
Psalm 72:7

Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. (Psalm 72:7)

Het rijk van de koning is een wereld waarin rechtvaardigen tot bloei komen. Niet de goddelozen hebben er het eerste en laatste woord, maar de God van de koning die gelukkig prijst wie zich dag en nacht verdiept in zijn woorden en wetten. Da ... lees meer >
Eeuwige naam
Psalm 72:17

Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig. (Psalm 72:17)

Sommige namen worden nooit bekend. Andere namen worden wereldberoemd. Maar er is maar ??n naam die echt eeuwig zal bestaan: de naam van de koning naar Gods hart. Deze koning leeft eeuwig en heerst eeuwig. Zijn naam is het waar om geprezen e ... lees meer >
Wereldwijde vrede
Psalm 72:7

Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. (Psalm 72:7)

Het rijk van de koning is een wereld waarin rechtvaardigen tot bloei komen. Niet de goddelozen hebben er het eerste en laatste woord, maar de God van de koning die gelukkig prijst wie zich dag en nacht verdiept in zijn woorden en wetten. Da ... lees meer >
Zwakken en armen
Psalm 72:4

Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan. (Psalm 72:4)

Het valt op hoe groot de plaats is die armen en zwakken krijgen in dit gebed voor de koning. Bij koninklijke heerschappij hoort zeker ook de pracht en praal van de koning. Maar uiteindelijk gaat het in het koningschap en het koninkrijk hie ... lees meer >
Wetten en gerechtigheid
Psalm 72:1

Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. (Psalm 72:1 )

Als David voor Salomo, de nieuwe koning, gaat bidden, dan vraagt hij God allereerst om wetten en om gerechtigheid. Dat zegt veel over het koninkrijk van God. Dat koninkrijk is namelijk niet alleen maar een geestelijke werkelijkheid, iets va ... lees meer >
Gerechtigheid en vreugde
Psalm 45:8

U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. (Psalm 45:8)

Het rijk van de koning, die in Psalm 45 uitbundig wordt bezongen, is een rijk van gerechtigheid en vreugde. Want de koning naar Gods hart heeft zelf een hart dat overstroomt van rechtvaardigheid: in zijn koninkrijk is voor het kwaad geen pl ... lees meer >
Een eeuwige troon
Psalm 45:7

Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god, de scepter van het recht is uw koningsscepter. (Psalm 45:7)

De koning die in deze psalm wordt bezongen heeft bovenmenselijke trekken. Sterker nog: hij wordt zelfs als god aangesproken. Nu was het in de tijd van het Oude Testament niet ongebruikelijk om een koning aan te duiden als zoon van God. Maar ... lees meer >
Waarheid, deemoed en recht
Psalm 45:5

Treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, deemoed en recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten. (Psalm 45:5)

De glorie van de koning van het koninkrijk wordt zichtbaar in de strijd die hij voert. Het is een strijd die het koninkrijk dichterbij brengt. Het is een koninkrijk van waarheid: niet de dodelijke leugen van de satan regeert er, maar de lev ... lees meer >
U bent de mooiste
Psalm 45:3

U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen - God heeft u voor altijd gezegend. (Psalm 45:3)

Psalm 45 is vol aanbidding voor de koning die door God wordt gezegend. Het is pure adoratie! Want een mooier mens is er niet, een schoner koning kan de dichter zich niet voorstellen. Woorden schieten tekort om de lieflijkheid van de gestalt ... lees meer >
U bent de mooiste
Psalm 45:3

U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen - God heeft u voor altijd gezegend. (Psalm 45:3)

Psalm 45 is vol aanbidding voor de koning die door God wordt gezegend. Het is pure adoratie! Want een mooier mens is er niet, een schoner koning kan de dichter zich niet voorstellen. Woorden schieten tekort om de lieflijkheid van de gestalt ... lees meer >
De juiste woorden
Psalm 45:2

In mijn hart wellen de juiste woorden op, mijn gedicht spreek ik uit voor de koning, mijn tong is de stift van een vaardige schrijver. (Psalm 45:2)

Psalm 45 is een en al aanbidding voor de koning. De dichter zal in de eerste waarschijnlijk koning Salomo voor ogen hebben gehad. Maar nu het een lied geworden is in het psalmenboek van de Bijbel kun je het als christen niet meer anders lez ... lees meer >
Uit de macht van de duistern..
Kol.. 1:13-14

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. (Kolossenzen 1:13-14)

Het koninkrijk van God is het rijk van het licht. Het is echt een totaal andere werkelijkheid dan die van de macht van de duisternis. Paulus spreekt over een geweldige reddingsoperatie waarin we van het ene rijk naar het andere zijn overgeg ... lees meer >
Een zaak van de Geest
Romeinen 14:17

Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. (Romeinen 14:17)

Het gaat in het koninkrijk van God niet om dingen als het wel of niet eten van wat rein of onrein is, of om andere zaken die uiterlijke vormen betreffen. Het gaat veel meer om de kern: gerechtigheid door goed en recht te doen, vrede door de ... lees meer >
Kus de zoon
Psalm 2:12

Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. (Psalm 2:12)

In de taal van Gods volk is de koning van Isra?l de zoon van God: door God zelf verwekt en geroepen om heer te zijn over zijn kinderen. Iedereen wordt opgeroepen om de voeten van deze koning te kussen als teken van onderwerping. Kus de zoon ... lees meer >
Toon de HEER uw ontzag
Psalm 2:10-11

Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. (Psalm 2:10-11)

Het koninkrijk van God is niet alleen maar een geestelijke zaak, iets voor binnenkamers en kerkzalen. Het koninkrijk van God is een realiteit die alles te maken heeft met de wereld waarin we leven. Koningen en leiders worden opgeroepen om d ... lees meer >
Mijn koning
Psalm 2:6

Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg. (Psalm 2:6)

Psalm 2 is de psalm van het woeden van de volken en het rumoer van de naties. Dat spreekt altijd weer tot de verbeelding, want steeds opnieuw zien we in deze wereld de onrust van de volken, de strijd, het elkaar het licht in de ogen niet gu ... lees meer >
Mijn koning
Psalm 2:6

Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg. (Psalm 2:6)

Psalm 2 is de psalm van het woeden van de volken en het rumoer van de naties. Dat spreekt altijd weer tot de verbeelding, want steeds opnieuw zien we in deze wereld de onrust van de volken, de strijd, het elkaar het licht in de ogen niet gu ... lees meer >