Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Een zaak van de Geest
Romeinen 14:17

Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. (Romeinen 14:17)

Het gaat in het koninkrijk van God niet om dingen als het wel of niet eten van wat rein of onrein is, of om andere zaken die uiterlijke vormen betreffen. Het gaat veel meer om de kern: gerechtigheid door goed en recht te doen, vrede door de ... lees meer >
Kus de zoon
Psalm 2:12

Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. (Psalm 2:12)

In de taal van Gods volk is de koning van Isra?l de zoon van God: door God zelf verwekt en geroepen om heer te zijn over zijn kinderen. Iedereen wordt opgeroepen om de voeten van deze koning te kussen als teken van onderwerping. Kus de zoon ... lees meer >
Toon de HEER uw ontzag
Psalm 2:10-11

Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. (Psalm 2:10-11)

Het koninkrijk van God is niet alleen maar een geestelijke zaak, iets voor binnenkamers en kerkzalen. Het koninkrijk van God is een realiteit die alles te maken heeft met de wereld waarin we leven. Koningen en leiders worden opgeroepen om d ... lees meer >
Mijn koning
Psalm 2:6

Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg. (Psalm 2:6)

Psalm 2 is de psalm van het woeden van de volken en het rumoer van de naties. Dat spreekt altijd weer tot de verbeelding, want steeds opnieuw zien we in deze wereld de onrust van de volken, de strijd, het elkaar het licht in de ogen niet gu ... lees meer >
Mijn koning
Psalm 2:6

Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg. (Psalm 2:6)

Psalm 2 is de psalm van het woeden van de volken en het rumoer van de naties. Dat spreekt altijd weer tot de verbeelding, want steeds opnieuw zien we in deze wereld de onrust van de volken, de strijd, het elkaar het licht in de ogen niet gu ... lees meer >
Zoek het koninkrijk
Matte?s 6:33

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matte?s 6:33)

Jezus hecht heel veel waarde aan het koninkrijk. Hij weet hoezeer we als mensen bezig kunnen zijn met ons dagelijks werk, ons dagelijkse brood, en al die andere dingen die hier op aarde belangrijk zijn om te kunnen leven. Hij ontkent ook ni ... lees meer >
Bidden om het koninkrijk
Matte?s 6:10

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. (Matte?s 6:10)

Het koninkrijk van God is gekomen en het koninkrijk van God moet nog komen. Het is in dit spanningsveld dat Jezus ons leert bidden om de komst van het koninkrijk. Dat koninkrijk staat voor het hemelse leven zoals God het oorspronkelijk bedo ... lees meer >
Grotere gerechtigheid
Matte?s 5:20

Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. (Matte?s 5:20)

Jezus heeft weinig goede woorden over voor de schriftgeleerden en farizee?n. Het zijn de mannen van de wet. Nu heeft Jezus niets tegen de wet, integendeel: hij komt om de wet te vervullen. Maar de wet zoals die door de schriftgeleerden en f ... lees meer >
De geboden van het koninkrijk
Matte?s 5:19

Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. (Matte?s 5:19)

Het koninkrijk van Jezus is er niet een waarin de geboden zijn afgeschaft. Wie dat denkt komt bedrogen uit: scherp verkondigt Jezus dat het leven in het koninkrijk bestaat in radicale gehoorzaamheid. Het koninkrijk betekent dus ook geen bre ... lees meer >
Vervolgde christenen
Matte?s 5:10

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. (Matte?s 5:10)

De zaligsprekingen (of: gelukkigprijzingen) van Jezus beginnen en eindigen met de belofte van het koninkrijk van de hemel. Daar gaat het Jezus dus om: dat we het koninkrijk binnengaan. Dat koninkrijk is niet ver weg maar nabij: Jezus is hie ... lees meer >
Nederig van hart
Matte?s 5:3

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. (Matte?s 5:3)

Het koninkrijk van God zoals Jezus dat aankondigt is niets minder dan een tegencultuur. In vergelijking met onze menselijke samenleving waarin het vaak zo menselijk aan toe gaat, wordt ons een totaal nieuwe samenleving voor ogen geschilderd ... lees meer >
Nederig van hart
Matte?s 5:3

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. (Matte?s 5:3)

Het koninkrijk van God zoals Jezus dat aankondigt is niets minder dan een tegencultuur. In vergelijking met onze menselijke samenleving waarin het vaak zo menselijk aan toe gaat, wordt ons een totaal nieuwe samenleving voor ogen geschilderd ... lees meer >
Openstaan voor het koninkrijk
Marcus 10:15

Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. (Marcus 10:15)

Het koninkrijk van God is niet voor volwassenen, voor mensen die zelf de regie over hun leven hebben genomen, die zelf hun leven aan het uitstippelen zijn en alles een beetje onder controle proberen te houden. Het koninkrijk van God is voor ... lees meer >
Het koninkrijk van God
Marcus 1:15

Dit was wat Jezus zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ (Marcus 1:15)

Helemaal aan het begin van zijn optreden, is dit de boodschap van Jezus. Het is een samenvatting vooraf: hier zal het steeds over gaan. Al zijn toespraken en uitspraken, al zijn gelijkenissen en verhalen, al zijn daden en reacties worden hi ... lees meer >
Matte?s 5:38

Jullie weten dat de wet zegt: «Als een ander jou iets aandoet, wordt bij hem voor straf hetzelfde gedaan.» (Matte?s 5:38)

lees meer >
De zegen van de HEER
Psalm 134:3

Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 134:3)

De pelgrimspsalmen eindigen met een lied vol zegen. Want dit is het doel van het biddend onderweg zijn: zegen ontvangen en tot een zegen zijn. De zegen verbindt ons met de God die hemel en aarde schiep: we ontvangen op aarde Gods goede gena ... lees meer >