Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Ik ken jullie niet
Matte?s 25:12

Maar hij antwoordde: \"Ik ken jullie werkelijk niet.\" (Matte?s 25:12)

Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben \'Heer, heer\' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uits ... lees meer >
Ik ken jullie niet
Matte?s 25:12

Maar hij antwoordde: \"Ik ken jullie werkelijk niet.\" (Matte?s 25:12)

Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben \'Heer, heer\' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uits ... lees meer >
Ik ken jullie niet
Matte?s 25:12

Maar hij antwoordde: \"Ik ken jullie werkelijk niet.\" (Matte?s 25:12)

Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben \'Heer, heer\' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uits ... lees meer >
Heer, heer!
Matte?s 25:11

Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: \"Heer, heer, laat ons binnen!\" (Matte?s 25:11)

Ook de dwaze meisjes komen naar het feest toe. De deur is dicht. En daarom roepen de meisjes: \'Heer, heer!\' Als ik ze zo hoor roepen, moet ik denken aan een ander moment waarop Jezus sprak over het binnengaan in zijn koninkrijk. Het was i ... lees meer >
Het bruiloftsfeest
Matte?s 25:10

Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. (Matte?s 25:10)

Het koninkrijk is een feest! Dat blijkt maar weer: als de bruidegom arriveert worden de meisjes die klaarstaan meegenomen naar de zaal waar het bruiloftsfeest plaats vindt. Daar loopt het allemaal op uit en daardoor mag de verwachting en vo ... lees meer >
Te weinig
Matte?s 25:9

De wijze meisjes antwoordden: \"Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.\" (Matte?s 25:9)

Op het eerste gezicht vind ik dat de wijze meisjes hier een onvriendelijk antwoord geven. Is dit niet ego?stisch? Zijn we niet allemaal geroepen om onze naaste te helpen? Maar dan breng ik me weer te binnen dat de meisjes door Jezus bij voo ... lees meer >
Geef ons olie
Matte?s 25:7-8

Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: \"Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.\" (Matte?s 25:7-8)

Ik zie ze voor me: die vijf meisjes die dwaas waren. De schrik staat in hun ogen te lezen: hun lampen zijn uitgegaan en ze hebben geen olie meer om hun lampen opnieuw aan te doen. Ze zien de wijze meisjes. Ook hun lampen zijn uitgegaan, maa ... lees meer >
Daar is de bruidegom
Matte?s 25:6

Midden in de nacht klonk er luid geroep: \"Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.\" (Matte?s 25:6)

Eindelijk arriveert de bruidegom. Het is al middernacht. Luid en uitnodigend klinken de woorden die de meisjes wakker maken. Want hier draait het allemaal om: de komst van de bruidegom. Daar draait het ook nu om, als we willen leven in het ... lees meer >
Daar is de bruidegom
Matte?s 25:6

Midden in de nacht klonk er luid geroep: \"Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.\" (Matte?s 25:6)

Eindelijk arriveert de bruidegom. Het is al middernacht. Luid en uitnodigend klinken de woorden die de meisjes wakker maken. Want hier draait het allemaal om: de komst van de bruidegom. Daar draait het ook nu om, als we willen leven in het ... lees meer >
Daar is de bruidegom
Matte?s 25:6

Midden in de nacht klonk er luid geroep: \"Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.\" (Matte?s 25:6)

Eindelijk arriveert de bruidegom. Het is al middernacht. Luid en uitnodigend klinken de woorden die de meisjes wakker maken. Want hier draait het allemaal om: de komst van de bruidegom. Daar draait het ook nu om, als we willen leven in het ... lees meer >
Wachten
Matte?s 25:5

Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. (Matte?s 25:5)

Alle tien meisjes wachten op de bruidegom en alle tien vinden ze dat het lang duurt en alle tien worden ze slaperig en dommelen ze in. Blijkbaar maakt het op dit punt geen verschil of je wijs of dwaas bent. Het is natuurlijk om in slaap te ... lees meer >
Extra olie
Matte?s 25:3-4

De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. (Matte?s 25:3-4)

De dwaasheid van vijf de meisjes komt in deze gelijkenis uit in het niet meenemen van extra olie. Zo zijn ze niet voldoende voorbereid op wat er gaat gebeuren. Want het kan best zo zijn dat de bruidegom vertraging oploopt en dat je dan meer ... lees meer >
Wijs en dwaas
Matte?s 25:2

Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. (Matte?s 25:2)

De gelijkenis van de tien meisjes past in de Joodse wijsheidstraditie waarin wijsheid en dwaasheid wel als personen worden voorgesteld. In de Spreuken bijvoorbeeld maken we kennis met Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid. En al eerder had Je ... lees meer >
De bruidegom tegemoet
Matte?s 25:1

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. (Matte?s 25:1)

Jezus vertelt ook gelijkenissen met het oog op zijn terugkomst. Want het koninkrijk is er nu al, maar zal volmaakt aanwezig zijn op aarde zoals in de hemel in de toekomende tijd. Jezus vergelijkt zijn komst met de komst van een bruidegom. T ... lees meer >
Nieuwe en oude dingen
Matte?s 13:52

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. (Matte?s 13:52)

Het koninkrijk van de hemel is een voorraadkamer. Het is gevuld met schatten aan wijsheid en inzicht en kennis. En het is een groot voorrecht om van die voorraadkamer huismeester te zijn. Dat beeld gebruikt Jezus om de ware schriftgeleerde ... lees meer >
Nieuwe en oude dingen
Matte?s 13:52

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. (Matte?s 13:52)

Het koninkrijk van de hemel is een voorraadkamer. Het is gevuld met schatten aan wijsheid en inzicht en kennis. En het is een groot voorrecht om van die voorraadkamer huismeester te zijn. Dat beeld gebruikt Jezus om de ware schriftgeleerde ... lees meer >
Nieuwe en oude dingen
Matte?s 13:52

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. (Matte?s 13:52)

Het koninkrijk van de hemel is een voorraadkamer. Het is gevuld met schatten aan wijsheid en inzicht en kennis. En het is een groot voorrecht om van die voorraadkamer huismeester te zijn. Dat beeld gebruikt Jezus om de ware schriftgeleerde ... lees meer >
Scheiden
Matte?s 13:49-50

Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. (Matte?s 13:49-50)

Het koninkrijk van God is wel een zaak van vrede, maar niet van lieve vrede: het is niet soft en tandeloos. Dat maakt Jezus duidelijk als hij laat zien hoe het toe zal gaan bij de voltooiing van de wereld. Dan zal volkomen helder zijn dat e ... lees meer >
Goede en slechte vis
Matte?s 13:48

Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. (Matte?s 13:48)

Je ziet het voor je want Jezus is een echte verhalenverteller. Het volle net dat met man en macht op het strand wordt getrokken. Het is al een tijdje gevuld want toen het door het water werd getrokken zwommen er allerlei soorten vis in, maa ... lees meer >
Een sleepnet
Matte?s 13:47

Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. (Matte?s 13:47)

Jezus sluit opnieuw aan bij de alledaagse werkelijkheid. Voor zijn leerlingen ook heel herkenbaar: dat grote net dat ze uitwerpen vanaf hun vissersboot en dat wordt rondgetrokken door het water. En inderdaad: er komt van alles in dat net. M ... lees meer >