Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Wanneer jullie bidden
Matte?s 6:5

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. (Matte?s 6:5)

In het onderwijs van Jezus over het gebed vertelt hij eerst hoe het niet moet. Zijn leerlingen moeten geen voorbeeld nemen aan de huichelaars. Die voeren alleen maar een toneelstukje op en willen daarbij door iedereen gezien worden. Op de h ... lees meer >
Wanneer jullie bidden
Matte?s 6:5

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. (Matte?s 6:5)

In het onderwijs van Jezus over het gebed vertelt hij eerst hoe het niet moet. Zijn leerlingen moeten geen voorbeeld nemen aan de huichelaars. Die voeren alleen maar een toneelstukje op en willen daarbij door iedereen gezien worden. Op de h ... lees meer >
Heer, leer ons bidden
Lucas 11:1

...en toen hij zijn gebed beŽindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ĎHeer, leer ons bidden\'. (Lucas 11:1)

De leerlingen hadden het steeds weer gezien: Jezus trok zich terug om te bidden. En ik kan me voorstellen dat ze ook zagen wat dat met Jezus had gedaan als hij terugkwam van de plek waar hij tijd met zijn Vader had doorgebracht. Het leek hu ... lees meer >
Jezus bidt
Lucas 11:1

Eens was Jezus aan het bidden... (Lucas 11:1)

Leren leven in het koninkrijk betekent allereerst: leren bidden. Zoals we in Frankrijk de taal van Frankrijk moeten leren spreken en in China de taal van China, als we ons er tenminste werkelijk thuis willen voelen, zo moeten we in het koni ... lees meer >
Eeuwige heersen als koningen
Ope.. 22:5

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. (Openbaring 22:5)

Als we ons even niet meer concentreren op het (onbekende) tijdstip waarop de toekomst definitief doorbreekt, is er weer alle ruimte om stil te staan bij de overweldigende werkelijkheid ervan. Het zal namelijk een en al licht zijn! Geen duis ... lees meer >
Meegenomen
Matte?s 24:40

Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. (Matte?s 24:40)

Leven vanuit de toekomst betekent dat je weet dat het er elke dag weer om gaat dat je kiest voor Jezus. Want anders word je door hem achtergelaten. Dat gebeurt bij zijn terugkomst: de een gaat met Jezus mee en de ander blijft achter. Het za ... lees meer >
Wanneer de Mensenzoon komt
Matte?s 24:39

Zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. (Matte?s 24:39)

Jezus trekt hier een parallel met de zondvloed. De mensen wisten niet dat die vloed zou komen. Tenminste, de meesten wisten het niet, en wat Noach erover vertelde vond weinig gehoor. Want Noach wist het wel. En hij bereidde zich op zijn toe ... lees meer >
Wanneer de Mensenzoon komt
Matte?s 24:39

Zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. (Matte?s 24:39)

Jezus trekt hier een parallel met de zondvloed. De mensen wisten niet dat die vloed zou komen. Tenminste, de meesten wisten het niet, en wat Noach erover vertelde vond weinig gehoor. Want Noach wist het wel. En hij bereidde zich op zijn toe ... lees meer >
Wanneer de Mensenzoon komt
Matte?s 24:39

Zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. (Matte?s 24:39)

Jezus trekt hier een parallel met de zondvloed. De mensen wisten niet dat die vloed zou komen. Tenminste, de meesten wisten het niet, en wat Noach erover vertelde vond weinig gehoor. Want Noach wist het wel. En hij bereidde zich op zijn toe ... lees meer >
Niemand weet het
Matte?s 24:36

Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. (Matte?s 24:36)

Je zou het het best bewaarde geheim van het heelal kunnen noemen: de dag waarop Jezus terugkomt. De engelen weten het niet, zelfs Jezus weet het niet, alleen de Vader weet het. En wij, mensen, weten het dus al helemaal niet. Wat betekent h ... lees meer >
Eeuwig
Matte?s 25:46

Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. (Matte?s 25:46)

Jezus eindigt zijn verhaal door nog eens het toekomstperspectief aan te wijzen van de twee wegen die hij heeft laten zien. Als je aan zijn linkerhand terechtkomt, dan wacht je een eeuwige bestraffing. Dat moeten we niet alleen naar de verre ... lees meer >
Jullie bezochten mij niet
Matte?s 25:43

Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. (Matte?s 25:43)

Het is spannend en confronterend wat Jezus zegt tegen de mensen aan zijn linkerhand. Ze hebben van alles niet gedaan: geen onderdak verleend, geen kleding gegeven, geen bezoekjes gebracht. Het zijn allemaal heel praktische dingen die in een ... lees meer >
Voor mij
Matte?s 25:40

Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan (Matte?s 25:40)

De glorierijke Heer op de schitterende troon in de hemel wil alles te maken hebben met de ellende en gebrokenheid op aarde. Want er wordt zoveel geleden door de mensen. Leven in het koninkrijk betekent dat we vooral ook aandacht hebben voor ... lees meer >
Heer, wanneer?
Matte?s 25:37

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? (Matte?s 25:37)

De rechtvaardigen, de kinderen van God aan de rechterhand van de Mensenzoon, zijn oprecht verbaasd. Jezus spreekt over dingen waar ze geen weet van hebben: waar heeft hij het eigenlijk over? En het is ook buitengewoon verrassend wat Jezus g ... lees meer >
Heer, wanneer?
Matte?s 25:37

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? (Matte?s 25:37)

De rechtvaardigen, de kinderen van God aan de rechterhand van de Mensenzoon, zijn oprecht verbaasd. Jezus spreekt over dingen waar ze geen weet van hebben: waar heeft hij het eigenlijk over? En het is ook buitengewoon verrassend wat Jezus g ... lees meer >
Heer, wanneer?
Matte?s 25:37

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? (Matte?s 25:37)

De rechtvaardigen, de kinderen van God aan de rechterhand van de Mensenzoon, zijn oprecht verbaasd. Jezus spreekt over dingen waar ze geen weet van hebben: waar heeft hij het eigenlijk over? En het is ook buitengewoon verrassend wat Jezus g ... lees meer >
Ik had honger
Matte?s 25:35

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op. (Matte?s 25:35)

Bij zijn terugkomst zegent Jezus zijn volgelingen, de schapen aan zijn rechterhand. Maar de reden die hij daarvoor aangeeft is nogal onverwacht. Op grond van het evangelie zou je verwachten dat Jezus zegt: \'Wees welkom in mijn rijk, want j ... lees meer >
Gezegend
Matte?s 25:34

Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. (Matte?s 25:34)

Jezus spreekt hier als de koning die bij het eindoordeel scheiding maakt tussen de schapen en de bokken. Zo geeft Jezus opnieuw onderwijs over het koninkrijk. Dit koninkrijk komt nog, namelijk bij Jezus\' terugkomst: dan zullen de schapen d ... lees meer >
Glorierijke troon
Matte?s 25:31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. (Matte?s 25:31)

Leven vanuit de toekomst, dat is leven vanuit het besef dat de toekomst er nu al is. Vaak ervaren we de toekomst als iets wat ver weg is, of we laten de toekomst en de hemel (als het \'hiernamaals\') met elkaar samenvallen. Maar de boodscha ... lees meer >
Wees waakzaam
Matte?s 25:13

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. (Matte?s 25:13)

Jezus be?indigt zijn verhaal over de tien meisjes met een heldere oproep. Hij wil ons leren om waakzaam te zijn. Het gaat hem er niet om dat we angstig zijn voor wat komen gaat, of dat we ons onzeker gaan voelen omdat we niet weten wanneer ... lees meer >