Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Wonen bij de Allerhoogste
Psalm 91:9

U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. (Psalm 91:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
In tijden van ongerustheid en zorg ben je bij Mij veilig. Ik ben ... lees meer >
Mijn toevlucht
Psalm 91:1-2

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.' (Psalm 91:1-2)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je leeft in spannende tijden en bezorgd bent over wat er kom ... lees meer >
Zijn leven offeren
Jesaja 53:10

Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. (Jesaja 53:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De weg die Ik ben gegaan op aarde, was de weg die de Vader Mij w ... lees meer >
Als een schaap
Jesaja 53:7

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. (Jesaja 53:7)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik kwam in de wereld om de weg te gaan die jij niet kon gaan, om ... lees meer >
Genezing
Jesaja 53:5

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. (Jesaja 53:5)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Om jouw zonden ben Ik doorboord, om jouw wandaden ben Ik gebroke ... lees meer >
Ons lijden
Jesaja 53:4

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. (Jesaja 53:4)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb jouw ziekten gedragen en jouw lijden op Mij genomen. Ik h ... lees meer >
Inzicht en raad
Psalm 32:8

Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. (Psalm 32:8)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Bij alles wat er speelt in je leven, bij alle vragen die je hebt ... lees meer >
Bevrijding
Psalm 32:7

Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. (Psalm 32:7)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Bij Mij ben je veilig: je hebt geen gevaar te vrezen. Ik behoed ... lees meer >
Zonde belijden
Psalm 32:5

Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' - en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. (Psalm 32:5)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als jij je zonde belijdt, vergeef Ik je die graag. Als jij je on ... lees meer >
Bedekt
Psalm 32:1-2

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. (Psalm 32:1-2)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je niet voor de dag komt met je zonden en gebreken, zal dat ... lees meer >
Zeventig maal
Matte?s 18:22

Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.' (Matte?s 18:22)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn aanwezigheid op aarde was vol van vergeving. Steeds was er ... lees meer >
Vergeven?
Matte?s 18:21

Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? (Matte?s 18:21)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je draagt pijn en verdriet met je mee om wat andere mensen je he ... lees meer >
In mijn naam
Matte?s 18:20

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. (Matte?s 18:20)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben er, de Aanwezige in jouw leven. De ervaring van mijn aanw ... lees meer >
Een schaap
Matte?s 18:12

Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? (Matte?s 18:12)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben gekomen om een herder te zijn voor de schapen. Ik ben de ... lees meer >
Zichzelf vernederen
Matte?s 18:4

Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. (Matte?s 18:4)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkr ... lees meer >
Als een kind
Matte?s 18:3

Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. (Matte?s 18:3)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je wilt ervaren wat het betekent om in mijn koninkrijk te le ... lees meer >
Het leven
Matte?s 16:26

Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? (Matte?s 16:26)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je kunt de hele wereld winnen. Je kunt bezig zijn met alles wat ... lees meer >
Leven verliezen
Matte?s 16:25

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Matte?s 16:25)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je Mij volgt, moet je je eigen leven loslaten. Alles wat op ... lees meer >
Zichzelf verloochenen
Matte?s 16:24

Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn ?kruis? op zich nemen en mij volgen. (Matte?s 16:24)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je Mij volgt, moet je je kruis op je nemen. Mijn volgen bete ... lees meer >
Groot geluk
Psalm 31:20

Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u, heel de wereld zal het zien. (Psalm 31:20)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je eerbied hebt voor mijn Vader, als je schuilt bij Hem, dan ... lees meer >