Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Kwaad verafschuwen
Romeinen 12:9

Verafschuw het kwaad. (Romeinen 12:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er is veel kwaad in de wereld. Ik heb dat kwaad in de ogen gekek ... lees meer >
Oprechte liefde
Romeinen 12:9

Laat uw liefde oprecht zijn. (Romeinen 12:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Het belangrijkste wat Ik op aarde heb laten zien is dit: dat God ... lees meer >
Veranderen en vernieuwen
Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. (Romeinen 12:2)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik roep je op om je niet aan te passen aan deze wereld. Ik heb e ... lees meer >
Hopen op de HEER
Jesaja 40:31

Wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. (Jesaja 40:31)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Deze belofte heb Ik vandaag voor jou: Ik beloof je nieuwe kracht ... lees meer >
In overvloed
Jesaja 40:29

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. (Jesaja 40:29)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je je soms moe en machteloos voelt, weet dan dat Ik er ben o ... lees meer >
Een eeuwige God
Jesaja 40:28

Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. (Jesaja 40:28)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de Eeuwige. Ik ben het Begin en het Einde. Ik ben de Alph ... lees meer >
Wees niet bang
Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. (Jesaja 41:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Op de laatste dag van het jaar wil Ik deze woorden in je hart leggen. Ik wil dit tegen je zeggen: wees niet bang! Wees niet bang, ... lees meer >
Stralende licht
Lucas 1:78

Dankzij de liefdevolle ?barmhartigheid? van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. (Lucas 1:78)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Weet, ook als je duisternis ervaart in je leven, dat het stralende licht uit de hemel over jou is opgegaan. Ik ben het licht i ... lees meer >
Heilig verbond
Lucas 1:72

Zo toont hij zich ?barmhartig? jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn ?heilig? ?verbond. (Lucas 1:72)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Al lang voordat jij er was, was er de barmhartigheid van God. Want mijn Vader heeft zich met een heilig verbond aan jouw vooro ... lees meer >
Verlost
Lucas 1:68

Geprezen zij de Heer, de God van IsraŽl, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. (Lucas 1:68)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben in de wereld gekomen om mijn volk te verlossen. Want Ik bekommer mij om wie leven in nood en ellende. Zo bekommer Ik m ... lees meer >
Een licht
Lucas 2:30-32

Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van IsraŽl, uw volk. (Lucas 2:30-32)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben het licht voor de wereld. Mijn licht redt je uit de duisternis. Die redding is voor alle mensen, alle volken, alle land ... lees meer >
Barmhartig
Lucas 1:50

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. (Lucas 1:50)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn Vader is de barmhartige God. Met alle liefde en genade die in Hem is, zoekt Hij mensen. Dat deed Hij altijd al, van gener ... lees meer >
Eer aan God
Lucas 2:14

Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. (Lucas 2:14)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Vandaag is de dag om God te eren. Hij is mijn Vader en jouw Vader. Mijn komst op aarde had als hoogste doel: de eer van mijn V ... lees meer >
Zoon van de Allerhoogste
Lucas 1:31-32

Je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. (Lucas 1:31-32)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn naam is Jezus. Die naam heeft de Vader voor Mij uitgekozen. Ik ben jouw redder en de redder van heel de wereld. Zoon van ... lees meer >
Vrede zonder einde
Jesaja 9:6

Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. (Jesaja 9:6)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn heerschappij is groot: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde! Mijn vrede gaat alle verstand te boven en e ... lees meer >
Wonderbare raadsman
Jesaja 9:5

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Dit zijn de namen waarmee je Mij, Jezus de Zoon van God, mag kennen. Ik ben je Wonderbare raadsman: Ik geef je raad. Ik ben je ... lees meer >
Een schitterend licht
Jesaja 9:1

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. (Jesaja 9:1)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Kijk naar het licht. Ik ben het Licht van de wereld. Ik verlang ernaar om ook in jouw leven te schitteren. Kies ervoor om ook ... lees meer >
Ik heb de Vader lief
Johannes 14:31

Zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. (Johannes 14:31)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Iedereen kan het weten: de Vader en Ik hebben elkaar lief. Wij zijn ??n. Daarom doe Ik wat de Vader Mij heeft opgedragen. Ik h ... lees meer >
Spreken
Johannes 14:30

Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij. (Johannes 14:30)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Het kwaad is in deze wereld volop aanwezig. Ook toen Ik op aarde was, kwam het kwaad steeds dichtbij. Maar het kwaad had geen ... lees meer >
Naar mijn Vader
Johannes 14:28

Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. (Johannes 14:28)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben bij mijn Vader. Toen Ik op aarde was, deelde Ik het leven van de mensen op aarde. De weg die Ik ging bracht me aan het ... lees meer >