Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Achterlaten
Lucas 18:29-30

Ik verzeker jullie: iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of ?kinderen? heeft achtergelaten omwille van het ?koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven. (Lucas 18:29-30)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je Mij volgt, is er veel wat je moet loslaten. Laat iedereen achter die voor jou belangrijker is dan het koninkrijk van G ... lees meer >
Mogelijk bij God
Lucas 18:27

Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. (Lucas 18:27)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je naar jezelf kijkt, ontdek je hoeveel er echt onmogelijk is als je het zelf probeert. Kun jij jezelf redden? Kun jij al ... lees meer >
Voor rijken
Lucas 18:24

Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. (Lucas 18:24)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Het koninkrijk van God staat open voor iedereen die wil binnengaan! Maar je rijkdom kan je in de weg zetten. Wat is het dan m ... lees meer >
Schat in de hemel
Lucas 18:22

Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij! (Lucas 18:22)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Wat is er in jouw leven wat een blokkade vormt om Mij te volgen? De rijke man die Ik ontmoette zat vol hebzucht: hij zat vast ... lees meer >
Open staan voor het koninkri..
Lucas 18:17

Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan! (Lucas 18:17)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik verlang ernaar dat jij leeft in het koninkrijk van mijn Vader! Ik heb dat koninkrijk voor jou open gedaan. Ik ben de deur ... lees meer >
Laat ze komen
Lucas 18:16

Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. (Lucas 18:16)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Bij Mij is iedereen meer dan welkom. Speciaal de kwetsbaren en zwakken nodig Ik uit om naar Mij toe te komen. Zij ervaren dat ... lees meer >
Rechtvaardig in Gods ogen
Lucas 18:14

Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. (Lucas 18:14)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je nederig bent, als je kiest voor kwetsbaarheid en zachtmoedigheid, dan zal je Vader dat opmerken. Langs die weg - het i ... lees meer >
Wees mij genadig
Lucas 18:13

De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: 'God, wees mij zondaar genadig.' (Lucas 18:13)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Gelukkig ben je als je nederig van hart bent, want dan kun je het koninkrijk van de hemel binnengaan. Zoals die tollenaar uit ... lees meer >
Ik dank u
Lucas 18:11

De farizeeėr stond daar rechtop en bad bij zichzelf: 'God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar.' (Lucas 18:11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je bidt, wees dan niet als die farizeeƫr over wie ik eens een verhaal vertelde. Hij had genoeg aan zichzelf. Hij was trot ... lees meer >
Dag en nacht roepen
Lucas 18:7

Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? (Lucas 18:7)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik nodig je uit om te blijven bidden. Blijf vragen, blijf roepen, blijf zoeken naar wat je Vader je wil geven. Jouw God is ee ... lees meer >
Binnen bereik
Lucas 17:20-21

De komst van het ?koninkrijk van God? laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het ?koninkrijk van God? ligt binnen uw bereik. (Lucas 17:20-21)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Mijn koninkrijk is dichterbij dan je misschien denkt. Gods nieuwe wereld is niet ver weg maar binnen je bereik. Keer naar bin ... lees meer >
Vervulling
MatteĆ¼s 5:17

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. (MatteĆ¼s 5:17)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben gekomen om de wet te vervullen en je een nieuwe weg te laten zien. Het is de weg van het geluk: van nederigheid en zac ... lees meer >
Eer bewijzen
MatteĆ¼s 5:16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (MatteĆ¼s 5:16)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Geef licht in je omgeving door goede daden te doen. Daden die nederigheid en goedheid, barmhartigheid en zuiverheid uitstrale ... lees meer >
Voor iedereen
MatteĆ¼s 5:15

Men steekt ook geen ?lamp? aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. (MatteĆ¼s 5:15)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Een lamp moet schijnen: licht geven en daardoor ruimte. Daarom zet je een lamp niet onder iets anders waardoor het licht niet ... lees meer >
Licht in de wereld
MatteĆ¼s 5:14

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (MatteĆ¼s 5:14)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben het licht in de wereld. Ik ben gekomen en ben er nog steeds om licht te brengen waar het donker is. Ik nodig ook jou u ... lees meer >
Zout van de aarde
MatteĆ¼s 5:13

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. (MatteĆ¼s 5:13)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik heb je geroepen om zout te zijn in deze wereld. Je bent in mijn naam een smaakmaker. Breng smaak aan door je nederigheid e ... lees meer >
Verheug je
MatteĆ¼s 5:12

Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. (MatteĆ¼s 5:12)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je Mij volgt, zal er ook vervolging zijn in jouw leven, net als bij Mij. Verheug je dan en juich, want zo wordt duidelijk ... lees meer >
Omwille van Jezus
MatteĆ¼s 5:11

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. (MatteĆ¼s 5:11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je Mij volgt, zullen je dingen overkomen, die ook Mij zijn overkomen. Dat is onvermijdelijk. Dus als mensen je uitschelde ... lees meer >
Het koninkrijk van de hemel
MatteĆ¼s 5:10

Gelukkig wie vanwege de ?gerechtigheid? vervolgd worden, want voor hen is het ?koninkrijk van de hemel. (MatteĆ¼s 5:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als mijn goedheid in jou is, zal dat ook verzet oproepen. Mensen om je heen zullen zich eraan ergeren en dat maakt je kwetsba ... lees meer >
Vredestichters
MatteĆ¼s 5:9

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen ?kinderen? van God genoemd worden. (MatteĆ¼s 5:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"In een wereld vol geweld en conflicten roep Ik jou om een vredestichter te zijn. Leef in vrede met de Vader. Leef in vrede me ... lees meer >