Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Jezus is Heer
Fil.. 2:11

Opdat elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. (Filippenzen 2:11)

Geen belijdenis is korter en krachtiger dan deze belijdenis. Jezus is Heer! Want in Jezus is alles wat je nodig hebt en alles wat Ik je wil geven (wat hetzelfde is): mijn openbaring, mijn wijsheid, mijn kracht, mijn vergeving, mijn heil, mi ... lees meer >
De naam van Jezus
Fil.. 2:9

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. (Filippenzen 2:9)

Er zijn op aarde en in de hemel ontelbaar veel namen. Onbekende namen en bekende namen. Boven al die namen stijgt Ć©Ć©n naam uit. Het is de naam van mijn Zoon Jezus! Ik zelf, God je Vader, vind die naam de allerbelangrijkste! Want er is onder ... lees meer >
Lijden omwille van Christus
Fil.. 1:29

Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. (Filippenzen 1:29)

Mijn genade is een veelkleurige werkelijkheid. Je ervaart die in het persoonlijk kennen van mijn Zoon Jezus Christus. Die genade is bijvoorbeeld: geloof en vergeving, kracht en liefde, hoop en moed. Maar vandaag leer Ik je dat ook lijden ee ... lees meer >
Leven volgens JezusĀ’ evange..
Fil.. 1:27

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. (Filippenzen 1:27)

Vandaag nodig Ik je uit om met alles wat in je is te leven in overeenstemming met het evangelie van mijn Zoon Christus. Laat je leven kleuren door het goede nieuws van redding en vergeving! Laat je leven vol zijn van barmhartigheid en zuive ... lees meer >
Christus verkondigen
Fil.. 1:18

Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt - dįt het gebeurt verheugt me. (Filippenzen 1:18)

Mijn dienaar Paulus had Ć©Ć©n grote passie: Christus verkondigen. WĆ­e dat deed, maakte hem niet uit. Nooit zou hij jaloers zijn op andere predikers, die misschien wel beter en welsprekender dan hij het evangelie van Jezus verkondigden. Sterke ... lees meer >
Groeiende liefde
Fil.. 1:9-10

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. (Filippenzen 1:9-10)

Het mooie van liefde is dat liefde altijd kan groeien. Er zal geen moment zijn waarop je kunt zeggen: nu is mijn liefde volgroeid. Daarom nodig Ik je vandaag uit: groei in de liefde! Dat kan door door twee dingen. Allereerst door inzicht: h ... lees meer >
Jezus waard zijn
MatteĆ¼s 10:38

Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. (MatteĆ¼s 10:38)

Een leerling die niet wil lijken op zijn leraar is niet echt een leerling. Zo is het ook als je mijn Zoon Jezus als leraar hebt. En dat heeft grote gevolgen. Want dat leerling zijn wordt gestempeld door het kruis: je zult veroordeeld worden ... lees meer >
Meer van Jezus houden
MatteĆ¼s 10:37

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. (MatteĆ¼s 10:37)

Hoeveel houd jij van Jezus? Als je Vader stel Ik je vandaag die vraag. Hoeveel houd jij van Jezus? Als je Hem wilt volgen, als je Mij wilt kennen en als je geleid wilt worden door mijn heilige Geest, dan is het zo belangrijk dat je Jezus li ... lees meer >
Vrede en het zwaard
MatteĆ¼s 10:34

Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (MatteĆ¼s 10:34)

De woorden die mijn Zoon Jezus spreekt, zijn niet altijd gemakkelijk. Vandaag klinken er heel confronterende woorden in jouw leven. Zeker: Ik ben de Vader van de vrede, mijn Zoon Jezus is de Vredevorst, mijn Geest maakt jou een vredestichte ... lees meer >
Jezus erkennen
MatteĆ¼s 10:32

Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. (MatteĆ¼s 10:32)

In jouw leven als leerling van Jezus draait het steeds opnieuw om de erkenning van Hem als je Heer. Schaam je nooit voor Hem. Geef er met heel je leven vorm aan geeft dat mijn Zoon jouw Heer is, je verlosser, je leraar, je kracht, je wijshe ... lees meer >
Van de daken schreeuwen
MatteĆ¼s 10:27

Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. (MatteĆ¼s 10:27)

Ook jij hebt als leerling van Jezus de geheimen van het koninkrijk van de hemel gehoord. Hij sprak ze inn het duister en fluisterde ze in het oor. Maar het was toen en is nu niet de bedoeling dat de geheimen van mijn koninkrijk geheim blijv ... lees meer >
De Geest die in je spreekt
MatteĆ¼s 10:20

Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. (MatteĆ¼s 10:20)

Als leerling van Jezus zul je tegenstand ondervinden vanwege de boodschap van het koninkrijk. Daar was mijn Zoon duidelijk over toen Hij met zijn leerlingen sprak over de weg die ze moesten gaan. Ook jij kunt in situaties terecht komen waar ... lees meer >
Het stof van je voeten
MatteĆ¼s 10:14

Als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. (MatteĆ¼s 10:14)

Niet iedereen zit op de boodschap van mijn koninkrijk te wachten. Dat is een ernstige zaak. Mensen ontvangen je soms niet en willen niet naar je luisteren. Ze kiezen er welbewust voor om de vrede van het koninkrijk van de hemel aan hun deur ... lees meer >
Tekens van het koninkrijk
MatteĆ¼s 10:8

Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. (MatteĆ¼s 10:8)

Het evangelie van mijn koninkrijk is vol kracht! Het bestaat niet alleen in woorden. Er zijn ook indruwekkende tekens van dat koninkrijk dat in jou is en om je heen. Dit zijn de tekens van de kracht van het koninkrijk: waar ziekte is komt h ... lees meer >
Verkondig het koninkrijk
MatteĆ¼s 10:7

Ga op weg en verkondig: 'Het koninkrijk van de hemel is nabij.' (MatteĆ¼s 10:7)

Ik nodig je vandaag uit, net als mijn Zoon Jezus dat eens deed, om op op weg te gaan. Dit is wat je moet doen: verkondig het evangelie. Verkondig het goede nieuws. Doe dat door je daden en je woorden. Doe dat met hart en ziel. Want door je ... lees meer >
Christus is in u
Kol.. 1:27

Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. (Kolossenzen 1:27)

Luister vandaag naar deze prachtige woorden over een prachtige werkelijkheid! Ik heb het mooiste mysterie dat bestaat bekend gemaakt: Christus woont in jou! Hij woont in iedereen die Hem aanvaardt als Heer en zich in geloof aan Hem toevertr ... lees meer >
Heilig, zuiver en onberispel..
Kol.. 1:22

Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. (Kolossenzen 1:22)

Er heeft zich werkelijk een grote omkeer voltrokken in jouw leven als christen Waar je eerst een vijand van Mij was, zeg Ik nu: je bent heilig en zuiver en onberispelijk. Hoe mooi is dat! Heilig: je bent helemaal aan Mij toegewijd. Zuiver: ... lees meer >
Eerst vervreemd
Kol.. 1:21

Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. (Kolossenzen 1:21)

Soms is het goed om weer te zien waar je vandaan komt. Daarom spreek Ik daar vandaag over. Want die vervreemding van Mij, dat je los van Mij bent, die is er steeds weer. En ook van het kwaad ben je nooit helemaal losgeraakt. Zie je de momen ... lees meer >
Alles bestaat in hem
Kol.. 1:17

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. (Kolossenzen 1:17)

Ik ben de Vader van Christus. Om Hem draait alles in de hemel en op aarde. Christus is alles. Steeds opnieuw roep Ik het uit: 'Zie mijn Zoon die ik liefheb. Vind vreugde in Hem!' Christus bestaat vĆ³Ć³r alles: alles wat er was, alles wat er i ... lees meer >
Alles geschapen voor Christus
Kol.. 1:16

In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. (Kolossenzen 1:16)

Alles, alles, alles. Dat is heel veel. En het is er allemaal door Christus en voor Christus. Ik wil dat je daar vandaag bij stil staat en stil van wordt. En het is belangrijk om onder de indruk te raken van de majesteit van mijn Zoon Jezus ... lees meer >