Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Niemand weet het
Matte?s 24:36

Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. (Matte?s 24:36)

Je zou het het best bewaarde geheim van het heelal kunnen noemen: de dag waarop Jezus terugkomt. De engelen weten het niet, zelfs Jezus weet het niet, alleen de Vader weet het. En wij, mensen, weten het dus al helemaal niet. Wat betekent h ... lees meer >
Eeuwig
Matte?s 25:46

Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. (Matte?s 25:46)

Jezus eindigt zijn verhaal door nog eens het toekomstperspectief aan te wijzen van de twee wegen die hij heeft laten zien. Als je aan zijn linkerhand terechtkomt, dan wacht je een eeuwige bestraffing. Dat moeten we niet alleen naar de verre ... lees meer >
Jullie bezochten mij niet
Matte?s 25:43

Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. (Matte?s 25:43)

Het is spannend en confronterend wat Jezus zegt tegen de mensen aan zijn linkerhand. Ze hebben van alles niet gedaan: geen onderdak verleend, geen kleding gegeven, geen bezoekjes gebracht. Het zijn allemaal heel praktische dingen die in een ... lees meer >
Voor mij
Matte?s 25:40

Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan (Matte?s 25:40)

De glorierijke Heer op de schitterende troon in de hemel wil alles te maken hebben met de ellende en gebrokenheid op aarde. Want er wordt zoveel geleden door de mensen. Leven in het koninkrijk betekent dat we vooral ook aandacht hebben voor ... lees meer >
Heer, wanneer?
Matte?s 25:37

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? (Matte?s 25:37)

De rechtvaardigen, de kinderen van God aan de rechterhand van de Mensenzoon, zijn oprecht verbaasd. Jezus spreekt over dingen waar ze geen weet van hebben: waar heeft hij het eigenlijk over? En het is ook buitengewoon verrassend wat Jezus g ... lees meer >
Heer, wanneer?
Matte?s 25:37

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? (Matte?s 25:37)

De rechtvaardigen, de kinderen van God aan de rechterhand van de Mensenzoon, zijn oprecht verbaasd. Jezus spreekt over dingen waar ze geen weet van hebben: waar heeft hij het eigenlijk over? En het is ook buitengewoon verrassend wat Jezus g ... lees meer >
Heer, wanneer?
Matte?s 25:37

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? (Matte?s 25:37)

De rechtvaardigen, de kinderen van God aan de rechterhand van de Mensenzoon, zijn oprecht verbaasd. Jezus spreekt over dingen waar ze geen weet van hebben: waar heeft hij het eigenlijk over? En het is ook buitengewoon verrassend wat Jezus g ... lees meer >
Ik had honger
Matte?s 25:35

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op. (Matte?s 25:35)

Bij zijn terugkomst zegent Jezus zijn volgelingen, de schapen aan zijn rechterhand. Maar de reden die hij daarvoor aangeeft is nogal onverwacht. Op grond van het evangelie zou je verwachten dat Jezus zegt: \'Wees welkom in mijn rijk, want j ... lees meer >
Gezegend
Matte?s 25:34

Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. (Matte?s 25:34)

Jezus spreekt hier als de koning die bij het eindoordeel scheiding maakt tussen de schapen en de bokken. Zo geeft Jezus opnieuw onderwijs over het koninkrijk. Dit koninkrijk komt nog, namelijk bij Jezus\' terugkomst: dan zullen de schapen d ... lees meer >
Glorierijke troon
Matte?s 25:31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. (Matte?s 25:31)

Leven vanuit de toekomst, dat is leven vanuit het besef dat de toekomst er nu al is. Vaak ervaren we de toekomst als iets wat ver weg is, of we laten de toekomst en de hemel (als het \'hiernamaals\') met elkaar samenvallen. Maar de boodscha ... lees meer >
Wees waakzaam
Matte?s 25:13

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. (Matte?s 25:13)

Jezus be?indigt zijn verhaal over de tien meisjes met een heldere oproep. Hij wil ons leren om waakzaam te zijn. Het gaat hem er niet om dat we angstig zijn voor wat komen gaat, of dat we ons onzeker gaan voelen omdat we niet weten wanneer ... lees meer >
Ik ken jullie niet
Matte?s 25:12

Maar hij antwoordde: \"Ik ken jullie werkelijk niet.\" (Matte?s 25:12)

Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben \'Heer, heer\' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uits ... lees meer >
Ik ken jullie niet
Matte?s 25:12

Maar hij antwoordde: \"Ik ken jullie werkelijk niet.\" (Matte?s 25:12)

Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben \'Heer, heer\' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uits ... lees meer >
Ik ken jullie niet
Matte?s 25:12

Maar hij antwoordde: \"Ik ken jullie werkelijk niet.\" (Matte?s 25:12)

Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben \'Heer, heer\' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uits ... lees meer >
Heer, heer!
Matte?s 25:11

Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: \"Heer, heer, laat ons binnen!\" (Matte?s 25:11)

Ook de dwaze meisjes komen naar het feest toe. De deur is dicht. En daarom roepen de meisjes: \'Heer, heer!\' Als ik ze zo hoor roepen, moet ik denken aan een ander moment waarop Jezus sprak over het binnengaan in zijn koninkrijk. Het was i ... lees meer >
Het bruiloftsfeest
Matte?s 25:10

Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. (Matte?s 25:10)

Het koninkrijk is een feest! Dat blijkt maar weer: als de bruidegom arriveert worden de meisjes die klaarstaan meegenomen naar de zaal waar het bruiloftsfeest plaats vindt. Daar loopt het allemaal op uit en daardoor mag de verwachting en vo ... lees meer >
Te weinig
Matte?s 25:9

De wijze meisjes antwoordden: \"Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.\" (Matte?s 25:9)

Op het eerste gezicht vind ik dat de wijze meisjes hier een onvriendelijk antwoord geven. Is dit niet ego?stisch? Zijn we niet allemaal geroepen om onze naaste te helpen? Maar dan breng ik me weer te binnen dat de meisjes door Jezus bij voo ... lees meer >
Geef ons olie
Matte?s 25:7-8

Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: \"Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.\" (Matte?s 25:7-8)

Ik zie ze voor me: die vijf meisjes die dwaas waren. De schrik staat in hun ogen te lezen: hun lampen zijn uitgegaan en ze hebben geen olie meer om hun lampen opnieuw aan te doen. Ze zien de wijze meisjes. Ook hun lampen zijn uitgegaan, maa ... lees meer >
Daar is de bruidegom
Matte?s 25:6

Midden in de nacht klonk er luid geroep: \"Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.\" (Matte?s 25:6)

Eindelijk arriveert de bruidegom. Het is al middernacht. Luid en uitnodigend klinken de woorden die de meisjes wakker maken. Want hier draait het allemaal om: de komst van de bruidegom. Daar draait het ook nu om, als we willen leven in het ... lees meer >
Daar is de bruidegom
Matte?s 25:6

Midden in de nacht klonk er luid geroep: \"Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.\" (Matte?s 25:6)

Eindelijk arriveert de bruidegom. Het is al middernacht. Luid en uitnodigend klinken de woorden die de meisjes wakker maken. Want hier draait het allemaal om: de komst van de bruidegom. Daar draait het ook nu om, als we willen leven in het ... lees meer >