Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Gerechtigheid en vreugde
Psalm 45:8

U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. (Psalm 45:8)

Het rijk van de koning, die in Psalm 45 uitbundig wordt bezongen, is een rijk van gerechtigheid en vreugde. Want de koning naar Gods hart heeft zelf een hart dat overstroomt van rechtvaardigheid: in zijn koninkrijk is voor het kwaad geen pl ... lees meer >
Een eeuwige troon
Psalm 45:7

Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god, de scepter van het recht is uw koningsscepter. (Psalm 45:7)

De koning die in deze psalm wordt bezongen heeft bovenmenselijke trekken. Sterker nog: hij wordt zelfs als god aangesproken. Nu was het in de tijd van het Oude Testament niet ongebruikelijk om een koning aan te duiden als zoon van God. Maar ... lees meer >
Waarheid, deemoed en recht
Psalm 45:5

Treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, deemoed en recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten. (Psalm 45:5)

De glorie van de koning van het koninkrijk wordt zichtbaar in de strijd die hij voert. Het is een strijd die het koninkrijk dichterbij brengt. Het is een koninkrijk van waarheid: niet de dodelijke leugen van de satan regeert er, maar de lev ... lees meer >
U bent de mooiste
Psalm 45:3

U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen - God heeft u voor altijd gezegend. (Psalm 45:3)

Psalm 45 is vol aanbidding voor de koning die door God wordt gezegend. Het is pure adoratie! Want een mooier mens is er niet, een schoner koning kan de dichter zich niet voorstellen. Woorden schieten tekort om de lieflijkheid van de gestalt ... lees meer >
U bent de mooiste
Psalm 45:3

U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen - God heeft u voor altijd gezegend. (Psalm 45:3)

Psalm 45 is vol aanbidding voor de koning die door God wordt gezegend. Het is pure adoratie! Want een mooier mens is er niet, een schoner koning kan de dichter zich niet voorstellen. Woorden schieten tekort om de lieflijkheid van de gestalt ... lees meer >
De juiste woorden
Psalm 45:2

In mijn hart wellen de juiste woorden op, mijn gedicht spreek ik uit voor de koning, mijn tong is de stift van een vaardige schrijver. (Psalm 45:2)

Psalm 45 is een en al aanbidding voor de koning. De dichter zal in de eerste waarschijnlijk koning Salomo voor ogen hebben gehad. Maar nu het een lied geworden is in het psalmenboek van de Bijbel kun je het als christen niet meer anders lez ... lees meer >
Uit de macht van de duistern..
Kol.. 1:13-14

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. (Kolossenzen 1:13-14)

Het koninkrijk van God is het rijk van het licht. Het is echt een totaal andere werkelijkheid dan die van de macht van de duisternis. Paulus spreekt over een geweldige reddingsoperatie waarin we van het ene rijk naar het andere zijn overgeg ... lees meer >
Een zaak van de Geest
Romeinen 14:17

Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. (Romeinen 14:17)

Het gaat in het koninkrijk van God niet om dingen als het wel of niet eten van wat rein of onrein is, of om andere zaken die uiterlijke vormen betreffen. Het gaat veel meer om de kern: gerechtigheid door goed en recht te doen, vrede door de ... lees meer >
Kus de zoon
Psalm 2:12

Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. (Psalm 2:12)

In de taal van Gods volk is de koning van Israël de zoon van God: door God zelf verwekt en geroepen om heer te zijn over zijn kinderen. Iedereen wordt opgeroepen om de voeten van deze koning te kussen als teken van onderwerping. Kus de zoon ... lees meer >
Toon de HEER uw ontzag
Psalm 2:10-11

Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. (Psalm 2:10-11)

Het koninkrijk van God is niet alleen maar een geestelijke zaak, iets voor binnenkamers en kerkzalen. Het koninkrijk van God is een realiteit die alles te maken heeft met de wereld waarin we leven. Koningen en leiders worden opgeroepen om d ... lees meer >
Mijn koning
Psalm 2:6

Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg. (Psalm 2:6)

Psalm 2 is de psalm van het woeden van de volken en het rumoer van de naties. Dat spreekt altijd weer tot de verbeelding, want steeds opnieuw zien we in deze wereld de onrust van de volken, de strijd, het elkaar het licht in de ogen niet gu ... lees meer >
Mijn koning
Psalm 2:6

Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg. (Psalm 2:6)

Psalm 2 is de psalm van het woeden van de volken en het rumoer van de naties. Dat spreekt altijd weer tot de verbeelding, want steeds opnieuw zien we in deze wereld de onrust van de volken, de strijd, het elkaar het licht in de ogen niet gu ... lees meer >
Zoek het koninkrijk
Matteüs 6:33

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:33)

Jezus hecht heel veel waarde aan het koninkrijk. Hij weet hoezeer we als mensen bezig kunnen zijn met ons dagelijks werk, ons dagelijkse brood, en al die andere dingen die hier op aarde belangrijk zijn om te kunnen leven. Hij ontkent ook ni ... lees meer >
Bidden om het koninkrijk
Matteüs 6:10

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. (Matteüs 6:10)

Het koninkrijk van God is gekomen en het koninkrijk van God moet nog komen. Het is in dit spanningsveld dat Jezus ons leert bidden om de komst van het koninkrijk. Dat koninkrijk staat voor het hemelse leven zoals God het oorspronkelijk bedo ... lees meer >
Grotere gerechtigheid
Matteüs 5:20

Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeen, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. (Matteüs 5:20)

Jezus heeft weinig goede woorden over voor de schriftgeleerden en farizeeën. Het zijn de mannen van de wet. Nu heeft Jezus niets tegen de wet, integendeel: hij komt om de wet te vervullen. Maar de wet zoals die door de schriftgeleerden en f ... lees meer >
De geboden van het koninkrijk
Matteüs 5:19

Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. (Matteüs 5:19)

Het koninkrijk van Jezus is er niet een waarin de geboden zijn afgeschaft. Wie dat denkt komt bedrogen uit: scherp verkondigt Jezus dat het leven in het koninkrijk bestaat in radicale gehoorzaamheid. Het koninkrijk betekent dus ook geen bre ... lees meer >
Vervolgde christenen
Matteüs 5:10

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. (Matteüs 5:10)

De zaligsprekingen (of: gelukkigprijzingen) van Jezus beginnen en eindigen met de belofte van het koninkrijk van de hemel. Daar gaat het Jezus dus om: dat we het koninkrijk binnengaan. Dat koninkrijk is niet ver weg maar nabij: Jezus is hie ... lees meer >
Nederig van hart
Matteüs 5:3

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. (Matteüs 5:3)

Het koninkrijk van God zoals Jezus dat aankondigt is niets minder dan een tegencultuur. In vergelijking met onze menselijke samenleving waarin het vaak zo menselijk aan toe gaat, wordt ons een totaal nieuwe samenleving voor ogen geschilderd ... lees meer >
Nederig van hart
Matteüs 5:3

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. (Matteüs 5:3)

Het koninkrijk van God zoals Jezus dat aankondigt is niets minder dan een tegencultuur. In vergelijking met onze menselijke samenleving waarin het vaak zo menselijk aan toe gaat, wordt ons een totaal nieuwe samenleving voor ogen geschilderd ... lees meer >
Openstaan voor het koninkrijk
Marcus 10:15

Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. (Marcus 10:15)

Het koninkrijk van God is niet voor volwassenen, voor mensen die zelf de regie over hun leven hebben genomen, die zelf hun leven aan het uitstippelen zijn en alles een beetje onder controle proberen te houden. Het koninkrijk van God is voor ... lees meer >