Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Heer, heer!
Matteüs 25:11

Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: \"Heer, heer, laat ons binnen!\" (Matteüs 25:11)

Ook de dwaze meisjes komen naar het feest toe. De deur is dicht. En daarom roepen de meisjes: \'Heer, heer!\' Als ik ze zo hoor roepen, moet ik denken aan een ander moment waarop Jezus sprak over het binnengaan in zijn koninkrijk. Het was i ... lees meer >
Het bruiloftsfeest
Matteüs 25:10

Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. (Matteüs 25:10)

Het koninkrijk is een feest! Dat blijkt maar weer: als de bruidegom arriveert worden de meisjes die klaarstaan meegenomen naar de zaal waar het bruiloftsfeest plaats vindt. Daar loopt het allemaal op uit en daardoor mag de verwachting en vo ... lees meer >
Te weinig
Matteüs 25:9

De wijze meisjes antwoordden: \"Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.\" (Matteüs 25:9)

Op het eerste gezicht vind ik dat de wijze meisjes hier een onvriendelijk antwoord geven. Is dit niet egoïstisch? Zijn we niet allemaal geroepen om onze naaste te helpen? Maar dan breng ik me weer te binnen dat de meisjes door Jezus bij voo ... lees meer >
Geef ons olie
Matteüs 25:7-8

Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: \"Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.\" (Matteüs 25:7-8)

Ik zie ze voor me: die vijf meisjes die dwaas waren. De schrik staat in hun ogen te lezen: hun lampen zijn uitgegaan en ze hebben geen olie meer om hun lampen opnieuw aan te doen. Ze zien de wijze meisjes. Ook hun lampen zijn uitgegaan, maa ... lees meer >
Daar is de bruidegom
Matteüs 25:6

Midden in de nacht klonk er luid geroep: \"Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.\" (Matteüs 25:6)

Eindelijk arriveert de bruidegom. Het is al middernacht. Luid en uitnodigend klinken de woorden die de meisjes wakker maken. Want hier draait het allemaal om: de komst van de bruidegom. Daar draait het ook nu om, als we willen leven in het ... lees meer >
Daar is de bruidegom
Matteüs 25:6

Midden in de nacht klonk er luid geroep: \"Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.\" (Matteüs 25:6)

Eindelijk arriveert de bruidegom. Het is al middernacht. Luid en uitnodigend klinken de woorden die de meisjes wakker maken. Want hier draait het allemaal om: de komst van de bruidegom. Daar draait het ook nu om, als we willen leven in het ... lees meer >
Daar is de bruidegom
Matteüs 25:6

Midden in de nacht klonk er luid geroep: \"Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.\" (Matteüs 25:6)

Eindelijk arriveert de bruidegom. Het is al middernacht. Luid en uitnodigend klinken de woorden die de meisjes wakker maken. Want hier draait het allemaal om: de komst van de bruidegom. Daar draait het ook nu om, als we willen leven in het ... lees meer >
Wachten
Matteüs 25:5

Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. (Matteüs 25:5)

Alle tien meisjes wachten op de bruidegom en alle tien vinden ze dat het lang duurt en alle tien worden ze slaperig en dommelen ze in. Blijkbaar maakt het op dit punt geen verschil of je wijs of dwaas bent. Het is natuurlijk om in slaap te ... lees meer >
Extra olie
Matteüs 25:3-4

De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. (Matteüs 25:3-4)

De dwaasheid van vijf de meisjes komt in deze gelijkenis uit in het niet meenemen van extra olie. Zo zijn ze niet voldoende voorbereid op wat er gaat gebeuren. Want het kan best zo zijn dat de bruidegom vertraging oploopt en dat je dan meer ... lees meer >
Wijs en dwaas
Matteüs 25:2

Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. (Matteüs 25:2)

De gelijkenis van de tien meisjes past in de Joodse wijsheidstraditie waarin wijsheid en dwaasheid wel als personen worden voorgesteld. In de Spreuken bijvoorbeeld maken we kennis met Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid. En al eerder had Je ... lees meer >
De bruidegom tegemoet
Matteüs 25:1

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. (Matteüs 25:1)

Jezus vertelt ook gelijkenissen met het oog op zijn terugkomst. Want het koninkrijk is er nu al, maar zal volmaakt aanwezig zijn op aarde zoals in de hemel in de toekomende tijd. Jezus vergelijkt zijn komst met de komst van een bruidegom. T ... lees meer >
Nieuwe en oude dingen
Matteüs 13:52

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. (Matteüs 13:52)

Het koninkrijk van de hemel is een voorraadkamer. Het is gevuld met schatten aan wijsheid en inzicht en kennis. En het is een groot voorrecht om van die voorraadkamer huismeester te zijn. Dat beeld gebruikt Jezus om de ware schriftgeleerde ... lees meer >
Nieuwe en oude dingen
Matteüs 13:52

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. (Matteüs 13:52)

Het koninkrijk van de hemel is een voorraadkamer. Het is gevuld met schatten aan wijsheid en inzicht en kennis. En het is een groot voorrecht om van die voorraadkamer huismeester te zijn. Dat beeld gebruikt Jezus om de ware schriftgeleerde ... lees meer >
Nieuwe en oude dingen
Matteüs 13:52

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. (Matteüs 13:52)

Het koninkrijk van de hemel is een voorraadkamer. Het is gevuld met schatten aan wijsheid en inzicht en kennis. En het is een groot voorrecht om van die voorraadkamer huismeester te zijn. Dat beeld gebruikt Jezus om de ware schriftgeleerde ... lees meer >
Scheiden
Matteüs 13:49-50

Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. (Matteüs 13:49-50)

Het koninkrijk van God is wel een zaak van vrede, maar niet van lieve vrede: het is niet soft en tandeloos. Dat maakt Jezus duidelijk als hij laat zien hoe het toe zal gaan bij de voltooiing van de wereld. Dan zal volkomen helder zijn dat e ... lees meer >
Goede en slechte vis
Matteüs 13:48

Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. (Matteüs 13:48)

Je ziet het voor je want Jezus is een echte verhalenverteller. Het volle net dat met man en macht op het strand wordt getrokken. Het is al een tijdje gevuld want toen het door het water werd getrokken zwommen er allerlei soorten vis in, maa ... lees meer >
Een sleepnet
Matteüs 13:47

Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. (Matteüs 13:47)

Jezus sluit opnieuw aan bij de alledaagse werkelijkheid. Voor zijn leerlingen ook heel herkenbaar: dat grote net dat ze uitwerpen vanaf hun vissersboot en dat wordt rondgetrokken door het water. En inderdaad: er komt van alles in dat net. M ... lees meer >
Het lijkt op zuurdesem
Matteüs 13:33

Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was. (Matteüs 13:33)

In deze gelijkenis gaat het erom, net als in de gelijkenis van het zaad van de mosterdplant, dat het begin van het koninkrijk heel klein en heel onopvallend is. Zo\'n stukje zuurdesem valt in het niet bij de hoeveelheid meel in de drie zakk ... lees meer >
Blind en doof
Matteüs 13:13

Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. (Matteüs 13:13)

Velen in Jezus\' tijd hebben het koninkrijk dat met Jezus was gekomen niet gezien: ze waren er blind voor. En ze hebben zijn boodschap van het koninkrijk niet kunnen horen: ze waren er doof voor. Dat heeft uiteindelijk niet met ogen en oren ... lees meer >
Blind en doof
Matteüs 13:13

Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. (Matteüs 13:13)

Velen in Jezus\' tijd hebben het koninkrijk dat met Jezus was gekomen niet gezien: ze waren er blind voor. En ze hebben zijn boodschap van het koninkrijk niet kunnen horen: ze waren er doof voor. Dat heeft uiteindelijk niet met ogen en oren ... lees meer >