Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Zegenen, zegenen
Psalm 115:12-13

De HEER gedenkt en zegent ons, zegenen zal hij het volk van Israël, zegenen het huis van Aäron, zegenen wie de HEER vrezen, van klein tot groot. (Psalm 115:12-13)

Psalm 115 is vol van zegen. Het wordt bij herhaling gezegd dat de HEER zegenen zal. Hij zegent ons. Hij zegent het volk Isra?l. Hij zegent het huis van A?ron. En dan staat er ook: hij zegent wie de HEER vrezen. Blijkbaar gaat dat samen op: ... lees meer >
Zegen als regen
Psalm 84:6-7

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. (Psalm 84:6-7)

Zegen ervaren we misschien wel juist in moeilijke tijden. Psalm 84 spreekt over een dal van dorheid waar we als kinderen van God soms doorheen gaan. Wat is het belangrijk en goed om dan onze toevlucht te zoeken bij de HEER. Want daar is een ... lees meer >
Blijvende zegen
Psalm 67:8

Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde. (Psalm 67:8)

Je een gezegend mens weten kan gemakkelijk individualistische trekken aannemen. Dan sta je er vooral bij stil wat er in je eigen leven allemaal goed mag gaan en mooi mag zijn. Maar als we met Psalm 67 leren bidden om Gods blijvende zegen, w ... lees meer >
Vreugde en zegen
Psalm 5:12-13

Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe! U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade. (Psalm 5:12-13)

Zegen heeft alles te maken met Gods aanwezigheid: je bent een gezegend mens als je in Gods nabijheid blijft, als je ervaart dat hij altijd om je heen is. In de slotverzen van Psalm 5 proef je dat ook: gezegend ben je als je schuilt bij de H ... lees meer >
Vreugde en zegen
Psalm 5:12-13

Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe! U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade. (Psalm 5:12-13)

Zegen heeft alles te maken met Gods aanwezigheid: je bent een gezegend mens als je in Gods nabijheid blijft, als je ervaart dat hij altijd om je heen is. In de slotverzen van Psalm 5 proef je dat ook: gezegend ben je als je schuilt bij de H ... lees meer >
Vreugde en zegen
Psalm 5:12-13

Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe! U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade. (Psalm 5:12-13)

Zegen heeft alles te maken met Gods aanwezigheid: je bent een gezegend mens als je in Gods nabijheid blijft, als je ervaart dat hij altijd om je heen is. In de slotverzen van Psalm 5 proef je dat ook: gezegend ben je als je schuilt bij de H ... lees meer >
Gezegend door de Allerhoogste
Genesis 14:18-19

Melchizedek was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abram uit: ‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde.’ (Genesis 14:18-19)

Hij komt als het ware uit het niets op dagen: Melchizedek. Maar hij blijkt een ware priester van God te zijn. En al ver voordat A?ron in beeld is, spreekt hij als priester een zegen uit. Want priesters hebben een bijzondere verbondenheid me ... lees meer >
Gezegend als Abram
Genesis 12:3

Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. (Genesis 12:3)

De zegen waarmee de HEER Abram zegent heeft een enorme reikwijdte. Allereerst zullen de mensen met wie Abram te maken krijgt delen in de zegen van de HEER als ze Abram zegenen. Maar als ze Abram bespotten, zullen ze te maken krijgen met het ... lees meer >
Een bron van zegen
Genesis 12:2

Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. (Genesis 12:2)

De HEER komt met prachtige woorden naar Abram toe. Hij moet wegtrekken uit zijn land en familiebanden losmaken. Hij wordt geroepen om een totaal nieuw leven te beginnen. Maar dat nieuwe leven zal wel gekenmerkt worden door zegen. Allereerst ... lees meer >
De HEER zegent
Numeri 6:27

Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. (Numeri 6:27)

Als we elkaar in Gods tegenwoordigheid willen brengen (dat is zegenen), dan is het goed om heel duidelijk te hebben dat alleen de HEER zegent. Wij beschikken niet over de zegen. ?Ik zegen jou? is daarom ook niet een goede manier van zeggen. ... lees meer >
Een toegewend gelaat
Numeri 6:26

‘Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ (Numeri 6:26)

Je kent het misschien wel: dat iemand je niet groet terwijl je elkaar passeert in de winkelstraat bijvoorbeeld. De ander wendt zijn hoofd van je af omdat hij je niet wil zien. God is heel anders. Hij wendt je zijn gelaat toe: hij wil je gra ... lees meer >
Een toegewend gelaat
Numeri 6:26

‘Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ (Numeri 6:26)

Je kent het misschien wel: dat iemand je niet groet terwijl je elkaar passeert in de winkelstraat bijvoorbeeld. De ander wendt zijn hoofd van je af omdat hij je niet wil zien. God is heel anders. Hij wendt je zijn gelaat toe: hij wil je gra ... lees meer >
Een toegewend gelaat
Numeri 6:26

‘Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ (Numeri 6:26)

Je kent het misschien wel: dat iemand je niet groet terwijl je elkaar passeert in de winkelstraat bijvoorbeeld. De ander wendt zijn hoofd van je af omdat hij je niet wil zien. God is heel anders. Hij wendt je zijn gelaat toe: hij wil je gra ... lees meer >
Het genadige licht van zijn ..
Numeri 6:25

‘Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn.’ (Numeri 6:25)

Gezegend worden betekent dat de HEER ons aankijkt. Met ogen vol vreugde en aanvaarding. Het is als met een moeder die naar haar kleine kind kijkt. Haar liefdevolle en stralende blik is voor het kind een en al bevestiging: je mag er zijn, ik ... lees meer >
Zegen en bescherming
Numeri 6:23-24

Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: ‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen.’ (Numeri 6:23-24)

Voor veel christenen zijn het heel bekende woorden: de zegenwoorden die God gaf aan A?ron en zijn zonen om het volk Isra?l te zegenen. Zorgvuldig zijn ze door de HEER zelf uitgekozen om zijn beschermende en genadige tegenwoordigheid hoorbaa ... lees meer >
De 3vers18toekomst
2 Korinti?rs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korinti?rs 3:18)

De metamorfose door de Geest is wel heel concreet en echt maar zal hier nooit volmaakt worden. Het blijft stukwerk, een breekbaar proces. Er blijft altijd een verlangen over. Het is het verlangen dat Jezus verwoordt als hij op aarde tot zij ... lees meer >
Het 3vers18verlangen
2 Korinti?rs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korinti?rs 3:18)

Verlangen naar verandering, daarover gaat het in deze woorden. Maar in wie leeft dat verlangen eigenlijk? Dat verlangen leeft allereerst in het hart van God. Het doet hem nog dagelijks pijn dat wij door de zonde niet meer beantwoorden aan h ... lees meer >
De 3vers18belofte
2 Korinti?rs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korinti?rs 3:18)

Al ruim een maand lang staan we nu al stil bij deze woorden. Dat is zo belangrijk omdat we tijd nodig hebben om Gods beloften ons eigen te maken. Want daar hebben we in deze woorden mee te maken: met een belofte. De 3vers18belofte. En daarm ... lees meer >
De 3vers18belofte
2 Korinti?rs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korinti?rs 3:18)

Al ruim een maand lang staan we nu al stil bij deze woorden. Dat is zo belangrijk omdat we tijd nodig hebben om Gods beloften ons eigen te maken. Want daar hebben we in deze woorden mee te maken: met een belofte. De 3vers18belofte. En daarm ... lees meer >
De 3vers18belofte
2 Korinti?rs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korinti?rs 3:18)

Al ruim een maand lang staan we nu al stil bij deze woorden. Dat is zo belangrijk omdat we tijd nodig hebben om Gods beloften ons eigen te maken. Want daar hebben we in deze woorden mee te maken: met een belofte. De 3vers18belofte. En daarm ... lees meer >