Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Vader, ik heb gezondigd
Lucas 15:21

Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. (Lucas 15:21)

De jongste zoon heeft het op de terugweg naar huis voortdurend in zichzelf lopen repeteren. Steeds maar weer diezelfde woorden, zodat ze ook steeds dieper zouden doordringen in zijn hart: ?Door mijn zonde ben ik niet meer waard een zoon te ... lees meer >
Hij viel hem om de hals
Lucas 15:20

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. (Lucas 15:20)

In Jezus? gelijkenis ?Een vader had twee zonen? gaat het uiteindelijk om de vader. We zijn geneigd om ons vooral te identificeren met de jongste zoon, de zondige wegloper. En als we dat gedaan hebben komen we verschrikt tot de ontdekking da ... lees meer >
Niet vrezen
Lucas 12:32

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. (Lucas 12:32)

Vaak zijn we vol zorgen over de dingen van de dag. We kunnen tegen de dag opzien vanwege een overvolle agenda en allerlei verplichtingen. Zorgen kwellen ons voortdurend en beheersen onze gedachten. En dat maakt ons angstig en onrustig. Maar ... lees meer >
Niet vrezen
Lucas 12:32

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. (Lucas 12:32)

Vaak zijn we vol zorgen over de dingen van de dag. We kunnen tegen de dag opzien vanwege een overvolle agenda en allerlei verplichtingen. Zorgen kwellen ons voortdurend en beheersen onze gedachten. En dat maakt ons angstig en onrustig. Maar ... lees meer >
Niet vrezen
Lucas 12:32

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. (Lucas 12:32)

Vaak zijn we vol zorgen over de dingen van de dag. We kunnen tegen de dag opzien vanwege een overvolle agenda en allerlei verplichtingen. Zorgen kwellen ons voortdurend en beheersen onze gedachten. En dat maakt ons angstig en onrustig. Maar ... lees meer >
Geen slaaf maar kind
Romeinen 8:15

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. (Romeinen 8:15)

Wat laat ik me soms leiden door angst. Angst dat ik afgewezen wordt. Angst om mijn leven uit handen te geven. Angst om eerlijk te zeggen wat er echt in mij leeft. Angst om werkelijke verbondenheid te zoeken met de ander. Angst dat ik mijn l ... lees meer >
De gevende Vader
Lucas 11:13

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen. (Lucas 11:13)

Jezus leert ons om God te kennen en lief te hebben als de gevende Vader. Velen hebben hem als de ontzagwekkende en eisende God leren kennen, en hun geloof is daarmee vaak een angstig gebeuren geworden: ?Doe ik wel genoeg? Doe ik het wel goe ... lees meer >
De Vadernaam
Lucas 11:2

Wanneer jullie bidden, zeg dan: ‘Vader, laat uw naam geheiligd worden.’ (Lucas 11:2)

Als Jezus ons leert bidden, brengt hij ons in de houding van het kind. Kenmerkend voor kinderen is dat ze vaak veel meer dan volwassenen vol vertrouwen zijn, en onbevangen in het leven staan. Als we in gebed gaan, is dat steeds weer een oef ... lees meer >
De zegen uit Sion
Psalm 134:3

Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 134:3)

De HEER zegent ons vanuit Sion, de berg van Gods tempel, van Gods woonplaats op aarde. Ik moet dan direct denken aan die andere berg, waar Jezus stond na zijn opstanding. Hij ging er naar de hemel. En het is altijd weer zo helend en genezen ... lees meer >
Zegen de HEER
Psalm 134:1

Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht. (Psalm 134:1)

In Psalm 134 worden de dienaren van God in de tempel door de kinderen van God toegezongen. En dit is wat ze zeggen, dit is hun hoofdboodschap: Zegen de HEER! Dat betekent dat de dienaren van de HEER allereerst worden opgeroepen om de HEER g ... lees meer >
Zegen de HEER
Psalm 134:1

Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht. (Psalm 134:1)

In Psalm 134 worden de dienaren van God in de tempel door de kinderen van God toegezongen. En dit is wat ze zeggen, dit is hun hoofdboodschap: Zegen de HEER! Dat betekent dat de dienaren van de HEER allereerst worden opgeroepen om de HEER g ... lees meer >
Zegen de HEER
Psalm 134:1

Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht. (Psalm 134:1)

In Psalm 134 worden de dienaren van God in de tempel door de kinderen van God toegezongen. En dit is wat ze zeggen, dit is hun hoofdboodschap: Zegen de HEER! Dat betekent dat de dienaren van de HEER allereerst worden opgeroepen om de HEER g ... lees meer >
De zegen van de Geest
2 Korinti?rs 13:13

... en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. (2 Korinti?rs 13:13)

De drievoudige nieuwtestamentische zegen eindigt met de Geest. Door hem, de Geest van de Vader en de Zoon, wordt werkelijkheid in onze levens wat God aan genade en liefde uit wil delen. Daarvoor is de Geest onmisbaar. De Geest is de verbond ... lees meer >
Gods liefde
2 Korinti?rs 13:13

... de liefde van God ... zij met u allen. (2 Korinti?rs 13:13)

In de drievoudige zegen gaat het ook over Gods liefde. Ik weet niet hoe Paulus gekomen is tot de formulering van deze zegen. Of eigenlijk weet ik het ook wel: de heilige Geest heeft hem de woorden ingegeven. Dat betekent dus dat het heel be ... lees meer >
Jezus? genade
2 Korinti?rs 13:13

De genade van de Heer Jezus Christus ... zij met u allen. (2 Korinti?rs 13:13)

De bekende nieuwtestamentische zegen wordt gevormd door prachtige woorden waarin de drie-enige God naar ons toekomt. De zegen begint bij de genade: dat is het eerste wat gezegd moet worden, wat over ons uit moet worden gestort. Want we kunn ... lees meer >
De zegen en de stad
Spreuken 11:11

Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei, de uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang. (Spreuken 11:11)

Als we steeds meer leren om de zegen van de HEER te ontvangen en om die zegen uit te delen, zal dat grote gevolgen hebben. Niet alleen maar in ons persoonlijk leven: in onze relaties, in ons gezin, in onze familie, in onze gemeente. Nee, ze ... lees meer >
Zegen en zwoegen
Spreuken 10:22

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe. (Spreuken 10:22)

Je herkent het vast wel: dat je dagen overvol zitten met van alles en nog wat. Het een wat je doet is nog belangrijker dan het andere. Je hebt het druk, en als ze je vragen hoe het met je gaat, is dat ook je antwoord: ik heb het druk. Dat i ... lees meer >
Zegen en zwoegen
Spreuken 10:22

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe. (Spreuken 10:22)

Je herkent het vast wel: dat je dagen overvol zitten met van alles en nog wat. Het een wat je doet is nog belangrijker dan het andere. Je hebt het druk, en als ze je vragen hoe het met je gaat, is dat ook je antwoord: ik heb het druk. Dat i ... lees meer >
Zegen en zwoegen
Spreuken 10:22

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe. (Spreuken 10:22)

Je herkent het vast wel: dat je dagen overvol zitten met van alles en nog wat. Het een wat je doet is nog belangrijker dan het andere. Je hebt het druk, en als ze je vragen hoe het met je gaat, is dat ook je antwoord: ik heb het druk. Dat i ... lees meer >
Tot zegen strekken
Spreuken 10:7

De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat. (Spreuken 10:7 )

We hebben allemaal herinneringen. Mooie herinneringen en moeilijke herinneringen. We herinneren ons ook mensen, om wie ze waren en wat ze deden. Ze hebben ons leven meer kleur gegeven, of juist niet. Als we ons een rechtvaardige herinneren, ... lees meer >