Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Een zaadje
Matteüs 13:31

Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. (Matteüs 13:31)

Het moet behoorlijk schokkend zijn geweest toen Jezus dit verhaal vertelde. Want wat is een zaadje dat de grond in gaat nu helemaal als je uitkijkt naar de overweldigende en grootse verschijning van het langverwachte koninkrijk van God? Jez ... lees meer >
Een zaadje
Matteüs 13:31

Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. (Matteüs 13:31)

Het moet behoorlijk schokkend zijn geweest toen Jezus dit verhaal vertelde. Want wat is een zaadje dat de grond in gaat nu helemaal als je uitkijkt naar de overweldigende en grootse verschijning van het langverwachte koninkrijk van God? Jez ... lees meer >
Uitzonderlijk waardevol
Matteüs 13:46

Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. (Matteüs 13:46)

Het koninkrijk van God is als een uitzonderlijk waardevolle parel. Het is echt een geweldige vondst als je deze parel ontdekt. Aan alle kanten schittert de parel je toe, je kunt er wel uren lang naar blijven kijken: de parel wordt er alleen ... lees meer >
Op zoek
Matteüs 13:45

Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. (Matteüs 13:45)

Elke gelijkenis van Jezus heeft heeft enkele eigen kenmerken. Vergeleken met de gelijkenis van de schat in de akker is het bijzondere moment hier: dat de koopman op zoek is. De man op de akker vond de schat bij toeval: puur geluk. Maar hier ... lees meer >
Alles verkopen
Matteüs 13:44

Iemand vond de schat en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. (Matteüs 13:44)

Het vinden van de schat van het koninkrijk is een grote verrrassing: puur geluk! En degene die de schat vindt heeft er nu alles voor over om de schat ook werkelijk in bezit te krijgen. Hij gaat niet uit een soort plichtsgevoel ('omdat het n ... lees meer >
Een schat!
Matteüs 13:44

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. (Matteüs 13:44)

Jezus vertelt door middel van gelijkenissen over het koninkrijk. Deze gelijkenissen zijn niet zozeer eenvoudige vertellingen (dat ook wel) als wel explosieve en confronterende verhalen waarin de geheimen van het koninkrijk worden onthuld. I ... lees meer >
Glorie en glans
Psalm 145:11-12

Laten uw schepselen getuigen van de luister van uw koningschap, spreken over uw machtige werken, aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van uw koningschap (Psalm 145:11-12)

Alles en iedereen in de schepping van God is geroepen om de koning van de wereld te loven en te prijzen. Ook dat is het koninkrijk: dat er oor en oog is voor de glorie en de glans, de machtige indrukwekkendheid en de heerlijke schoonheid va ... lees meer >
Glorie en glans
Psalm 145:11-12

Laten uw schepselen getuigen van de luister van uw koningschap, spreken over uw machtige werken, aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van uw koningschap (Psalm 145:11-12)

Alles en iedereen in de schepping van God is geroepen om de koning van de wereld te loven en te prijzen. Ook dat is het koninkrijk: dat er oor en oog is voor de glorie en de glans, de machtige indrukwekkendheid en de heerlijke schoonheid va ... lees meer >
Beef en sidder!
Psalm 99:1

De HEER is koning - volken, beef! Hij troont op de cherubs - aarde, sidder! (Psalm 99:1)

Gods koningschap is niet alleen buitengewoon vreugdevol maar ook ongelooflijk indrukwekkend. Vaak hebben we de neiging om een van beide kanten niet te zien omdat het zo moeilijk is te bij elkaar te houden. Maar ook dit hoort erbij: dat Gods ... lees meer >
Onuitsprekelijke vreugde
Psalm 97:1

De HEER is koning - laat de aarde juichen, laat vreugde heersen van kust tot kust. (Psalm 97:1)

De HEER is koning! Het is een juichkreet uit een hart dat zingt, omdat het vol is van het koningschap van God en het koninkrijk dat door hem wordt gevestigd. Maar het gaat niet alleen om dat hart. Het is breder, ruimer, grootser: heel de aa ... lees meer >
Zing, zing
Psalm 47:7

Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied. (Psalm 47:7)

Als je alles wat in de Bijbel wordt gezegd over het koninkrijk en over het koningschap en over God als koning, dan valt steeds weer op hoe vaak het gaat over zingen en over feesten! Het koninkrijk van God is blijkbaar (ook) een feest: er mo ... lees meer >
Alle volken
Psalm 22:29

Want het koningschap is aan de HEER, hij heerst over de volken. (Psalm 22:29)

Op vele plaatsen vestigen de psalmen onze aandacht op het koningschap van de HEER. Telkens worden we onder de indruk gebracht van de grootheid van dat koningschap. Dat kan ook haast niet anders om dat het het koningschap is van een grote en ... lees meer >
Wereldwijde vrede
Psalm 72:7

Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. (Psalm 72:7)

Het rijk van de koning is een wereld waarin rechtvaardigen tot bloei komen. Niet de goddelozen hebben er het eerste en laatste woord, maar de God van de koning die gelukkig prijst wie zich dag en nacht verdiept in zijn woorden en wetten. Da ... lees meer >
Eeuwige naam
Psalm 72:17

Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig. (Psalm 72:17)

Sommige namen worden nooit bekend. Andere namen worden wereldberoemd. Maar er is maar één naam die echt eeuwig zal bestaan: de naam van de koning naar Gods hart. Deze koning leeft eeuwig en heerst eeuwig. Zijn naam is het waar om geprezen ... lees meer >
Wereldwijde vrede
Psalm 72:7

Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. (Psalm 72:7)

Het rijk van de koning is een wereld waarin rechtvaardigen tot bloei komen. Niet de goddelozen hebben er het eerste en laatste woord, maar de God van de koning die gelukkig prijst wie zich dag en nacht verdiept in zijn woorden en wetten. Da ... lees meer >
Zwakken en armen
Psalm 72:4

Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan. (Psalm 72:4)

Het valt op hoe groot de plaats is die armen en zwakken krijgen in dit gebed voor de koning. Bij koninklijke heerschappij hoort zeker ook de pracht en praal van de koning. Maar uiteindelijk gaat het in het koningschap en het koninkrijk hie ... lees meer >
Wetten en gerechtigheid
Psalm 72:1

Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. (Psalm 72:1 )

Als David voor Salomo, de nieuwe koning, gaat bidden, dan vraagt hij God allereerst om wetten en om gerechtigheid. Dat zegt veel over het koninkrijk van God. Dat koninkrijk is namelijk niet alleen maar een geestelijke werkelijkheid, iets va ... lees meer >
Gerechtigheid en vreugde
Psalm 45:8

U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. (Psalm 45:8)

Het rijk van de koning, die in Psalm 45 uitbundig wordt bezongen, is een rijk van gerechtigheid en vreugde. Want de koning naar Gods hart heeft zelf een hart dat overstroomt van rechtvaardigheid: in zijn koninkrijk is voor het kwaad geen pl ... lees meer >
Een eeuwige troon
Psalm 45:7

Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god, de scepter van het recht is uw koningsscepter. (Psalm 45:7)

De koning die in deze psalm wordt bezongen heeft bovenmenselijke trekken. Sterker nog: hij wordt zelfs als god aangesproken. Nu was het in de tijd van het Oude Testament niet ongebruikelijk om een koning aan te duiden als zoon van God. Maar ... lees meer >
Waarheid, deemoed en recht
Psalm 45:5

Treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, deemoed en recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten. (Psalm 45:5)

De glorie van de koning van het koninkrijk wordt zichtbaar in de strijd die hij voert. Het is een strijd die het koninkrijk dichterbij brengt. Het is een koninkrijk van waarheid: niet de dodelijke leugen van de satan regeert er, maar de lev ... lees meer >