Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

De grootheid van de Vader
Johannes 14:13

En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. (Johannes 14:13)

Jezus heeft op aarde maar ??n verlangen: dat de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Die grootheid is in hem zelf te zien: hij is het volmaakte beeld van de Vader, net zo liefdevol, net zo barmhartig, net zo goddelijk en net zo krachtig. ... lees meer >
De Vader kennen
Johannes 14:7

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. (Johannes 14:7)

Kort voordat Jezus deze woorden spreekt, heeft hij de voeten van zijn leerlingen gewassen. Daarin hebben zij hem leren kennen als de dienaar. Dat werpt ook een heel bijzonder licht op het wezen van de Vader, het wezen van God: God is een di ... lees meer >
De Vader kennen
Johannes 14:7

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. (Johannes 14:7)

Kort voordat Jezus deze woorden spreekt, heeft hij de voeten van zijn leerlingen gewassen. Daarin hebben zij hem leren kennen als de dienaar. Dat werpt ook een heel bijzonder licht op het wezen van de Vader, het wezen van God: God is een di ... lees meer >
De Vader kennen
Johannes 14:7

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. (Johannes 14:7)

Kort voordat Jezus deze woorden spreekt, heeft hij de voeten van zijn leerlingen gewassen. Daarin hebben zij hem leren kennen als de dienaar. Dat werpt ook een heel bijzonder licht op het wezen van de Vader, het wezen van God: God is een di ... lees meer >
Ge?erd door de Vader
Johannes 12:26

Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geŽerd worden. (Johannes 12:26)

Bij het evangelie hoort dat wij de Vader eren. Die gedachte is voor christenen niet vreemd. Maar Jezus zegt hier het omgekeerde. Hij spreekt over de Vader die ons eert. Het is goed om dat even tot je door te laten dringen: de Vader eert mij ... lees meer >
De opdracht van de Vader
Johannes 10:18

Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen - dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. (Johannes 10:18)

Het verlangen van Jezus is om altijd de wil van zijn Vader te doen. De mensen om hem heen zouden kunnen denken dat de dingen die hem overkomen het resultaat zijn van de gebeurtenissen en omstandigheden van dat moment. Maar er is ten diepste ... lees meer >
Als God uw Vader was
Johannes 8:42

Als God uw Vader was, zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. (Johannes 8:42)

Het spreken van Jezus is soms heel confronterend. Dat gold voor de Joden uit zijn tijd, maar ook nu voor ons. Hij zegt: ?Als je mij niet liefhebt, is God je Vader niet.? Het is zo belangrijk om dat telkens weer tot je door te laten dringen: ... lees meer >
Leren van de Vader
Johannes 6:45

Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. (Johannes 6:45)

Als je je hele leven hebt geloofd in God, die Vader is, zoals in Jezus? tijd de Joden, is het niet gemakkelijk om die God voor je te zien staan in Jezus. Daarom hebben veel mensen ook bezwaren als ze worden opgeroepen om Jezus te zien, naar ... lees meer >
Leven door de Vader
Johannes 6:57

De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. (Johannes 6:57)

De Vader staat niet alleen helemaal achter zijn zoon (als zijn zender), maar hij leeft ook helemaal in zijn Zoon: de Vader is het leven van de Zoon. Dat is opnieuw een heel sterke uitdrukking die laat proeven hoe intens de Zoon is verbonden ... lees meer >
Leven door de Vader
Johannes 6:57

De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. (Johannes 6:57)

De Vader staat niet alleen helemaal achter zijn zoon (als zijn zender), maar hij leeft ook helemaal in zijn Zoon: de Vader is het leven van de Zoon. Dat is opnieuw een heel sterke uitdrukking die laat proeven hoe intens de Zoon is verbonden ... lees meer >
Leven door de Vader
Johannes 6:57

De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. (Johannes 6:57)

De Vader staat niet alleen helemaal achter zijn zoon (als zijn zender), maar hij leeft ook helemaal in zijn Zoon: de Vader is het leven van de Zoon. Dat is opnieuw een heel sterke uitdrukking die laat proeven hoe intens de Zoon is verbonden ... lees meer >
Door de Vader naar Jezus
Johannes 6:44

Niemand kan bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. (Johannes 6:44)

De samenwerking tussen Vader en Zoon is een diepe werkelijkheid en heeft ook ondoorgrondelijke aspecten. Waar Jezus aan de ene kant zegt dat niemand tot de Vader kan komen dan door hem, zegt hij het hier precies andersom: ?Niemand kan tot d ... lees meer >
De Vader eren
Johannes 5:23

Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. (Johannes 5:23)

Soms is het moeilijk om te weten aan wie nu alle eer toekomt: aan de Vader of aan de Zoon. Misschien is de vraag ook wel helemaal verkeerd. In elk geval maakt Jezus duidelijk dat je als je de Vader wilt eren, de Zoon moet eren. De Vader wor ... lees meer >
Wat de Vader doet
Johannes 5:19

Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. (Johannes 5:19)

Jezus kijkt op aarde steeds naar zijn Vader. Hij heeft geen eigen plannen, geen eigen programma of agenda, maar voortdurend kijkt hij naar zijn Vader om te zien wat hij doet. Zoals hij de kunst van het timmeren heeft afgekeken van zijn aard ... lees meer >
Vaders liefde en macht
Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. (Johannes 3:35)

Het hart van de Vader is vol liefde. Liefde voor alle mensen. Dat zegt Jezus ook: ?Want God heeft de wereld zo lief?? Maar Gods liefde gaat toch allereerst en heel in het bijzonder uit naar zijn Zoon. Niets en niemand is voor de Vader kostb ... lees meer >
Vaders liefde en macht
Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. (Johannes 3:35)

Het hart van de Vader is vol liefde. Liefde voor alle mensen. Dat zegt Jezus ook: ?Want God heeft de wereld zo lief?? Maar Gods liefde gaat toch allereerst en heel in het bijzonder uit naar zijn Zoon. Niets en niemand is voor de Vader kostb ... lees meer >
Vaders liefde en macht
Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. (Johannes 3:35)

Het hart van de Vader is vol liefde. Liefde voor alle mensen. Dat zegt Jezus ook: ?Want God heeft de wereld zo lief?? Maar Gods liefde gaat toch allereerst en heel in het bijzonder uit naar zijn Zoon. Niets en niemand is voor de Vader kostb ... lees meer >
Vaders liefde en macht
Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. (Johannes 3:35)

Het hart van de Vader is vol liefde. Liefde voor alle mensen. Dat zegt Jezus ook: ?Want God heeft de wereld zo lief?? Maar Gods liefde gaat toch allereerst en heel in het bijzonder uit naar zijn Zoon. Niets en niemand is voor de Vader kostb ... lees meer >
Aan het hart van de Vader
Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. (Johannes 1:18)

In het Johannes-evangelie proeven we iets van het intieme geheim dat er is tussen de Vader en de Zoon. Zij zijn heel sterk op elkaar betrokken: waar de Vader is daar is de Zoon, en waar de Zoon is daar is de Vader. Dankzij de Zoon weten we ... lees meer >
Mijn jongen
Lucas 15:31

Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. (Lucas 15:31)

Hoor nu toch eens hoe de vader zijn oudste zoon aanspreekt. Die zoon die thuis was gebleven, maar in zijn hart misschien nog wel veel verder van huis was dan zijn jongere broer. Hij was zo dichtbij zijn vader maar koos voor de houding van d ... lees meer >