Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Nieuwe en oude dingen
Matteüs 13:52

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. (Matteüs 13:52)

Het koninkrijk van de hemel is een voorraadkamer. Het is gevuld met schatten aan wijsheid en inzicht en kennis. En het is een groot voorrecht om van die voorraadkamer huismeester te zijn. Dat beeld gebruikt Jezus om de ware schriftgeleerde ... lees meer >
Scheiden
Matteüs 13:49-50

Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. (Matteüs 13:49-50)

Het koninkrijk van God is wel een zaak van vrede, maar niet van lieve vrede: het is niet soft en tandeloos. Dat maakt Jezus duidelijk als hij laat zien hoe het toe zal gaan bij de voltooiing van de wereld. Dan zal volkomen helder zijn dat e ... lees meer >
Goede en slechte vis
Matteüs 13:48

Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. (Matteüs 13:48)

Je ziet het voor je want Jezus is een echte verhalenverteller. Het volle net dat met man en macht op het strand wordt getrokken. Het is al een tijdje gevuld want toen het door het water werd getrokken zwommen er allerlei soorten vis in, maa ... lees meer >
Een sleepnet
Matteüs 13:47

Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. (Matteüs 13:47)

Jezus sluit opnieuw aan bij de alledaagse werkelijkheid. Voor zijn leerlingen ook heel herkenbaar: dat grote net dat ze uitwerpen vanaf hun vissersboot en dat wordt rondgetrokken door het water. En inderdaad: er komt van alles in dat net. M ... lees meer >
Het lijkt op zuurdesem
Matteüs 13:33

Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was. (Matteüs 13:33)

In deze gelijkenis gaat het erom, net als in de gelijkenis van het zaad van de mosterdplant, dat het begin van het koninkrijk heel klein en heel onopvallend is. Zo'n stukje zuurdesem valt in het niet bij de hoeveelheid meel in de drie zakke ... lees meer >
Blind en doof
Matteüs 13:13

Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. (Matteüs 13:13)

Velen in Jezus' tijd hebben het koninkrijk dat met Jezus was gekomen niet gezien: ze waren er blind voor. En ze hebben zijn boodschap van het koninkrijk niet kunnen horen: ze waren er doof voor. Dat heeft uiteindelijk niet met ogen en oren ... lees meer >
Blind en doof
Matteüs 13:13

Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. (Matteüs 13:13)

Velen in Jezus' tijd hebben het koninkrijk dat met Jezus was gekomen niet gezien: ze waren er blind voor. En ze hebben zijn boodschap van het koninkrijk niet kunnen horen: ze waren er doof voor. Dat heeft uiteindelijk niet met ogen en oren ... lees meer >
Blind en doof
Matteüs 13:13

Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. (Matteüs 13:13)

Velen in Jezus' tijd hebben het koninkrijk dat met Jezus was gekomen niet gezien: ze waren er blind voor. En ze hebben zijn boodschap van het koninkrijk niet kunnen horen: ze waren er doof voor. Dat heeft uiteindelijk niet met ogen en oren ... lees meer >
Steeds meer of minder
Matteüs 13:12

Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. (Matteüs 13:12)

Het is niet gemakkelijk om te accepteren wat Jezus hier zegt, want het is behoorlijk confronterend en scherp. In gewone taal komt het hierop neer: als je echt open staat voor het koninkrijk, zul je er steeds meer van zien en beleven, maar a ... lees meer >
De geheimen kennen
Matteüs 13:11

Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. (Matteüs 13:11)

Als Jezus het verhaal van het zaad heeft verteld, vragen zijn leerlingen waarom hij in gelijkenissen spreekt. Het antwoord is verrassend. Want je zou kunnen denken dat het Jezus erom gaat de boodschap van het koninkrijk wat begrijpelijker e ... lees meer >
In goede grond
Matteüs 13:8

Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. (Matteüs 13:8)

Het zaad van het koninkrijk kan ook in goede grond terecht komen. Gelukkig maar! Want al luisterend naar het verhaal van Jezus zou je gemakkelijk ook de moed kunnen verliezen, want er komt veel zaad niet tot bestemming omdat het op de weg, ... lees meer >
Tussen de distels
Matteüs 13:7

Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. (Matteüs 13:7)

Nog wel het meest herkenbaar is dit zaad: dat tussen de distels valt. Want er is in onze levens zoveel dat zich tussen ons en God en zijn woord dringt. Het woord van het koninkrijk moet gehoord worden tussen zoveel wat ons daarvan afleidt. ... lees meer >
Geen wortel
Matteüs 13:6

Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. (Matteüs 13:6)

Het zaad dat op rotsachtige grond is gevallen wordt verschroeid door de opkomende zon. Omdat er geen wortels zijn droogt het uit. Hoe moet ik me dat nu precies voorstellen als het gaat om het woord van het koninkrijk? Of liever: welk appèl ... lees meer >
Geen wortel
Matteüs 13:6

Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. (Matteüs 13:6)

Het zaad dat op rotsachtige grond is gevallen wordt verschroeid door de opkomende zon. Omdat er geen wortels zijn droogt het uit. Hoe moet ik me dat nu precies voorstellen als het gaat om het woord van het koninkrijk? Of liever: welk appèl ... lees meer >
Geen wortel
Matteüs 13:6

Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. (Matteüs 13:6)

Het zaad dat op rotsachtige grond is gevallen wordt verschroeid door de opkomende zon. Omdat er geen wortels zijn droogt het uit. Hoe moet ik me dat nu precies voorstellen als het gaat om het woord van het koninkrijk? Of liever: welk appèl ... lees meer >
Op rotsachtige grond
Matteüs 13:5

Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. (Matteüs 13:5)

Het woord van het koninkrijk dat Jezus brengt wil landen in mensenlevens. Maar dat gebeurt niet zo vanzelfsprekend. Het kan ook terecht komen op rotsachtige bodem waar maar weinig aarde is. Dan schiet het wel meteen op, maar er komen nauwel ... lees meer >
Op de weg
Matteüs 13:4

Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. (Matteüs 13:4)

Jezus onderscheidt in de gelijkenis van de zaaier vier manieren waarop het zaad terecht komt. De eerste manier is deze: het valt op de weg en het wordt opgegeten door vogels. Het zaad komt dus niet tot zijn bestemming: de woorden van het ko ... lees meer >
Iemand ging zaaien
Matteüs 13:3

Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: 'Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien.' (Matteüs 13:3)

De gelijkenissen spelen in het onderwijs van Jezus over het koninkrijk een heel centrale rol. Dat geldt nog weer speciaal voor de gelijkenis van de zaaier: deze staat bij drie evangelisten als eerste gelijkenis voorop. Hier zit dus heel vee ... lees meer >
Klein en groot
Matteüs 13:32

Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. (Matteüs 13:32)

Een zaadje van de mosterdplant: meer is het koninkrijk van God niet. Maar schijn bedriegt. Uit zoiets onooglijk kleins groeit iets indrukwekkend groots. De metershoge mosterdplant biedt zelfs een veilige schuilplaats voor de vogels van de h ... lees meer >
Een zaadje
Matteüs 13:31

Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. (Matteüs 13:31)

Het moet behoorlijk schokkend zijn geweest toen Jezus dit verhaal vertelde. Want wat is een zaadje dat de grond in gaat nu helemaal als je uitkijkt naar de overweldigende en grootse verschijning van het langverwachte koninkrijk van God? Jez ... lees meer >