Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Het koninkrijk is nabij
Matteüs 10:7

Ga op weg en verkondig: \'Het koninkrijk van de hemel is nabij.\' (Matteüs 10:7)

Als Jezus zijn leerlingen op weg stuurt om in zijn naam de verloren schapen van het volk Israël op te zoeken, geeft hij hun een heldere taakomschrijving mee. De instructies beginnen met de verkondiging: die moet gaan over het koninkrijk van ... lees meer >
Vissers worden leerlingen
Matteüs 4:18

Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. (Matteüs 4:18)

Wie kunnen er leerling worden van Jezus? Je zou gemakkelijk kunnen denken dat Jezus bij zijn zoektocht naar de schriftgeleerden en de Farizeeën zou kijken. Zij waren immers al intensief bezig met het woord van God en legden zich toe op een ... lees meer >
Vissers worden leerlingen
Matteüs 4:18

Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. (Matteüs 4:18)

Wie kunnen er leerling worden van Jezus? Je zou gemakkelijk kunnen denken dat Jezus bij zijn zoektocht naar de schriftgeleerden en de Farizeeën zou kijken. Zij waren immers al intensief bezig met het woord van God en legden zich toe op een ... lees meer >
Vissers worden leerlingen
Matteüs 4:18

Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. (Matteüs 4:18)

Wie kunnen er leerling worden van Jezus? Je zou gemakkelijk kunnen denken dat Jezus bij zijn zoektocht naar de schriftgeleerden en de Farizeeën zou kijken. Zij waren immers al intensief bezig met het woord van God en legden zich toe op een ... lees meer >
Leerling en leermeester
Lucas 6:40

Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. (Lucas 6:40)

In de relatie tussen de leraar en de leerling gaat het niet allereerst om kennisoverdracht. Ook dat wel natuurlijk: Jezus geeft zijn leerlingen een nieuwe visie op de wereld waarin ze leven, de visie van het koninkrijk op aarde zoals in de ... lees meer >
De leerling-schriftgeleerde
Matteüs 13:52

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. (Matteüs 13:52)

De schriftgeleerden hebben in de evangeliën niet zo\'n goede naam. Ze worden steeds in één adem genoemd met de farizeeën. Het zijn de betweters en de wetticisten, de moralisten die het volk opjagen met nog meer regels. Maar in deze uitspraa ... lees meer >
Kruis dragen
Lucas 14:27

Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. (Lucas 14:27)

Leerling zijn van Jezus houdt veel meer in dan het leren van een nieuwe manier van denken. Dat hoort er zeker wel bij: dat je denken vernieuwd wordt omdat je luistert naar Jezus als je leraar. Maar het gaat verder. Leerling zijn van deze le ... lees meer >
Ik ben met jullie
Matteüs 28:20

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Matteüs 28:20)

De opdracht om leerling te zijn en leerlingen te maken is er een die we niet in eigen kracht kunnen waar maken. Met het oog daarop zegt Jezus: \'Ik ben met jullie, alle dagen.\' Zijn aanwezigheid, dag in dag uit, heeft dus een heel specifie ... lees meer >
Alles wat ik opgedragen heb
Matteüs 28:20

Maak leerlingen ... door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (Matteüs 28:20)

Leerling zijn betekent dat je je houdt aan alles wat Jezus je opgedragen heeft. Het is dus niet een gemakkelijk weg die leerlingen gaan. Het is een weg waarop je in elke situatie weer de vraag stelt: wat vraagt Jezus nu? Als die vraag telke ... lees meer >
Alles wat ik opgedragen heb
Matteüs 28:20

Maak leerlingen ... door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (Matteüs 28:20)

Leerling zijn betekent dat je je houdt aan alles wat Jezus je opgedragen heeft. Het is dus niet een gemakkelijk weg die leerlingen gaan. Het is een weg waarop je in elke situatie weer de vraag stelt: wat vraagt Jezus nu? Als die vraag telke ... lees meer >
Alles wat ik opgedragen heb
Matteüs 28:20

Maak leerlingen ... door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (Matteüs 28:20)

Leerling zijn betekent dat je je houdt aan alles wat Jezus je opgedragen heeft. Het is dus niet een gemakkelijk weg die leerlingen gaan. Het is een weg waarop je in elke situatie weer de vraag stelt: wat vraagt Jezus nu? Als die vraag telke ... lees meer >
Leerlingen dopen
Matteüs 28:19

Maak leerlingen ... door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. (Matteüs 28:19)

Het eerste wat er met een leerling moet gebeuren is: dopen. Dan kunnen we aan het doopritueel denken, als er water stroomt of als de dopeling wordt ondergedompeld. Maar het gaat om meer: leerlingen van Jezus worden ondergedompeld in de naam ... lees meer >
Maak leerlingen
Matteüs 28:19

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. (Matteüs 28:19)

Deze woorden van Jezus staan bekend als De Grote Opdracht of ook wel als Het Zendingsbevel. Dat is helemaal terecht: het grote verlangen van de opgestane Heer is dat zijn evangelie de hele wereld over gaat. Daarvoor zend hij zijn leerlingen ... lees meer >
Alle macht is van mij
Matteüs 28:18

Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.\' (Matteüs 28:18)

De eerste woorden die Jezus spreekt als hij naar zijn leerlingen toekomt (zowel de aanbiddende als de twijfelende) zijn vol van het koninkrijk. Want Jezus presenteert zich hier als de goddelijke, de machtige koning van de hemel en van de aa ... lees meer >
Jezus zien
Matteüs 28:17

Toen ze Jezus zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. (Matteüs 28:17)

De leerlingen van Jezus zijn na zijn opstanding naar Galilea gegaan om hun Heer daar op de berg te ontmoeten. Als ze hem zien, kunnen ze maar één ding doen: hem aanbidden. Ze bewijzen Jezus de goddelijke eer die hem als levende Heer toekomt ... lees meer >
Terug naar de berg
Matteüs 28:16

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. (Matteüs 28:16)

De eerste opdracht van Jezus voor zijn leerlingen na zijn opstanding uit de dood is: ga naar de berg in Galilea. Het is de berg waar Jezus onderricht heeft gegeven aan de leerlingen en aan vele andere mensen die erbij waren geweest. Het was ... lees meer >
Terug naar de berg
Matteüs 28:16

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. (Matteüs 28:16)

De eerste opdracht van Jezus voor zijn leerlingen na zijn opstanding uit de dood is: ga naar de berg in Galilea. Het is de berg waar Jezus onderricht heeft gegeven aan de leerlingen en aan vele andere mensen die erbij waren geweest. Het was ... lees meer >
Terug naar de berg
Matteüs 28:16

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. (Matteüs 28:16)

De eerste opdracht van Jezus voor zijn leerlingen na zijn opstanding uit de dood is: ga naar de berg in Galilea. Het is de berg waar Jezus onderricht heeft gegeven aan de leerlingen en aan vele andere mensen die erbij waren geweest. Het was ... lees meer >
Het goede geven
Matteüs 7:11

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. (Matteüs 7:11)

Jezus vestigt de aandacht van ons hart op de goedheid van zijn Vader. Want daarin ligt een heel belangrijk motief om te bidden. Er kan namelijk biddeloosheid in ons leven zijn: we hebben geen zin om te bidden, we kunnen geen woorden vinden ... lees meer >
Vragen en geven
Matteüs 7:9-10

Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? (Matteüs 7:9-10)

In zijn onderwijs over het gebed wil Jezus er alle nadruk op leggen dat zijn leerlingen bidden tot een Vader. En (goede) vaders hebben altijd het allerbeste voor met hun kinderen, want die kinderen zijn hun eigen vlees en bloed: met al hun ... lees meer >