Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Als de felle zon
Ope.. 1:16-17

Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.’ (Openbaring 1:16-17)

Jezus zien is een indrukwekkende ervaring, verpletterend haast. Want als Johannes naar hem kijkt zoals hij zich vanuit de hemel openbaart, ziet hij een gezicht dat schittert als de felle zon. Hij valt als dood voor Jezus? voeten neer. Als w ... lees meer >
Als de felle zon
Ope.. 1:16-17

Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.’ (Openbaring 1:16-17)

Jezus zien is een indrukwekkende ervaring, verpletterend haast. Want als Johannes naar hem kijkt zoals hij zich vanuit de hemel openbaart, ziet hij een gezicht dat schittert als de felle zon. Hij valt als dood voor Jezus? voeten neer. Als w ... lees meer >
Als de felle zon
Ope.. 1:16-17

Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.’ (Openbaring 1:16-17)

Jezus zien is een indrukwekkende ervaring, verpletterend haast. Want als Johannes naar hem kijkt zoals hij zich vanuit de hemel openbaart, ziet hij een gezicht dat schittert als de felle zon. Hij valt als dood voor Jezus? voeten neer. Als w ... lees meer >
De uitstraling van Jezus
2 Korinti?rs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korinti?rs 3:18)

Als we willen lijken op Jezus, is het eerste en enige wat we hoeven te doen: kijken naar Jezus. De bijbel spreekt er op een veelbelovende manier over: als we de uitstraling van Jezus op ons in laten werken, dan zullen we naar zijn beeld wor ... lees meer >
Als Jezus zijn
1 Johannes 4:17

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. (1 Johannes 4:17)

Het ultieme doel waarvoor God ons geschapen heeft: dat we weer worden zoals we bedoeld waren. Want we waren geschapen naar Gods beeld: overvloeiend van liefde. De zonde heeft de haat in de wereld gebracht. Maar door Jezus mag weer zichtbaar ... lees meer >
Met de Vader op de troon
Ope.. 3:21

Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. (Openbaring 3:21)

Deze woorden van de levende Christus aan de christenen in Laodicea volgen op een intense oproep tot bekering: ?Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.? Jezus zelf k ... lees meer >
Gezonden door de Vader
Johannes 20:21

Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. (Johannes 20:21)

Als Jezus zijn leerlingen na zijn opstanding spreekt, wenst hij hun vrede: de sjaloom, de heelheid die hoort bij het koninkrijk van de Zoon. Vanuit deze vrede worden zij in de wereld uitgezonden. De Zoon zendt Gods kinderen dus uit in de we ... lees meer >
Mijn Vader is jullie Vader
Johannes 20:17

Houd me niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. (Johannes 20:17)

Deze woorden spreekt Jezus na zijn opstanding, in zijn ontmoeting met Maria. Nadat ze hem had moeten loslaten in zijn sterven, wil ze hem, de levende, nu vasthouden. Maar Jezus laat zien dat er iets komt wat nog mooier is: hij gaat naar de ... lees meer >
Mijn Vader is jullie Vader
Johannes 20:17

Houd me niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. (Johannes 20:17)

Deze woorden spreekt Jezus na zijn opstanding, in zijn ontmoeting met Maria. Nadat ze hem had moeten loslaten in zijn sterven, wil ze hem, de levende, nu vasthouden. Maar Jezus laat zien dat er iets komt wat nog mooier is: hij gaat naar de ... lees meer >
Mijn Vader is jullie Vader
Johannes 20:17

Houd me niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. (Johannes 20:17)

Deze woorden spreekt Jezus na zijn opstanding, in zijn ontmoeting met Maria. Nadat ze hem had moeten loslaten in zijn sterven, wil ze hem, de levende, nu vasthouden. Maar Jezus laat zien dat er iets komt wat nog mooier is: hij gaat naar de ... lees meer >
Zijn bij de Zoon van de Vader
Johannes 17:24

Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. (Johannes 17:24)

In zijn hogepriesterlijke gebed vraagt Jezus aan zijn Vader om iets wat Hij ons als Gods kinderen het meest gunt: dat wij mogen zijn bij de Zoon. Dat zijn is in de hemel. Maar als het gaat om de hemel moeten we altijd bedenken dat dat aller ... lees meer >
E?n in de Vader
Johannes 17:21

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. (Johannes 17:21)

Als Jezus vlak voor zijn gevangenneming en kruisdood bidt tot zijn Vader, neemt het gebed om eenheid een belangrijke plaats in. Het hart van Gods Zoon is er vol van: dat de kinderen van God onderlinge verbondenheid mogen kennen. Vaak zoeken ... lees meer >
De Vader vragen
Johannes 16:23

Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - hij zal het je geven. (Johannes 16:23)

Bidden is met onze vragen naar onze Vader gaan. Als volmaakte Vader weet hij wat goed en heilzaam voor ons is en dat goede en heilzame wil hij ons vol liefde geven. Zelf weten we niet altijd wat goed en heilzaam is. Daarom is het ook zo bel ... lees meer >
De grootheid van de Vader
Johannes 15:8

De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. (Johannes 15:8)

Onze verbondenheid met Jezus, zoals ranken met de wijnstok, heeft als grote doel dat de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Het is goed om tot ons door te laten dringen dat het dragen van veel vrucht blijkbaar de manier is waarop de Vad ... lees meer >
De Vader als wijnbouwer
Johannes 15:1

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. (Johannes 15:1)

Als Jezus zegt dat hij de ware wijnstok is, vertelt hij daarmee dat we voor ons leven als kinderen van God volkomen van hem afhankelijk zijn. Alles wat we nodig hebben vinden we in de verbondenheid met Christus. Alleen door hem kan ons leve ... lees meer >
De Vader als wijnbouwer
Johannes 15:1

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. (Johannes 15:1)

Als Jezus zegt dat hij de ware wijnstok is, vertelt hij daarmee dat we voor ons leven als kinderen van God volkomen van hem afhankelijk zijn. Alles wat we nodig hebben vinden we in de verbondenheid met Christus. Alleen door hem kan ons leve ... lees meer >
De Vader als wijnbouwer
Johannes 15:1

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. (Johannes 15:1)

Als Jezus zegt dat hij de ware wijnstok is, vertelt hij daarmee dat we voor ons leven als kinderen van God volkomen van hem afhankelijk zijn. Alles wat we nodig hebben vinden we in de verbondenheid met Christus. Alleen door hem kan ons leve ... lees meer >
De Vader is meer
Johannes 14:28

Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. (Johannes 14:28)

Als Jezus deze woorden spreekt, zo vlak voor dat hij gaat sterven, moeten we beseffen dat op dat moment zijn glorie nauwelijks zichtbaar is. Die gaat nu schuil achter veel zwakheid en lijden. Daarom kan Jezus nu zeggen dat zijn Vader meer i ... lees meer >
De Vader komt bij je wonen
Johannes 14:23

Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. (Johannes 14:23)

Onze verbondenheid met de Vader door de Zoon wordt gekleurd door liefde en gehoorzaamheid. Die beide kunnen niet zonder elkaar. Liefde zonder gehoorzaamheid wordt vrijblijvend. Gehoorzaamheid zonder liefde wordt koud. Wanneer we als kindere ... lees meer >
In mijn Vader
Johannes 14:20

Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. (Johannes 14:20)

Er komt een moment dat we het zullen begrijpen: de wonderlijke en intense verbondenheid tussen God de Vader, God de Zoon en Gods kinderen. Laat het op je inwerken: de Zoon is in de Vader, Gods kinderen zijn in de Zoon, de Zoon is in Gods ki ... lees meer >