Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Vertrouwd met uw wegen
Psalm 25:4

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. (Psalm 25:4)

Het verlangen naar de Heer wordt concreet in het vertrouwd raken met zijn wegen. Want als je de Heer leert kennen, wil je zijn wegen leren gaan omdat je ontdekt hebt dat zijn wegen goed zijn omdat hij goed is. Vertrouwd raken met de wegen v ... lees meer >
Hopen op de HEER
Psalm 25:3

Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden. (Psalm 25:3)

Soms moet je de waarheid van het woord van God heel nadrukkelijk op je af laten komen. Want de werkelijkheid lijkt soms een andere taal te spreken: ook kinderen van God hebben te maken met lijden en tegenslag, met verdriet en moeite, en daa ... lees meer >
Op u vertrouw ik
Psalm 25:2

Mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. (Psalm 25:2)

Verlangen en vertrouwen. Dat zijn trefwoorden in Adventstijd. In het eerste vers sprak David over verlangen. In het tweede vers gaat het over vertrouwen. Want in een vijandige wereld, die in zoveel opzichten stuk is, is er veel wat ons af k ... lees meer >
Mijn verlangen
Psalm 25:1

Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. (Psalm 25:1)

Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor persoonlijke betrokkenheid, diepgang, en een sterke gerichtheid op God. Het is een psalm die past in de tijd van Advent. Dat is een tijd van verlangen en verwachting en verootmoediging, ... lees meer >
Zijn vriendelijkheid uitstra..
Fil.. 4:5

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. (Filippenzen 4:5)

Wie in de nabijheid van Jezus leeft, wordt een vriendelijk mens. Dat heeft ermee te maken dat Jezus degene is in wiens vriendschap we mogen leven. Hij kent ons, hij geeft om ons, hij is om ons bekommerd en hij kijkt ons steeds aan met een v ... lees meer >
Zijn wijsheid uitstralen
Kol.. 2:2-3

Ik wil hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. (Kolossenzen 2:2-3)

Als we geloven in Jezus, dan mogen we hem ook leren kennen als degene in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Als we worstelen met vragen (?Hoe word ik gelukkig? Wat is de zin van mijn leven? Hoe ga ik om met verdriet ... lees meer >
Zijn wijsheid uitstralen
Kol.. 2:2-3

Ik wil hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. (Kolossenzen 2:2-3)

Als we geloven in Jezus, dan mogen we hem ook leren kennen als degene in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Als we worstelen met vragen (?Hoe word ik gelukkig? Wat is de zin van mijn leven? Hoe ga ik om met verdriet ... lees meer >
Zijn wijsheid uitstralen
Kol.. 2:2-3

Ik wil hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. (Kolossenzen 2:2-3)

Als we geloven in Jezus, dan mogen we hem ook leren kennen als degene in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Als we worstelen met vragen (?Hoe word ik gelukkig? Wat is de zin van mijn leven? Hoe ga ik om met verdriet ... lees meer >
Zijn rechtvaardigheid uitstr..
Lucas 20:21

Meester, we weten dat wat u zegt en leert juist is en dat u spreekt zonder aanzien des persoons, en dat u in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. (Lucas 20:21)

Als wij Jezus willen uitstralen, komen er ook momenten in ons leven dat we geroepen zijn om ons te verzetten tegen onrecht, om huichelarij aan de kaak te stellen, om op te komen voor mensen die verdrukt of misleid worden en om duidelijk te ... lees meer >
Zijn dienstbaarheid uitstral..
Marcus 10:45

De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. (Marcus 10:45)

Als je Jezus wilt volgen en op hem wilt lijken, is het erg belangrijk om ook een dienstbare houding te hebben. Dat betekent allereerst: niet willen heersen, niet de meeste willen zijn, niet de belangrijkste gevonden willen worden, maar er z ... lees meer >
Zijn zwakheid uitstralen
2 Korinti?rs 12:9

Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. (2 Korinti?rs 12:9)

Als je Jezus wilt uitstralen, dan gaat het over liefde en over vreugde en over kracht en over rechtvaardigheid, maar komt het ook op een keuze aan: wil ik mijn kracht zoeken in mezelf of helemaal alleen in Jezus Christus? Vaak hebben we de ... lees meer >
Zijn zachtmoedigheid uitstra..
Matte?s 11:29

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. (Matte?s 11:29)

We leven in een wereld waarin we er op getraind worden om voor onszelf op te komen. Als jou onrecht wordt aangedaan, moet je zorgen dat dat recht wordt gezet. Als je vooruit wilt komen, moet je zorgen dat je daadwerkelijk vooraan staat. Als ... lees meer >
Zijn vreugde uitstralen
Johannes 15:11

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (Johannes 15:11)

Waaraan zijn volgelingen van Jezus herkenbaar? Waardoor vallen zij op? Zij vallen op door de blijdschap die hun leven beheerst. En dan gaat het niet over wat soms een keep-smiling-geloof of een happy-clappy-christendom wordt genoemd (hoewel ... lees meer >
Zijn vreugde uitstralen
Johannes 15:11

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (Johannes 15:11)

Waaraan zijn volgelingen van Jezus herkenbaar? Waardoor vallen zij op? Zij vallen op door de blijdschap die hun leven beheerst. En dan gaat het niet over wat soms een keep-smiling-geloof of een happy-clappy-christendom wordt genoemd (hoewel ... lees meer >
Zijn vreugde uitstralen
Johannes 15:11

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (Johannes 15:11)

Waaraan zijn volgelingen van Jezus herkenbaar? Waardoor vallen zij op? Zij vallen op door de blijdschap die hun leven beheerst. En dan gaat het niet over wat soms een keep-smiling-geloof of een happy-clappy-christendom wordt genoemd (hoewel ... lees meer >
Zijn liefde uitstralen
Johannes 13:35

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. (Johannes 13:35)

Waaraan zijn volgelingen van Jezus herkenbaar? Waardoor vallen zij op? Op deze vraag is alleen het antwoord dat Jezus geeft belangrijk. En dat antwoord is volkomen helder: ?Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn lee ... lees meer >
In het licht van Jezus
Matte?s 5:16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Matte?s 5:16)

Wanneer je Jezus wilt uitstralen, kan dat alleen als hij het licht van je leven is. Het is opmerkelijk dat de Christus die zegt ?Ik ben het licht van de wereld? tegelijk zegt: ?Jullie zijn het licht van de wereld.? Dat geeft aan hoezeer we ... lees meer >
Jezus verkondigen
Kol.. 1:28

Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. (Kolossenzen 1:28)

Worden als Jezus is allereerst dat er iets van hem door ons heen naar buiten komt. Dat zijn uitstraling de onze wordt. En als God het geeft dan komen er ook momenten dat mensen ernaar vragen: ?Hoe kan het dat jij zo anders bent? Waarom ben ... lees meer >
Werktuig voor de gerechtighe..
Romeinen 6:13

Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. (Romeinen 6:13)

Hoe denk je over jezelf? Sommige christenen zeggen: ?Ik ben allereerst een zondaar, maar gelukkig mag ik door Christus telkens opnieuw vergeving ontvangen.? En dat is ongelooflijk kostbaar! Maar als we Christus volgen en willen worden als h ... lees meer >
Dood voor de zonde
Romeinen 6:11-12

Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. (Romeinen 6:11-12)

Het kennen van Christus geeft een enorme wending aan je leven. Misschien wel in de eerste plaats in je denken: als je gelooft in Christus, mag je anders leren denken over jezelf. Vaak hebben we het gevoel dat we slachtoffer zijn van een lev ... lees meer >