Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Gelukkig nieuwjaar!
Psalm 1:1-2

Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. (Psalm 1:1-2)

Ik wens je een heel gelukkig nieuwjaar! En ik grijp dit nieuwe begin maar gelijk aan om jou en mij de vraag te stellen: Wat maakt je gelukkig? Ik vind mijn geluk vooral in mijn gezin, in de verbondenheid met mijn vrouw, in de bediening die ... lees meer >
Gelukkig nieuwjaar!
Psalm 1:1-2

Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. (Psalm 1:1-2)

Ik wens je een heel gelukkig nieuwjaar! En ik grijp dit nieuwe begin maar gelijk aan om jou en mij de vraag te stellen: Wat maakt je gelukkig? Ik vind mijn geluk vooral in mijn gezin, in de verbondenheid met mijn vrouw, in de bediening die ... lees meer >
Verlos ons van alle angsten
Psalm 25:22

God, verlos IsraŽl, verlos het van al zijn angsten. (Psalm 25:22)

David eindigt zijn psalm met zijn oog gericht op heel het volk. Zijn psalm is zeker ook persoonlijk, maar uiteindelijk gaat het niet om het heil van hem alleen, maar om het heil van heel het volk. Het gaat om Isra?l, om Gods kinderen die ve ... lees meer >
Onschuld en oprechtheid
Psalm 25:21

Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd. (Psalm 25:21)

Over welke onschuld en oprechtheid heeft David het hier? Hij heeft eerder in de psalm toch juist gesproken over zijn zonden en ellende? Dat is waar, maar er is intussen wel wat gebeurd: hij heeft zijn zonde en ellende bij de Heer gebracht e ... lees meer >
Bij u schuil ik
Psalm 25:20

Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. (Psalm 25:20)

De periode van Advent is een tijd om tot bezinning te komen. En als we ons daarbij open en kwetsbaar opstellen, dan zullen we merken dat er dingen zijn waar we ons voor schamen, gebeurtenissen die ons pijn hebben gedaan, zaken waar in we ve ... lees meer >
Vele vijanden
Psalm 25:19

Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. (Psalm 25:19)

In het leven van David is dit een realiteit: hij wordt achtervolgd door vijanden. Ze zijn zeer concreet in zijn leven aanwezig. Ook wij kunnen onze vijanden hebben: mensen die tegen ons zijn, die ons het leven zuur proberen te maken. Maar o ... lees meer >
Wij hebben zijn grootheid ge..
Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Johannes 1:14)

Kerst is een feest van grote tegenstellingen. Of eigenlijk is het beter om te zeggen: de komst van Gods Zoon op aarde laat ons een nieuwe werkelijkheid zien die we zo nog niet kenden en die zo ook nergens anders te vinden is. Want in Jezus ... lees meer >
Wij hebben zijn grootheid ge..
Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Johannes 1:14)

Kerst is een feest van grote tegenstellingen. Of eigenlijk is het beter om te zeggen: de komst van Gods Zoon op aarde laat ons een nieuwe werkelijkheid zien die we zo nog niet kenden en die zo ook nergens anders te vinden is. Want in Jezus ... lees meer >
Wij hebben zijn grootheid ge..
Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Johannes 1:14)

Kerst is een feest van grote tegenstellingen. Of eigenlijk is het beter om te zeggen: de komst van Gods Zoon op aarde laat ons een nieuwe werkelijkheid zien die we zo nog niet kenden en die zo ook nergens anders te vinden is. Want in Jezus ... lees meer >
Vergeef mijn zonden
Psalm 25:18

Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. (Psalm 25:18)

Wat is onze diepste nood en ellende? We zijn misschien geneigd om dan te denken aan de moeilijke dingen die ons in dit leven overkomen: aan onze verlieservaringen, onze teleurstellingen, onze ziekten, aan de dood die ons leven binnen komt. ... lees meer >
Angst en vrijheid
Psalm 25:17

Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. (Psalm 25:17)

David stelt zich kwetsbaar op voor het aangezicht van de HEER. Dat kan ook en dat mag ook: de HEER zal ons niet afwijzen vanwege onze angst en onze benauwdheid. Juist in zijn nabijheid is er de veiligheid om die uit te spreken. Zijn nabijhe ... lees meer >
Genade en ellende
Psalm 25:16

Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. (Psalm 25:16)

In heel veel mensenlevens blijkt het waar te zijn: pas in de ellende, pas als je er zelf echt niet meer uitkomt ga je snakken naar genade, naar nieuwe ruimte die je niet zelf kunt maken. Het is de ruimte die je gegeven moet worden. Juist in ... lees meer >
Het oog gericht op Jezus
Psalm 25:15

Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. (Psalm 25:15)

?Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof.? Aan deze woorden uit de Hebree?nbrief moet ik direct denken als ik dit vers uit Psalm 25 lees. En dat is ook de kunst van het lezen en het bidden van de ... lees meer >
Vriendschap en verbondenheid
Psalm 25:14

De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. (Psalm 25:14)

Psalm 25 zingen in Adventstijd is ook: weer leren genieten van de vriendschap met de HEER! Want zo mogen we hem kennen: als een vriend. Deze vriendschap is wel bijzonder, omdat ze gekleurd wordt door vrees: ontzag voor zijn heiligheid. Het ... lees meer >
Vriendschap en verbondenheid
Psalm 25:14

De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. (Psalm 25:14)

Psalm 25 zingen in Adventstijd is ook: weer leren genieten van de vriendschap met de HEER! Want zo mogen we hem kennen: als een vriend. Deze vriendschap is wel bijzonder, omdat ze gekleurd wordt door vrees: ontzag voor zijn heiligheid. Het ... lees meer >
Vriendschap en verbondenheid
Psalm 25:14

De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. (Psalm 25:14)

Psalm 25 zingen in Adventstijd is ook: weer leren genieten van de vriendschap met de HEER! Want zo mogen we hem kennen: als een vriend. Deze vriendschap is wel bijzonder, omdat ze gekleurd wordt door vrees: ontzag voor zijn heiligheid. Het ... lees meer >
Voorspoed voor Gods kinderen
Psalm 25:13

Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. (Psalm 25:13)

Aan het leven in ontzag voor de HEER is een belofte van voorspoed verbonden. Dat doet denken aan wat er in Psalm 1 wordt gezegd over de man die zich dag en nacht in Gods wet verdiept, als een vorm van ontzag: ?Hij zal zijn als een boom, gep ... lees meer >
Ontzag voor de HEER
Psalm 25:12

Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de HEER de rechte weg te kiezen. (Psalm 25:12)

Aan het leren kiezen van de rechte weg is een voorwaarde verbonden. Er is een bepaalde hartgesteldheid en levenshouding vereist waar we niet zonder kunnen. Psalm 25 noemt dit het ontzag voor de HEER. Het heet ook wel: vrees voor de HEER. Da ... lees meer >
Vergeef mij, HEER
Psalm 25:11

Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw naam. (Psalm 25:11)

Als we Gods liefde en trouw leren kennen, valt het ons steeds meer op hoezeer wij nog in liefde en trouw tekort schieten. Dat is onze schuld tegenover God: we zijn niet meer gericht op het doel waarvoor hij ons heeft geschapen, namelijk dat ... lees meer >
De weg van zijn verbond
Psalm 25:10

Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. (Psalm 25:10)

Onze HEER is een God van verbondenheid: hij zoekt de verbinding en nodigt ons als zijn kinderen uit om in verbondenheid met hem te leven. Zo is leven in het verbond een leven vol liefde en trouw. Allereerst is er Gods liefde en Gods trouw: ... lees meer >