Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Mijn Vader is jullie Vader
Johannes 20:17

Houd me niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. (Johannes 20:17)

Deze woorden spreekt Jezus na zijn opstanding, in zijn ontmoeting met Maria. Nadat ze hem had moeten loslaten in zijn sterven, wil ze hem, de levende, nu vasthouden. Maar Jezus laat zien dat er iets komt wat nog mooier is: hij gaat naar de ... lees meer >
Mijn Vader is jullie Vader
Johannes 20:17

Houd me niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. (Johannes 20:17)

Deze woorden spreekt Jezus na zijn opstanding, in zijn ontmoeting met Maria. Nadat ze hem had moeten loslaten in zijn sterven, wil ze hem, de levende, nu vasthouden. Maar Jezus laat zien dat er iets komt wat nog mooier is: hij gaat naar de ... lees meer >
Zijn bij de Zoon van de Vader
Johannes 17:24

Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. (Johannes 17:24)

In zijn hogepriesterlijke gebed vraagt Jezus aan zijn Vader om iets wat Hij ons als Gods kinderen het meest gunt: dat wij mogen zijn bij de Zoon. Dat zijn is in de hemel. Maar als het gaat om de hemel moeten we altijd bedenken dat dat aller ... lees meer >
Eén in de Vader
Johannes 17:21

Laat hen allen n zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. (Johannes 17:21)

Als Jezus vlak voor zijn gevangenneming en kruisdood bidt tot zijn Vader, neemt het gebed om eenheid een belangrijke plaats in. Het hart van Gods Zoon is er vol van: dat de kinderen van God onderlinge verbondenheid mogen kennen. Vaak zoeken ... lees meer >
De Vader vragen
Johannes 16:23

Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - hij zal het je geven. (Johannes 16:23)

Bidden is met onze vragen naar onze Vader gaan. Als volmaakte Vader weet hij wat goed en heilzaam voor ons is en dat goede en heilzame wil hij ons vol liefde geven. Zelf weten we niet altijd wat goed en heilzaam is. Daarom is het ook zo bel ... lees meer >
De grootheid van de Vader
Johannes 15:8

De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. (Johannes 15:8)

Onze verbondenheid met Jezus, zoals ranken met de wijnstok, heeft als grote doel dat de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Het is goed om tot ons door te laten dringen dat het dragen van veel vrucht blijkbaar de manier is waarop de Vad ... lees meer >
De Vader als wijnbouwer
Johannes 15:1

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. (Johannes 15:1)

Als Jezus zegt dat hij de ware wijnstok is, vertelt hij daarmee dat we voor ons leven als kinderen van God volkomen van hem afhankelijk zijn. Alles wat we nodig hebben vinden we in de verbondenheid met Christus. Alleen door hem kan ons leve ... lees meer >
De Vader als wijnbouwer
Johannes 15:1

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. (Johannes 15:1)

Als Jezus zegt dat hij de ware wijnstok is, vertelt hij daarmee dat we voor ons leven als kinderen van God volkomen van hem afhankelijk zijn. Alles wat we nodig hebben vinden we in de verbondenheid met Christus. Alleen door hem kan ons leve ... lees meer >
De Vader als wijnbouwer
Johannes 15:1

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. (Johannes 15:1)

Als Jezus zegt dat hij de ware wijnstok is, vertelt hij daarmee dat we voor ons leven als kinderen van God volkomen van hem afhankelijk zijn. Alles wat we nodig hebben vinden we in de verbondenheid met Christus. Alleen door hem kan ons leve ... lees meer >
De Vader is meer
Johannes 14:28

Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. (Johannes 14:28)

Als Jezus deze woorden spreekt, zo vlak voor dat hij gaat sterven, moeten we beseffen dat op dat moment zijn glorie nauwelijks zichtbaar is. Die gaat nu schuil achter veel zwakheid en lijden. Daarom kan Jezus nu zeggen dat zijn Vader meer i ... lees meer >
De Vader komt bij je wonen
Johannes 14:23

Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. (Johannes 14:23)

Onze verbondenheid met de Vader door de Zoon wordt gekleurd door liefde en gehoorzaamheid. Die beide kunnen niet zonder elkaar. Liefde zonder gehoorzaamheid wordt vrijblijvend. Gehoorzaamheid zonder liefde wordt koud. Wanneer we als kindere ... lees meer >
In mijn Vader
Johannes 14:20

Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. (Johannes 14:20)

Er komt een moment dat we het zullen begrijpen: de wonderlijke en intense verbondenheid tussen God de Vader, God de Zoon en Gods kinderen. Laat het op je inwerken: de Zoon is in de Vader, Gods kinderen zijn in de Zoon, de Zoon is in Gods ki ... lees meer >
De grootheid van de Vader
Johannes 14:13

En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. (Johannes 14:13)

Jezus heeft op aarde maar één verlangen: dat de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Die grootheid is in hem zelf te zien: hij is het volmaakte beeld van de Vader, net zo liefdevol, net zo barmhartig, net zo goddelijk en net zo krachtig. ... lees meer >
De Vader kennen
Johannes 14:7

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. (Johannes 14:7)

Kort voordat Jezus deze woorden spreekt, heeft hij de voeten van zijn leerlingen gewassen. Daarin hebben zij hem leren kennen als de dienaar. Dat werpt ook een heel bijzonder licht op het wezen van de Vader, het wezen van God: God is een di ... lees meer >
De Vader kennen
Johannes 14:7

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. (Johannes 14:7)

Kort voordat Jezus deze woorden spreekt, heeft hij de voeten van zijn leerlingen gewassen. Daarin hebben zij hem leren kennen als de dienaar. Dat werpt ook een heel bijzonder licht op het wezen van de Vader, het wezen van God: God is een di ... lees meer >
De Vader kennen
Johannes 14:7

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. (Johannes 14:7)

Kort voordat Jezus deze woorden spreekt, heeft hij de voeten van zijn leerlingen gewassen. Daarin hebben zij hem leren kennen als de dienaar. Dat werpt ook een heel bijzonder licht op het wezen van de Vader, het wezen van God: God is een di ... lees meer >
Geëerd door de Vader
Johannes 12:26

Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geerd worden. (Johannes 12:26)

Bij het evangelie hoort dat wij de Vader eren. Die gedachte is voor christenen niet vreemd. Maar Jezus zegt hier het omgekeerde. Hij spreekt over de Vader die ons eert. Het is goed om dat even tot je door te laten dringen: de Vader eert mij ... lees meer >
De opdracht van de Vader
Johannes 10:18

Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen - dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. (Johannes 10:18)

Het verlangen van Jezus is om altijd de wil van zijn Vader te doen. De mensen om hem heen zouden kunnen denken dat de dingen die hem overkomen het resultaat zijn van de gebeurtenissen en omstandigheden van dat moment. Maar er is ten diepste ... lees meer >
Als God uw Vader was
Johannes 8:42

Als God uw Vader was, zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. (Johannes 8:42)

Het spreken van Jezus is soms heel confronterend. Dat gold voor de Joden uit zijn tijd, maar ook nu voor ons. Hij zegt: ‘Als je mij niet liefhebt, is God je Vader niet.’ Het is zo belangrijk om dat telkens weer tot je door te laten dringen: ... lees meer >
Leren van de Vader
Johannes 6:45

Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. (Johannes 6:45)

Als je je hele leven hebt geloofd in God, die Vader is, zoals in Jezus’ tijd de Joden, is het niet gemakkelijk om die God voor je te zien staan in Jezus. Daarom hebben veel mensen ook bezwaren als ze worden opgeroepen om Jezus te zien, naar ... lees meer >