Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Vrij om lief te hebben
Galaten 5:13

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. (Galaten 5:13)

Niets maakt een mens meer vrij dan het kennen van Christus. Hij brengt zoveel ruimte en ontspanning in je leven! Maar we lopen snel het gevaar om die vrijheid toch weer verkeerd op te vatten, namelijk om de ruimte helemaal voor onszelf te g ... lees meer >
Liefde: de kracht van het ge..
Galaten 5:6

Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. (Galaten 5:6)

Wat is er echt belangrijk? In de kerken wordt er over van alles en nog wat gepraat en gediscussieerd alsof het buitengewoon belangrijke zaken zijn: de doop, de ambten, de identiteit van de eigen kerk, de liturgie en ga zo maar door. De uits ... lees meer >
Liefde: de kracht van het ge..
Galaten 5:6

Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. (Galaten 5:6)

Wat is er echt belangrijk? In de kerken wordt er over van alles en nog wat gepraat en gediscussieerd alsof het buitengewoon belangrijke zaken zijn: de doop, de ambten, de identiteit van de eigen kerk, de liturgie en ga zo maar door. De uits ... lees meer >
Liefde: de kracht van het ge..
Galaten 5:6

Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. (Galaten 5:6)

Wat is er echt belangrijk? In de kerken wordt er over van alles en nog wat gepraat en gediscussieerd alsof het buitengewoon belangrijke zaken zijn: de doop, de ambten, de identiteit van de eigen kerk, de liturgie en ga zo maar door. De uits ... lees meer >
Hij heeft mij liefgehad
Galaten 2:20

Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. (Galaten 2:20)

Telkens weer mag ik teruggaan naar de liefde van Jezus voor mij. Hij heeft die liefde bewezen door zich voor mij prijs te geven. Hij heeft zijn leven opgeofferd zodat ik op aarde kan leven. Geloven in de Zoon van God is daarom ook vooral ge ... lees meer >
Bedenk hoe groot de liefde is
1 Johannes 3:1

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. (1 Johannes 3:1)

God is liefde. Dat was het thema waar het de afgelopen tijd over ging. Eigenlijk waren al die meditaties gehoorzaamheid aan dit gebod uit de eerste Johannesbrief: ?Bedenk toch hoe groot de liefde van de Vader is!? We worden in dat gebod uit ... lees meer >
Alleen liefde
Romeinen 13:8

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. (Romeinen 13:8)

Dat is een indringende en krachtige uitspraak! Terwijl ik vaak het gevoel heb dat ik heel veel dingen moet doen, heel veel karaktereigenschappen moet ontwikkelen, me aan heel veel uiteenlopende geboden moet houden, reduceert Paulus dat alle ... lees meer >
Innige liefde
Romeinen 12:10

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. (Romeinen 12:10)

Gods liefde voor ons geeft kleur aan onze relaties. In de gemeente van Christus bloeit daardoor een innige verbondenheid op, omdat we Gods liefde in ons hebben en omdat we Gods liefde herkennen in de ander. We zullen steeds minder de behoef ... lees meer >
Oprechte liefde
Romeinen 12:9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. (Romeinen 12:9)

De God die liefde is verlangt er intens naar dat wij zijn liefde op aarde weerspiegelen. Daar is niets vaags aan, dat is zeer concreet. Liefde is niet een mystiek concept, een gevoel, iets wat binnen zit ? liefde is vooral ook een levenshou ... lees meer >
Oprechte liefde
Romeinen 12:9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. (Romeinen 12:9)

De God die liefde is verlangt er intens naar dat wij zijn liefde op aarde weerspiegelen. Daar is niets vaags aan, dat is zeer concreet. Liefde is niet een mystiek concept, een gevoel, iets wat binnen zit ? liefde is vooral ook een levenshou ... lees meer >
Oprechte liefde
Romeinen 12:9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. (Romeinen 12:9)

De God die liefde is verlangt er intens naar dat wij zijn liefde op aarde weerspiegelen. Daar is niets vaags aan, dat is zeer concreet. Liefde is niet een mystiek concept, een gevoel, iets wat binnen zit ? liefde is vooral ook een levenshou ... lees meer >
Niets dat ons scheidt van de..
Romeinen 8:38-39

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8:38-39)

Het is zo teer en kostbaar, zo breekbaar en kwetsbaar: de liefde. En we zijn bang dat we die verliezen, want dat is ook een ervaring die we snel opdoen in het leven: dat liefde bekoelt, dat liefde zelfs omslaat in haat, dat gebeurtenissen i ... lees meer >
Bewezen liefde
Romeinen 5:8

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)

De ware liefde kenmerkt zich door onvoorwaardelijkheid. Ware liefde is geen liefde die in de ander iets moois ziet en daarom liefheeft. Ware liefde kent een eigen bron, buiten die ander. Zo is het in elk geval bij God. Hij heeft het ook bew ... lees meer >
De liefde van de Geest
Romeinen 5:5

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. (Romeinen 5:5)

In het leven met God gebeuren ook moeilijke dingen: we maken ellende en ziekte en tegenslag mee. Met Paulus mogen we dan leren om hoopvolle mensen te blijven. Want de door God gegeven hoop wordt niet beschaamd vanwege de liefde van God. Dez ... lees meer >
De vreugde van God
Psalm 147:11

Vreugde vindt de HEER in wie hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw. (Psalm 147:11)

Waarin vindt de HEER zijn vreugde? Hij vindt vreugde in de schepping, het werk van zijn handen: in het water, de sterren, de zon, de dieren, de mensen. Hij vindt ook vreugde in zijn Zoon, want toen Jezus werd gedoopt ging de hemel open en k ... lees meer >
Liefde in de morgen
Psalm 90:14

Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. (Psalm 90:14)

Er is bijna geen mooier Psalmvers om ?s morgens als je opstaat op de lippen te nemen dan dit vers. Ik leer erdoor om te beginnen bij Gods liefde. Ik heb van mezelf de neiging om te beginnen bij mijn agenda, bij de eisen die deze nieuwe dag ... lees meer >
Liefde in de morgen
Psalm 90:14

Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. (Psalm 90:14)

Er is bijna geen mooier Psalmvers om ?s morgens als je opstaat op de lippen te nemen dan dit vers. Ik leer erdoor om te beginnen bij Gods liefde. Ik heb van mezelf de neiging om te beginnen bij mijn agenda, bij de eisen die deze nieuwe dag ... lees meer >
Liefde in de morgen
Psalm 90:14

Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. (Psalm 90:14)

Er is bijna geen mooier Psalmvers om ?s morgens als je opstaat op de lippen te nemen dan dit vers. Ik leer erdoor om te beginnen bij Gods liefde. Ik heb van mezelf de neiging om te beginnen bij mijn agenda, bij de eisen die deze nieuwe dag ... lees meer >
Eeuwig zingen van Gods liefde
Psalm 89:2

Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. (Psalm 89:2)

De Psalmen roepen mij steeds weer op om me te richten van de liefde van God. Ik word uitgenodigd om de woorden van de Psalmen me eigen te maken en ze te laten afdalen in mijn hart. Zo leer ik dat er een onderwerp is waar ik eeuwig over kan ... lees meer >
Hoe liefdevol
Psalm 40:11

In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent. (Psalm 40:11)

In Psalm 40 ontmoeten we David die getuigt van zijn Heer! Hij is een man met een missie, een missionair mens, die niet wil verhelen hoe liefdevol God is, en niet wil verzwijgen hoe trouw hij is. Dat zijn woorden om me eigen te maken. Zeg ik ... lees meer >