Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Zijn rechtvaardigheid uitstr..
Lucas 20:21

Meester, we weten dat wat u zegt en leert juist is en dat u spreekt zonder aanzien des persoons, en dat u in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. (Lucas 20:21)

Als wij Jezus willen uitstralen, komen er ook momenten in ons leven dat we geroepen zijn om ons te verzetten tegen onrecht, om huichelarij aan de kaak te stellen, om op te komen voor mensen die verdrukt of misleid worden en om duidelijk te ... lees meer >
Zijn dienstbaarheid uitstral..
Marcus 10:45

De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. (Marcus 10:45)

Als je Jezus wilt volgen en op hem wilt lijken, is het erg belangrijk om ook een dienstbare houding te hebben. Dat betekent allereerst: niet willen heersen, niet de meeste willen zijn, niet de belangrijkste gevonden willen worden, maar er z ... lees meer >
Zijn zwakheid uitstralen
2 Korintiërs 12:9

Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. (2 Korintiërs 12:9)

Als je Jezus wilt uitstralen, dan gaat het over liefde en over vreugde en over kracht en over rechtvaardigheid, maar komt het ook op een keuze aan: wil ik mijn kracht zoeken in mezelf of helemaal alleen in Jezus Christus? Vaak hebben we de ... lees meer >
Zijn zachtmoedigheid uitstra..
Matteüs 11:29

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. (Matteüs 11:29)

We leven in een wereld waarin we er op getraind worden om voor onszelf op te komen. Als jou onrecht wordt aangedaan, moet je zorgen dat dat recht wordt gezet. Als je vooruit wilt komen, moet je zorgen dat je daadwerkelijk vooraan staat. Als ... lees meer >
Zijn vreugde uitstralen
Johannes 15:11

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (Johannes 15:11)

Waaraan zijn volgelingen van Jezus herkenbaar? Waardoor vallen zij op? Zij vallen op door de blijdschap die hun leven beheerst. En dan gaat het niet over wat soms een keep-smiling-geloof of een happy-clappy-christendom wordt genoemd (hoewel ... lees meer >
Zijn vreugde uitstralen
Johannes 15:11

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (Johannes 15:11)

Waaraan zijn volgelingen van Jezus herkenbaar? Waardoor vallen zij op? Zij vallen op door de blijdschap die hun leven beheerst. En dan gaat het niet over wat soms een keep-smiling-geloof of een happy-clappy-christendom wordt genoemd (hoewel ... lees meer >
Zijn vreugde uitstralen
Johannes 15:11

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (Johannes 15:11)

Waaraan zijn volgelingen van Jezus herkenbaar? Waardoor vallen zij op? Zij vallen op door de blijdschap die hun leven beheerst. En dan gaat het niet over wat soms een keep-smiling-geloof of een happy-clappy-christendom wordt genoemd (hoewel ... lees meer >
Zijn liefde uitstralen
Johannes 13:35

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. (Johannes 13:35)

Waaraan zijn volgelingen van Jezus herkenbaar? Waardoor vallen zij op? Op deze vraag is alleen het antwoord dat Jezus geeft belangrijk. En dat antwoord is volkomen helder: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn lee ... lees meer >
In het licht van Jezus
Matteüs 5:16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Matteüs 5:16)

Wanneer je Jezus wilt uitstralen, kan dat alleen als hij het licht van je leven is. Het is opmerkelijk dat de Christus die zegt ‘Ik ben het licht van de wereld’ tegelijk zegt: ‘Jullie zijn het licht van de wereld.’ Dat geeft aan hoezeer we ... lees meer >
Jezus verkondigen
Kol.. 1:28

Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. (Kolossenzen 1:28)

Worden als Jezus is allereerst dat er iets van hem door ons heen naar buiten komt. Dat zijn uitstraling de onze wordt. En als God het geeft dan komen er ook momenten dat mensen ernaar vragen: ‘Hoe kan het dat jij zo anders bent? Waarom ben ... lees meer >
Werktuig voor de gerechtighe..
Romeinen 6:13

Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. (Romeinen 6:13)

Hoe denk je over jezelf? Sommige christenen zeggen: ‘Ik ben allereerst een zondaar, maar gelukkig mag ik door Christus telkens opnieuw vergeving ontvangen.’ En dat is ongelooflijk kostbaar! Maar als we Christus volgen en willen worden als h ... lees meer >
Dood voor de zonde
Romeinen 6:11-12

Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. (Romeinen 6:11-12)

Het kennen van Christus geeft een enorme wending aan je leven. Misschien wel in de eerste plaats in je denken: als je gelooft in Christus, mag je anders leren denken over jezelf. Vaak hebben we het gevoel dat we slachtoffer zijn van een lev ... lees meer >
Dood voor de zonde
Romeinen 6:11-12

Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. (Romeinen 6:11-12)

Het kennen van Christus geeft een enorme wending aan je leven. Misschien wel in de eerste plaats in je denken: als je gelooft in Christus, mag je anders leren denken over jezelf. Vaak hebben we het gevoel dat we slachtoffer zijn van een lev ... lees meer >
Dood voor de zonde
Romeinen 6:11-12

Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. (Romeinen 6:11-12)

Het kennen van Christus geeft een enorme wending aan je leven. Misschien wel in de eerste plaats in je denken: als je gelooft in Christus, mag je anders leren denken over jezelf. Vaak hebben we het gevoel dat we slachtoffer zijn van een lev ... lees meer >
Je leven behouden
Matteüs 16:24-25

Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Matteüs 16:24-25)

Er is maar één manier om je leven te behouden: door het te verliezen om Jezus’ wil. Dat klinkt enorm tegenstrijdig, en dat is het ook als je er buiten Christus om over nadenkt. Want zonder hem denk je dat alles wat hier op aarde belangrijk ... lees meer >
Met Christus leven
Romeinen 6:4

We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. (Romeinen 6:4)

Als we geloven in het gelijkvormig worden aan Jezus, mogen we ook spreken over het delen in het verhaal van Jezus. Zijn unieke levensverhaal krijgt in ons bestaan parallellen. De doop laat dat zien: we worden met hem in zijn dood begraven. ... lees meer >
Zijn gestalte in ons
Galaten 4:19

Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensween om u. (Galaten 4:19)

Paulus’ pastoraat is niet in de eerste plaats gericht op de vraag hoe een christen moet leven, maar op het vormen van Christus in de harten van zijn volgelingen. Dat is zijn doel. Daar heeft hij alles voor over. Zelfs de pijn die kenmerkend ... lees meer >
Heerlijke geur
2 Korintiërs 2:15-16

Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt. (2 Korintiërs 2:15-16)

Als we de geur van Christus verspreiden, heeft dat een verschillend effect. Daar moeten we ons wel van bewust zijn. Het is een en dezelfde geur, maar met een verschillende uitwerking. Ook al is dat pijnlijk. Want voor wie verloren gaan, voo ... lees meer >
Een geur van Christus
2 Korintiërs 2:14

God zij gedankt dat hij ons, die n zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. (2 Korintiërs 2:14)

Geuren spelen in ons leven een belangrijke rol. We vinden iets heel lekker ruiken (een lenteochtend) of juist helemaal niet (een vuilniswagen). In de bijbel spelen geuren ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om de offers die g ... lees meer >
Een geur van Christus
2 Korintiërs 2:14

God zij gedankt dat hij ons, die n zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. (2 Korintiërs 2:14)

Geuren spelen in ons leven een belangrijke rol. We vinden iets heel lekker ruiken (een lenteochtend) of juist helemaal niet (een vuilniswagen). In de bijbel spelen geuren ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om de offers die g ... lees meer >