Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Leren van de Vader
Johannes 6:45

Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. (Johannes 6:45)

Als je je hele leven hebt geloofd in God, die Vader is, zoals in Jezus’ tijd de Joden, is het niet gemakkelijk om die God voor je te zien staan in Jezus. Daarom hebben veel mensen ook bezwaren als ze worden opgeroepen om Jezus te zien, naar ... lees meer >
Leven door de Vader
Johannes 6:57

De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. (Johannes 6:57)

De Vader staat niet alleen helemaal achter zijn zoon (als zijn zender), maar hij leeft ook helemaal in zijn Zoon: de Vader is het leven van de Zoon. Dat is opnieuw een heel sterke uitdrukking die laat proeven hoe intens de Zoon is verbonden ... lees meer >
Leven door de Vader
Johannes 6:57

De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. (Johannes 6:57)

De Vader staat niet alleen helemaal achter zijn zoon (als zijn zender), maar hij leeft ook helemaal in zijn Zoon: de Vader is het leven van de Zoon. Dat is opnieuw een heel sterke uitdrukking die laat proeven hoe intens de Zoon is verbonden ... lees meer >
Leven door de Vader
Johannes 6:57

De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. (Johannes 6:57)

De Vader staat niet alleen helemaal achter zijn zoon (als zijn zender), maar hij leeft ook helemaal in zijn Zoon: de Vader is het leven van de Zoon. Dat is opnieuw een heel sterke uitdrukking die laat proeven hoe intens de Zoon is verbonden ... lees meer >
Door de Vader naar Jezus
Johannes 6:44

Niemand kan bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. (Johannes 6:44)

De samenwerking tussen Vader en Zoon is een diepe werkelijkheid en heeft ook ondoorgrondelijke aspecten. Waar Jezus aan de ene kant zegt dat niemand tot de Vader kan komen dan door hem, zegt hij het hier precies andersom: ‘Niemand kan tot d ... lees meer >
De Vader eren
Johannes 5:23

Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. (Johannes 5:23)

Soms is het moeilijk om te weten aan wie nu alle eer toekomt: aan de Vader of aan de Zoon. Misschien is de vraag ook wel helemaal verkeerd. In elk geval maakt Jezus duidelijk dat je als je de Vader wilt eren, de Zoon moet eren. De Vader wor ... lees meer >
Wat de Vader doet
Johannes 5:19

Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. (Johannes 5:19)

Jezus kijkt op aarde steeds naar zijn Vader. Hij heeft geen eigen plannen, geen eigen programma of agenda, maar voortdurend kijkt hij naar zijn Vader om te zien wat hij doet. Zoals hij de kunst van het timmeren heeft afgekeken van zijn aard ... lees meer >
Vaders liefde en macht
Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. (Johannes 3:35)

Het hart van de Vader is vol liefde. Liefde voor alle mensen. Dat zegt Jezus ook: ‘Want God heeft de wereld zo lief…’ Maar Gods liefde gaat toch allereerst en heel in het bijzonder uit naar zijn Zoon. Niets en niemand is voor de Vader kostb ... lees meer >
Vaders liefde en macht
Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. (Johannes 3:35)

Het hart van de Vader is vol liefde. Liefde voor alle mensen. Dat zegt Jezus ook: ‘Want God heeft de wereld zo lief…’ Maar Gods liefde gaat toch allereerst en heel in het bijzonder uit naar zijn Zoon. Niets en niemand is voor de Vader kostb ... lees meer >
Vaders liefde en macht
Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. (Johannes 3:35)

Het hart van de Vader is vol liefde. Liefde voor alle mensen. Dat zegt Jezus ook: ‘Want God heeft de wereld zo lief…’ Maar Gods liefde gaat toch allereerst en heel in het bijzonder uit naar zijn Zoon. Niets en niemand is voor de Vader kostb ... lees meer >
Vaders liefde en macht
Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. (Johannes 3:35)

Het hart van de Vader is vol liefde. Liefde voor alle mensen. Dat zegt Jezus ook: ‘Want God heeft de wereld zo lief…’ Maar Gods liefde gaat toch allereerst en heel in het bijzonder uit naar zijn Zoon. Niets en niemand is voor de Vader kostb ... lees meer >
Aan het hart van de Vader
Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. (Johannes 1:18)

In het Johannes-evangelie proeven we iets van het intieme geheim dat er is tussen de Vader en de Zoon. Zij zijn heel sterk op elkaar betrokken: waar de Vader is daar is de Zoon, en waar de Zoon is daar is de Vader. Dankzij de Zoon weten we ... lees meer >
Mijn jongen
Lucas 15:31

Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. (Lucas 15:31)

Hoor nu toch eens hoe de vader zijn oudste zoon aanspreekt. Die zoon die thuis was gebleven, maar in zijn hart misschien nog wel veel verder van huis was dan zijn jongere broer. Hij was zo dichtbij zijn vader maar koos voor de houding van d ... lees meer >
Vader, ik heb gezondigd
Lucas 15:21

Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. (Lucas 15:21)

De jongste zoon heeft het op de terugweg naar huis voortdurend in zichzelf lopen repeteren. Steeds maar weer diezelfde woorden, zodat ze ook steeds dieper zouden doordringen in zijn hart: ‘Door mijn zonde ben ik niet meer waard een zoon te ... lees meer >
Hij viel hem om de hals
Lucas 15:20

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. (Lucas 15:20)

In Jezus’ gelijkenis ‘Een vader had twee zonen’ gaat het uiteindelijk om de vader. We zijn geneigd om ons vooral te identificeren met de jongste zoon, de zondige wegloper. En als we dat gedaan hebben komen we verschrikt tot de ontdekking da ... lees meer >
Niet vrezen
Lucas 12:32

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. (Lucas 12:32)

Vaak zijn we vol zorgen over de dingen van de dag. We kunnen tegen de dag opzien vanwege een overvolle agenda en allerlei verplichtingen. Zorgen kwellen ons voortdurend en beheersen onze gedachten. En dat maakt ons angstig en onrustig. Maar ... lees meer >
Niet vrezen
Lucas 12:32

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. (Lucas 12:32)

Vaak zijn we vol zorgen over de dingen van de dag. We kunnen tegen de dag opzien vanwege een overvolle agenda en allerlei verplichtingen. Zorgen kwellen ons voortdurend en beheersen onze gedachten. En dat maakt ons angstig en onrustig. Maar ... lees meer >
Niet vrezen
Lucas 12:32

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. (Lucas 12:32)

Vaak zijn we vol zorgen over de dingen van de dag. We kunnen tegen de dag opzien vanwege een overvolle agenda en allerlei verplichtingen. Zorgen kwellen ons voortdurend en beheersen onze gedachten. En dat maakt ons angstig en onrustig. Maar ... lees meer >
Geen slaaf maar kind
Romeinen 8:15

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. (Romeinen 8:15)

Wat laat ik me soms leiden door angst. Angst dat ik afgewezen wordt. Angst om mijn leven uit handen te geven. Angst om eerlijk te zeggen wat er echt in mij leeft. Angst om werkelijke verbondenheid te zoeken met de ander. Angst dat ik mijn l ... lees meer >
De gevende Vader
Lucas 11:13

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen. (Lucas 11:13)

Jezus leert ons om God te kennen en lief te hebben als de gevende Vader. Velen hebben hem als de ontzagwekkende en eisende God leren kennen, en hun geloof is daarmee vaak een angstig gebeuren geworden: ‘Doe ik wel genoeg? Doe ik het wel goe ... lees meer >