Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Zegen: leven
Psalm 133:3

Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd. (Psalm 133:3)

Waar geeft de Heer leven? In zijn woonplaats. Waar woont God? In de tijd van het Oude Testament in de tabernakel en in de tempel. Maar sinds God in Jezus op aarde heeft gewoond, is geen enkele plaats meer heiliger dan de andere. Hij is over ... lees meer >
Bijeen wonen
Psalm 133:1

Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! (Psalm 133:1)

Psalm 133 is de psalm van de verbondenheid. Het is een loflied op de gemeenschap die er is tussen de kinderen van de ene Vader. Dat is iets wat zo eindeloos kostbaar, goed en heerlijk is! Dat heeft alles te maken met het wezen van God: God ... lees meer >
Gods woonplaats
Psalm 132:13-14

De HEER heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd: ĎDit is, voor altijd, mijn rustplaats, hier verlang ik te wonen.í (Psalm 132:13-14)

De pelgrimsliederen werden gezongen onderweg naar de tempel. Daarom wordt ook die woonplaats bezongen. Want het is geweldig om erbij stil te staan en er stil van te worden dat God bij ons wil wonen. Dat is echt waar: God wil bij ons wonen, ... lees meer >
Gods belofte
Psalm 132:11

De HEER heeft David trouw gezworen, en zijn belofte neemt hij niet terug. (Psalm 132:11)

Als we onderweg zijn en soms niet precies weten waarheen, is het altijd weer goed om ons te herinneren dat God trouw is. Hij houdt zich aan wat hij belooft, en hij houdt vast met wie hij zich verbonden heeft. Heel het leven van David is er ... lees meer >
Als een kind
Psalm 131:2

Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. (Psalm 131:2)

Biddend onderweg zijn heeft als doel: dat we steeds meer worden als een kind. Jezus spreekt daar later zelf ook over: ?Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.? In dit pelgrimslied leren we ... lees meer >
Niet trots
Psalm 131:1

HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. (Psalm 131:1)

Psalm 131 is een onschuldpsalm. David bidt tot zijn Heer en verwoordt dat er in zijn hart geen trots en geen hoogmoed meer is. Je zou kunnen zeggen dat dat nogal eigenwijs is. Toch zijn het woorden die we als kinderen van God op de lippen m ... lees meer >
Niet trots
Psalm 131:1

HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. (Psalm 131:1)

Psalm 131 is een onschuldpsalm. David bidt tot zijn Heer en verwoordt dat er in zijn hart geen trots en geen hoogmoed meer is. Je zou kunnen zeggen dat dat nogal eigenwijs is. Toch zijn het woorden die we als kinderen van God op de lippen m ... lees meer >
Niet trots
Psalm 131:1

HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. (Psalm 131:1)

Psalm 131 is een onschuldpsalm. David bidt tot zijn Heer en verwoordt dat er in zijn hart geen trots en geen hoogmoed meer is. Je zou kunnen zeggen dat dat nogal eigenwijs is. Toch zijn het woorden die we als kinderen van God op de lippen m ... lees meer >
Hoop op de Heer
Psalm 130:7

IsraŽl, hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. (Psalm 130:7)

Onderweg mogen we elkaar steeds weer toezingen en toeroepen, juist in moeilijke situaties, dat er hoop is! Het volk Isra?l heeft dat eeuwenlang steeds weer mogen ervaren: dat God altijd weer redding gaf. Die God is in Christus onze God. Bij ... lees meer >
Uitzien naar zijn woord
Psalm 130:5

Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. (Psalm 130:5)

Soms kunnen we ergens met veel verlangen naar uitkijken: naar een feest, een huwelijk, de geboorte van een kind, een nieuw begin. Zo kunnen we ook uitzien naar de Heer en naar zijn woord. Want in zijn woord komt God vergevend en genezend en ... lees meer >
Hij gedenkt de zonden niet
Psalm 130:3

Als u de zonden blijft gedenken, HEER, wie houdt dan stand? (Psalm 130:3)

Als we onderweg zijn, lopen we voortdurend aan tegen onze tekortkomingen en fouten. We slaan doodlopende wegen in, nemen verkeerde afslagen of vallen van de weg af een ravijn in. Op dat moment missen we ons doel en zondigen we: we verlaten ... lees meer >
Beschaamde tegenstanders
Psalm 129:5-6

Beschaamd deinzen terug allen die Sion haten, ze zijn als gras op de daken dat verdort nog voor het bloeit. (Psalm 129:5-6)

Gods kinderen zullen altijd te maken krijgen met tegenstand. Dat was in de tijd van Isra?l zo en dat is ook vandaag zo in het leven van iedereen die Jezus wil volgen. Het heeft te maken met wat onze Heer zegt: ?Wie niet met mij is, is tegen ... lees meer >
Gekweld, niet gebroken
Psalm 129:2

Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, maar gebroken hebben ze mij niet. (Psalm 129:2)

Op de weg van ons leven gebeuren er dingen die pijnlijk en kwetsend zijn. En erger. De dichter van de psalm weet ervan. Misschien denkt hij vooral aan het volk Isra?l waar hij zelf ook bij hoort en dat ook van alles heeft meegemaakt. Missch ... lees meer >
Gekweld, niet gebroken
Psalm 129:2

Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, maar gebroken hebben ze mij niet. (Psalm 129:2)

Op de weg van ons leven gebeuren er dingen die pijnlijk en kwetsend zijn. En erger. De dichter van de psalm weet ervan. Misschien denkt hij vooral aan het volk Isra?l waar hij zelf ook bij hoort en dat ook van alles heeft meegemaakt. Missch ... lees meer >
Gekweld, niet gebroken
Psalm 129:2

Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, maar gebroken hebben ze mij niet. (Psalm 129:2)

Op de weg van ons leven gebeuren er dingen die pijnlijk en kwetsend zijn. En erger. De dichter van de psalm weet ervan. Misschien denkt hij vooral aan het volk Isra?l waar hij zelf ook bij hoort en dat ook van alles heeft meegemaakt. Missch ... lees meer >
Ontzag voor de Heer
Psalm 128:1

Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst. (Psalm 128:1)

Het woord van God bevat vele gelukkigprijzingen. De bekendste zijn die van Jezus in de Bergrede: ?Gelukkig wie nederig van hart zijn?? Ook deze psalm begint met een uitspraak die iedereen die zoekt naar geluk ter harte kan nemen. De weg naa ... lees meer >
In de slaap
Psalm 127:2

Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood - hij geeft het zijn lieveling in de slaap. (Psalm 127:2)

Het meest wenselijke antwoord in onze maatschappij op de vraag hoe het met je gaat, is: ?Ik heb het druk.? In Gods koninkrijk is dat anders. Want dat koninkrijk vormt een tegendraadse cultuur, waarin niet het tobben maar het slapen met de H ... lees meer >
Als de Heer niet
Psalm 127:1

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. (Psalm 127:1)

Vaak willen we de dingen in eigen kracht doen. Dat zit er diep in. Al vanaf onze jongste jeugd zeggen we het: ?Ikke zelf doen.? Als we groeien in geloof, als we verder komen op de weg die God met ons gaat, dan zullen we steeds meer ontdekke ... lees meer >
Water in de woestijn
Psalm 126:4

Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. (Psalm 126:4)

Soms heb je een tijdlang het gevoel dat je in de woestijn bent: je hebt geen overzicht meer, voelt je onrustig en verward, er gebeuren veel verdrietige dingen, je voelt je niet gekend en begrepen, je bent teleurgesteld in mensen en je vraag ... lees meer >
Lachen
Psalm 126:1-2

Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. (Psalm 126:1-2)

De Heer is in staat grote dingen te doen! Hij kan een complete ommekeer bewerken in het leven van zijn volk. Heel het Oude Testament is er vol van dat God voortdurend genadig en bevrijdend om zijn kinderen heen is. Deze bevrijdende genade t ... lees meer >