Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Vrede en het zwaard
Matteüs 10:34

Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matteüs 10:34)

De woorden die Jezus meegeeft aan zijn leerlingen die op weg gaan om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen zijn niet in alle opzichten gemakkelijk. Sterker nog: wat Jezus nu zegt is buitengewoon confronterend. Het beeld uit de eva ... lees meer >
Jezus erkennen
Matteüs 10:32

Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. (Matteüs 10:32)

In het leven van een leerling draait het steeds opnieuw om de erkenning van Jezus. Erkennen is dat je belijdt en er met heel je leven vorm aan geeft dat Jezus je Heer is, je verlosser, je leraar, je kracht, je wijsheid, je alles. Dat is iet ... lees meer >
Schreeuw het van de daken
Matteüs 10:27

Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. (Matteüs 10:27)

De leerlingen van Jezus hebben de geheimen van het koninkrijk van de hemel gehoord in het onderricht dat Jezus aan hen persoonlijk heeft gegegeven. De geheimen werden in die intieme kring door Jezus onthuld. Maar het is Jezus er niet om te ... lees meer >
De Geest die in je spreekt
Matteüs 10:20

Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. (Matteüs 10:20)

De leerlingen van Jezus zullen tegenstand ondervinden, zelfs vervolgd en uitgeleverd worden vanwege de boodschap van het koninkrijk. Ook daar is Jezus open over. En hij begrijpt het dat de leerlingen dan bezorgd zullen zijn over wat ze moet ... lees meer >
De Geest die in je spreekt
Matteüs 10:20

Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. (Matteüs 10:20)

De leerlingen van Jezus zullen tegenstand ondervinden, zelfs vervolgd en uitgeleverd worden vanwege de boodschap van het koninkrijk. Ook daar is Jezus open over. En hij begrijpt het dat de leerlingen dan bezorgd zullen zijn over wat ze moet ... lees meer >
De Geest die in je spreekt
Matteüs 10:20

Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. (Matteüs 10:20)

De leerlingen van Jezus zullen tegenstand ondervinden, zelfs vervolgd en uitgeleverd worden vanwege de boodschap van het koninkrijk. Ook daar is Jezus open over. En hij begrijpt het dat de leerlingen dan bezorgd zullen zijn over wat ze moet ... lees meer >
Het stof van je voeten
Matteüs 10:14

Als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. (Matteüs 10:14)

Jezus laat zijn leerlingen weten dat niet iedereen op de boodschap van zijn koninkrijk zit te wachten. Dat is een ernstige zaak. Want het gaat hier over de verloren schapen van Israël die er welbewust voor kiezen om de vrede van het nabije ... lees meer >
Afhankelijk leren zijn
Matteüs 10:9-10

Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. (Matteüs 10:9-10)

Als de leerlingen door Jezus op weg worden gestuurd om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen, moeten ze meteen een belangrijk aspect van het koninkrijksleven leren kennen. Jezus leert hen namelijk op weg te gaan in volkomen afhank ... lees meer >
Tekens van het koninkrijk
Matteüs 10:8

Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. (Matteüs 10:8)

De leerlingen van Jezus krijgen niet alleen de opdracht om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Ze mogen ook in Jezus' naam tekens doen die verwijzen naar dat koninkrijk van nieuw leven. Het zijn tekens die de realiteit van het ... lees meer >
Het koninkrijk is nabij
Matteüs 10:7

Ga op weg en verkondig: 'Het koninkrijk van de hemel is nabij.' (Matteüs 10:7)

Als Jezus zijn leerlingen op weg stuurt om in zijn naam de verloren schapen van het volk Israël op te zoeken, geeft hij hun een heldere taakomschrijving mee. De instructies beginnen met de verkondiging: die moet gaan over het koninkrijk va ... lees meer >
Vissers worden leerlingen
Matteüs 4:18

Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. (Matteüs 4:18)

Wie kunnen er leerling worden van Jezus? Je zou gemakkelijk kunnen denken dat Jezus bij zijn zoektocht naar de schriftgeleerden en de Farizeeën zou kijken. Zij waren immers al intensief bezig met het woord van God en legden zich toe op een ... lees meer >
Vissers worden leerlingen
Matteüs 4:18

Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. (Matteüs 4:18)

Wie kunnen er leerling worden van Jezus? Je zou gemakkelijk kunnen denken dat Jezus bij zijn zoektocht naar de schriftgeleerden en de Farizeeën zou kijken. Zij waren immers al intensief bezig met het woord van God en legden zich toe op een ... lees meer >
Vissers worden leerlingen
Matteüs 4:18

Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. (Matteüs 4:18)

Wie kunnen er leerling worden van Jezus? Je zou gemakkelijk kunnen denken dat Jezus bij zijn zoektocht naar de schriftgeleerden en de Farizeeën zou kijken. Zij waren immers al intensief bezig met het woord van God en legden zich toe op een ... lees meer >
Leerling en leermeester
Lucas 6:40

Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. (Lucas 6:40)

In de relatie tussen de leraar en de leerling gaat het niet allereerst om kennisoverdracht. Ook dat wel natuurlijk: Jezus geeft zijn leerlingen een nieuwe visie op de wereld waarin ze leven, de visie van het koninkrijk op aarde zoals in de ... lees meer >
De leerling-schriftgeleerde
Matteüs 13:52

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. (Matteüs 13:52)

De schriftgeleerden hebben in de evangeliën niet zo'n goede naam. Ze worden steeds in één adem genoemd met de farizeeën. Het zijn de betweters en de wetticisten, de moralisten die het volk opjagen met nog meer regels. Maar in deze uitsp ... lees meer >
Kruis dragen
Lucas 14:27

Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. (Lucas 14:27)

Leerling zijn van Jezus houdt veel meer in dan het leren van een nieuwe manier van denken. Dat hoort er zeker wel bij: dat je denken vernieuwd wordt omdat je luistert naar Jezus als je leraar. Maar het gaat verder. Leerling zijn van deze le ... lees meer >
Ik ben met jullie
Matteüs 28:20

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Matteüs 28:20)

De opdracht om leerling te zijn en leerlingen te maken is er een die we niet in eigen kracht kunnen waar maken. Met het oog daarop zegt Jezus: 'Ik ben met jullie, alle dagen.' Zijn aanwezigheid, dag in dag uit, heeft dus een heel specifiek ... lees meer >
Alles wat ik opgedragen heb
Matteüs 28:20

Maak leerlingen ... door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (Matteüs 28:20)

Leerling zijn betekent dat je je houdt aan alles wat Jezus je opgedragen heeft. Het is dus niet een gemakkelijk weg die leerlingen gaan. Het is een weg waarop je in elke situatie weer de vraag stelt: wat vraagt Jezus nu? Als die vraag telke ... lees meer >
Alles wat ik opgedragen heb
Matteüs 28:20

Maak leerlingen ... door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (Matteüs 28:20)

Leerling zijn betekent dat je je houdt aan alles wat Jezus je opgedragen heeft. Het is dus niet een gemakkelijk weg die leerlingen gaan. Het is een weg waarop je in elke situatie weer de vraag stelt: wat vraagt Jezus nu? Als die vraag telke ... lees meer >
Alles wat ik opgedragen heb
Matteüs 28:20

Maak leerlingen ... door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (Matteüs 28:20)

Leerling zijn betekent dat je je houdt aan alles wat Jezus je opgedragen heeft. Het is dus niet een gemakkelijk weg die leerlingen gaan. Het is een weg waarop je in elke situatie weer de vraag stelt: wat vraagt Jezus nu? Als die vraag telke ... lees meer >