Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Dood voor de zonde
Romeinen 6:11-12

Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. (Romeinen 6:11-12)

Het kennen van Christus geeft een enorme wending aan je leven. Misschien wel in de eerste plaats in je denken: als je gelooft in Christus, mag je anders leren denken over jezelf. Vaak hebben we het gevoel dat we slachtoffer zijn van een lev ... lees meer >
Dood voor de zonde
Romeinen 6:11-12

Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. (Romeinen 6:11-12)

Het kennen van Christus geeft een enorme wending aan je leven. Misschien wel in de eerste plaats in je denken: als je gelooft in Christus, mag je anders leren denken over jezelf. Vaak hebben we het gevoel dat we slachtoffer zijn van een lev ... lees meer >
Je leven behouden
Matteüs 16:24-25

Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Matteüs 16:24-25)

Er is maar één manier om je leven te behouden: door het te verliezen om Jezus’ wil. Dat klinkt enorm tegenstrijdig, en dat is het ook als je er buiten Christus om over nadenkt. Want zonder hem denk je dat alles wat hier op aarde belangrijk ... lees meer >
Met Christus leven
Romeinen 6:4

We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. (Romeinen 6:4)

Als we geloven in het gelijkvormig worden aan Jezus, mogen we ook spreken over het delen in het verhaal van Jezus. Zijn unieke levensverhaal krijgt in ons bestaan parallellen. De doop laat dat zien: we worden met hem in zijn dood begraven. ... lees meer >
Zijn gestalte in ons
Galaten 4:19

Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensween om u. (Galaten 4:19)

Paulus’ pastoraat is niet in de eerste plaats gericht op de vraag hoe een christen moet leven, maar op het vormen van Christus in de harten van zijn volgelingen. Dat is zijn doel. Daar heeft hij alles voor over. Zelfs de pijn die kenmerkend ... lees meer >
Heerlijke geur
2 Korintiërs 2:15-16

Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt. (2 Korintiërs 2:15-16)

Als we de geur van Christus verspreiden, heeft dat een verschillend effect. Daar moeten we ons wel van bewust zijn. Het is een en dezelfde geur, maar met een verschillende uitwerking. Ook al is dat pijnlijk. Want voor wie verloren gaan, voo ... lees meer >
Een geur van Christus
2 Korintiërs 2:14

God zij gedankt dat hij ons, die n zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. (2 Korintiërs 2:14)

Geuren spelen in ons leven een belangrijke rol. We vinden iets heel lekker ruiken (een lenteochtend) of juist helemaal niet (een vuilniswagen). In de bijbel spelen geuren ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om de offers die g ... lees meer >
Een geur van Christus
2 Korintiërs 2:14

God zij gedankt dat hij ons, die n zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. (2 Korintiërs 2:14)

Geuren spelen in ons leven een belangrijke rol. We vinden iets heel lekker ruiken (een lenteochtend) of juist helemaal niet (een vuilniswagen). In de bijbel spelen geuren ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om de offers die g ... lees meer >
Een geur van Christus
2 Korintiërs 2:14

God zij gedankt dat hij ons, die n zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. (2 Korintiërs 2:14)

Geuren spelen in ons leven een belangrijke rol. We vinden iets heel lekker ruiken (een lenteochtend) of juist helemaal niet (een vuilniswagen). In de bijbel spelen geuren ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om de offers die g ... lees meer >
Jezus aandoen
Romeinen 13:14

Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. (Romeinen 13:14)

Onze kleding bepaalt, in elk geval op het eerste gezicht, voor een belangrijk deel onze uitstraling. Daarbij speelt ook de mode een rol: volg je de nieuwste modetrends in je kleding, of ga je je eigen weg? Het alledaagse gebeuren van kleren ... lees meer >
Kom, volg mij!
Marcus 1:17-18

Jezus zei tegen hen: Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. (Marcus 1:17-18)

Hoe is het mogelijk dat deze mannen dat doen? Ze worden geroepen en gaan ook daadwerkelijk. Ze laten hun oude leven achter zich: de netten blijven liggen en ze krijgen een nieuw beroep. Hoe kan dat? Wat is het geheim van hun navolging? Ik d ... lees meer >
In zijn voetsporen
1 Petrus 2:21-22

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. (1 Petrus 2:21-22)

Wij worden geroepen om in de voetsporen van Christus te treden. Want Jezus is naast onze enige verlosser ook ons enige voorbeeld. Hij heeft het leven voorgedaan op een manier die om navolging vraagt. In iemands voetsporen treden betekent da ... lees meer >
Zoals Christus
Efeziërs 5:1-2

Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. (Efeziërs 5:1-2)

Als we het voorbeeld van God willen volgen en net als hij de weg van de liefde willen gaan, moeten we liefhebben zoals Christus dat deed. Gods voorbeeld wordt dus zichtbaar in Jezus, want in hem laat God zien hoe hij is. Hoe heb je lief? Do ... lees meer >
Het voorbeeld van Jezus
Johannes 13:15

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. (Johannes 13:15)

Als God ons roept om te worden als Jezus, geeft hij zijn Geest om ons van binnenuit te veranderen, maar hij laat in zijn Zoon ook het voorbeeld zien. Jezus heeft het voorgedaan en wij mogen zijn voorbeeld volgen. We mogen hem na-doen door o ... lees meer >
Christus leeft in mij
Galaten 2:20

Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. (Galaten 2:20)

We worden als Jezus naar de mate waarin hij zijn leven in ons mag leven. Jezus zegt: als je je eigen leven verliest, zul je het echte leven vinden. Je leven verliezen is gekruisigd worden met Christus. Het leven vinden is opstaan met hem, z ... lees meer >
Christus leeft in mij
Galaten 2:20

Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. (Galaten 2:20)

We worden als Jezus naar de mate waarin hij zijn leven in ons mag leven. Jezus zegt: als je je eigen leven verliest, zul je het echte leven vinden. Je leven verliezen is gekruisigd worden met Christus. Het leven vinden is opstaan met hem, z ... lees meer >
Christus leeft in mij
Galaten 2:20

Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. (Galaten 2:20)

We worden als Jezus naar de mate waarin hij zijn leven in ons mag leven. Jezus zegt: als je je eigen leven verliest, zul je het echte leven vinden. Je leven verliezen is gekruisigd worden met Christus. Het leven vinden is opstaan met hem, z ... lees meer >
Evenbeeld van Gods Zoon
Romeinen 8:29

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. (Romeinen 8:29)

Het is goed om regelmatig na te denken over je bestemming. Waarheen ben ik onderweg? Wie niet doelgericht leeft, is met van alles en nog wat bezig en richt zich op allerlei verschillende dingen die in dit leven belangrijk zijn of belangrijk ... lees meer >
Hem zien zoals hij is
1 Johannes 3:2

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. (1 Johannes 3:2)

Hoezeer ook nu al werkelijkheid mag worden dat we lijken op Jezus, we zullen pas volmaakt op hem lijken als hij zal verschijnen. Nu zien we Jezus met de ogen van ons hart, in geloof, en zelfs dan is er al zoveel om van te genieten: de liefd ... lees meer >
Heilig als hij
1 Petrus 1:15-16

Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: Wees heilig, want ik ben heilig. (1 Petrus 1:15-16)

Als we willen worden als Jezus, heeft dat alles met heilig worden te maken. Want Jezus, de Zoon van God, was en is in alle opzichten volkomen gericht op God. Heilig betekent: apart gezet. En door dat apart gezet zijn, kunnen we weer tot ons ... lees meer >