Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Jezus zien
Matteüs 28:17

Toen ze Jezus zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. (Matteüs 28:17)

De leerlingen van Jezus zijn na zijn opstanding naar Galilea gegaan om hun Heer daar op de berg te ontmoeten. Als ze hem zien, kunnen ze maar één ding doen: hem aanbidden. Ze bewijzen Jezus de goddelijke eer die hem als levende Heer toeko ... lees meer >
Terug naar de berg
Matteüs 28:16

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. (Matteüs 28:16)

De eerste opdracht van Jezus voor zijn leerlingen na zijn opstanding uit de dood is: ga naar de berg in Galilea. Het is de berg waar Jezus onderricht heeft gegeven aan de leerlingen en aan vele andere mensen die erbij waren geweest. Het was ... lees meer >
Terug naar de berg
Matteüs 28:16

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. (Matteüs 28:16)

De eerste opdracht van Jezus voor zijn leerlingen na zijn opstanding uit de dood is: ga naar de berg in Galilea. Het is de berg waar Jezus onderricht heeft gegeven aan de leerlingen en aan vele andere mensen die erbij waren geweest. Het was ... lees meer >
Terug naar de berg
Matteüs 28:16

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. (Matteüs 28:16)

De eerste opdracht van Jezus voor zijn leerlingen na zijn opstanding uit de dood is: ga naar de berg in Galilea. Het is de berg waar Jezus onderricht heeft gegeven aan de leerlingen en aan vele andere mensen die erbij waren geweest. Het was ... lees meer >
Het goede geven
Matteüs 7:11

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. (Matteüs 7:11)

Jezus vestigt de aandacht van ons hart op de goedheid van zijn Vader. Want daarin ligt een heel belangrijk motief om te bidden. Er kan namelijk biddeloosheid in ons leven zijn: we hebben geen zin om te bidden, we kunnen geen woorden vinden ... lees meer >
Vragen en geven
Matteüs 7:9-10

Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? (Matteüs 7:9-10)

In zijn onderwijs over het gebed wil Jezus er alle nadruk op leggen dat zijn leerlingen bidden tot een Vader. En (goede) vaders hebben altijd het allerbeste voor met hun kinderen, want die kinderen zijn hun eigen vlees en bloed: met al hun ... lees meer >
Bidden is ontvangen
Matteüs 7:8

Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. (Matteüs 7:8)

Aan het biddend vragen is een belofte verbonden, want God is een belovende God. Als we vragen zullen we ontvangen, als we zoeken zullen we vinden, als we kloppen zal er voor ons worden open gedaan. Onze ervaring is echter vaak anders: we on ... lees meer >
Bidden is vragen
Matteüs 7:7

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. (Matteüs 7:7)

Bidden kan veel vormen aannemen: een gesprek, vertrouwelijke omgang, smeken, klagen, belijden, roepen. Maar aan de basis van het gebed ligt altijd weer het vragen. In het koninkrijk van God betekent bidden vooral dat we openhartig met onze ... lees meer >
Als je niet vergeeft
Matteüs 6:15

Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. (Matteüs 6:15)

Dit zijn niet zulke gemakkelijke woorden. Als we denken aan al die keren dat we het moeilijk vonden om een ander iets te vergeven, of aan die keren dat we er echt niet toe konden komen, dan schrikken we misschien wel. Want het is niet makke ... lees meer >
Als je niet vergeeft
Matteüs 6:15

Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. (Matteüs 6:15)

Dit zijn niet zulke gemakkelijke woorden. Als we denken aan al die keren dat we het moeilijk vonden om een ander iets te vergeven, of aan die keren dat we er echt niet toe konden komen, dan schrikken we misschien wel. Want het is niet makke ... lees meer >
Als je niet vergeeft
Matteüs 6:15

Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. (Matteüs 6:15)

Dit zijn niet zulke gemakkelijke woorden. Als we denken aan al die keren dat we het moeilijk vonden om een ander iets te vergeven, of aan die keren dat we er echt niet toe konden komen, dan schrikken we misschien wel. Want het is niet makke ... lees meer >
De Vader vergeeft
Matteüs 6:14

Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. (Matteüs 6:14)

Jezus gaat, als hij het gebed dat we als het Onze Vader kennen heeft aangereikt, door met onderwijs over de vergeving. Blijkbaar is dat een heel belangrijk onderwerp in het koninkrijk. Als er op dit gebied iets mis gaat, kunnen we de overvl ... lees meer >
De greep van het kwaad
Matteüs 6:13

...maar red ons uit de greep van het kwaad. (Matteüs 6:13)

Voor het geval je mocht denken dat het kwaad geen reële macht is: Jezus denkt daar anders over. Als hij ons leert bidden, leert hij ons ook om oog te hebben voor het kwaad. Want de tegenstander van Jezus mag dan overwonnen zijn, hij is nog ... lees meer >
Beproeving
Matteüs 6:13

En breng ons niet in beproeving... (Matteüs 6:13)

Ik heb altijd geleerd dat er verschil is tussen beproeving en verzoeking. Een beproeving komt van God en heeft als doel dat we door moeilijkheden heen standvastiger worden. Een verzoeking komt van de duivel en heeft als doel dat we in de ge ... lees meer >
Zoals wij vergeven
Matteüs 6:12

...zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. (Matteüs 6:12)

Er is een nauwe samenhang tussen Gods vergeving voor ons en onze vergeving voor anderen. Hoe dat precies zit, is nog niet gemakkelijk onder woorden te brengen. In ieder geval is er een wisselwerking. Aan de ene kant: als we ervaren dat God ... lees meer >
Onze schulden
Matteüs 6:12

Vergeef ons onze schulden... (Matteüs 6:12)

Jezus leert ons om onze schulden een plaats te geven in ons gebed. Want er is maar één weg waarlangs we verlost worden van de last van de zonde: bidden om vergeving. We hebben van nature de neiging om andere wegen te zoeken: we ontkennen ... lees meer >
Onze schulden
Matteüs 6:12

Vergeef ons onze schulden... (Matteüs 6:12)

Jezus leert ons om onze schulden een plaats te geven in ons gebed. Want er is maar één weg waarlangs we verlost worden van de last van de zonde: bidden om vergeving. We hebben van nature de neiging om andere wegen te zoeken: we ontkennen ... lees meer >
Onze schulden
Matteüs 6:12

Vergeef ons onze schulden... (Matteüs 6:12)

Jezus leert ons om onze schulden een plaats te geven in ons gebed. Want er is maar één weg waarlangs we verlost worden van de last van de zonde: bidden om vergeving. We hebben van nature de neiging om andere wegen te zoeken: we ontkennen ... lees meer >
Brood voor vandaag
Matteüs 6:11

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. (Matteüs 6:11)

Bidden is een oefening in afhankelijkheid. Het gaat Jezus erom dat we leren om te leven in het koninkrijk van de hemel waar onze hemelse Vader ons alles geeft wat we nodig hebben. Dat is ook echt een noodzakelijke oefening, want we zijn gen ... lees meer >
Hemel en aarde
Matteüs 6:10

...op aarde zoals in de hemel. (Matteüs 6:10)

Het gebed als de taal van het koninkrijk leert ons om hemel en aarde veel meer in elkaars verlengde te zien dan we vaak doen. Het is niet voor niets dat we in de Bijbel regelmatig worden opgeroepen om niet aardsgezind te zijn. Het gaat ons ... lees meer >