Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Laat mij uw majesteit zien
2 Korintiërs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korintiërs 3:18)

Als we nadenken over het aanschouwen van de luister van de Heer, moeten we ons ook verdiepen in dat intense gebed van Mozes, de vriend van God, die aan de HEER vraagt: ‘Laat mij toch uw majesteit zien’. Hij vraagt daarmee heel veel, te ... lees meer >
De luister
2 Korintiërs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korintiërs 3:18)

Als we veranderen door het aanschouwen van de luister van de Heer, is het dus heel belangrijk om ons daar iets bij voor te kunnen stellen? Wat is dat: de luister van de Heer? Andere woorden ervoor kunnen ons wat op weg helpen: glorie, majes ... lees meer >
De luister
2 Korintiërs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korintiërs 3:18)

Als we veranderen door het aanschouwen van de luister van de Heer, is het dus heel belangrijk om ons daar iets bij voor te kunnen stellen? Wat is dat: de luister van de Heer? Andere woorden ervoor kunnen ons wat op weg helpen: glorie, majes ... lees meer >
De luister
2 Korintiërs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korintiërs 3:18)

Als we veranderen door het aanschouwen van de luister van de Heer, is het dus heel belangrijk om ons daar iets bij voor te kunnen stellen? Wat is dat: de luister van de Heer? Andere woorden ervoor kunnen ons wat op weg helpen: glorie, majes ... lees meer >
De Heer
2 Korintiërs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korintiërs 3:18)

Het zien van de luister van de Heer brengt geestelijke verandering op gang. Wie is die Heer? Het is Jezus! We kunnen ook denken aan God, die we uit het Oude Testament kennen als Jahwe. Maar steeds is het weer belangrijk om te zien dat de Go ... lees meer >
Verlangen naar verandering
2 Korintiërs 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korintiërs 3:18)

In talloze kerken wordt er gezocht naar verandering. Veel christenen verlangen naar verandering van hun gemeente. Er worden plannen gemaakt, beleidstukken geschreven, nieuwe methoden uitgeprobeerd. Maar wat is nu de echte geestelijke verand ... lees meer >
Het koninkrijk en de Geest
Romeinen 14:17

Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. (Romeinen 14:17)

Als we zouden denken dat het koninkrijk van God vooral een zaak van uiterlijke dingen is, dan hebben we het mis. Natuurlijk is ons gedrag, zoals dat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in wat we eten en drinken of hoe we ons kleden of hoe onz ... lees meer >
De richting van de Geest
Galaten 5:25

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. (Galaten 5:25)

De vrucht van de Geest komt tot bloei in een leven waarin de Geest de richting wijst. En het is wel duidelijk welke richting dat is: Jezus Christus. Dat is voortdurend de focus van de heilige Geest en van al het werk dat hij doet: Gods kind ... lees meer >
Zelfbeheersing
Galaten 5:23

De vrucht van de Geest is ... zelfbeheersing ... (Galaten 5:23)

De ene vrucht van de liefde die de Geest werkt komt tenslotte ook tot uitdrukking in zelfbeheersing. Want er kunnen dingen in je leven gebeuren die je gemakkelijk verleiden tot een verontwaardigde en verongelijkte reactie. Boosheid ligt tel ... lees meer >
Zelfbeheersing
Galaten 5:23

De vrucht van de Geest is ... zelfbeheersing ... (Galaten 5:23)

De ene vrucht van de liefde die de Geest werkt komt tenslotte ook tot uitdrukking in zelfbeheersing. Want er kunnen dingen in je leven gebeuren die je gemakkelijk verleiden tot een verontwaardigde en verongelijkte reactie. Boosheid ligt tel ... lees meer >
Zelfbeheersing
Galaten 5:23

De vrucht van de Geest is ... zelfbeheersing ... (Galaten 5:23)

De ene vrucht van de liefde die de Geest werkt komt tenslotte ook tot uitdrukking in zelfbeheersing. Want er kunnen dingen in je leven gebeuren die je gemakkelijk verleiden tot een verontwaardigde en verongelijkte reactie. Boosheid ligt tel ... lees meer >
Zachtmoedigheid
Galaten 5:23

De vrucht van de Geest is ... zachtmoedigheid ... (Galaten 5:23)

Het woord zachtmoedigheid roept een groot verlangen op. Want we herkennen allemaal wel dat er in ons leven en in onze omgang met mensen zomaar een harde en veroordelende houding kan zitten. We vinden het vaak belangrijk om op onze strepen t ... lees meer >
Geloof
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... geloof ... (Galaten 5:22)

Bij de veelvoudigheid van de ene vrucht van de Geest hoort ook het geloof: vertrouwen op God en op zijn Zoon Jezus hoort bij het greoizame werk dat de heilige Geest in onze levens doet. Geloof heeft in de taal van de Bijbel alles te maken m ... lees meer >
Goedheid
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... goedheid ... (Galaten 5:22)

De vrucht van de Geest bestaat vooral hierin dat God zelf zichtbaar wordt op aarde, door mensen heen. Zo heeft de vrucht van de Geest alles te maken met het herstel van het beeld van God in mensen. En deze God is een goede God: de openbarin ... lees meer >
Vriendelijkheid
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... vriendelijkheid ... (Galaten 5:22)

De apostel Paulus roept ons in een van zijn brieven op om vriendelijk te zijn: 'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.' Vreugde en vriendel ... lees meer >
Geduld
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... geduld ... (Galaten 5:22)

Lankmoedigheid - dat is het oude woord voor geduld. Want naast zachtmoedigheid (ook een onderdeel van de vrucht van de Geest) is ook lankmoedigheidheid belangrijk: dat je de moed hebt om lang te wachten. Want soms moet je lang wachten tot d ... lees meer >
Geduld
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... geduld ... (Galaten 5:22)

Lankmoedigheid - dat is het oude woord voor geduld. Want naast zachtmoedigheid (ook een onderdeel van de vrucht van de Geest) is ook lankmoedigheidheid belangrijk: dat je de moed hebt om lang te wachten. Want soms moet je lang wachten tot d ... lees meer >
Geduld
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... geduld ... (Galaten 5:22)

Lankmoedigheid - dat is het oude woord voor geduld. Want naast zachtmoedigheid (ook een onderdeel van de vrucht van de Geest) is ook lankmoedigheidheid belangrijk: dat je de moed hebt om lang te wachten. Want soms moet je lang wachten tot d ... lees meer >
Vrede
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ...vrede ... (Galaten 5:22)

Als Jezus is opgestaan, komt hij bij zijn leerlingen die bij elkaar zijn. Hij wenst hun zijn vrede toe en blaast de heilige Geest over hen. Dat is een kostbaar en markant moment. De Vredevorst zegent zijn volgelingen: 'De HEER wendt u zijn ... lees meer >
Vreugde
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... vreugde ... (Galaten 5:22)

De vrucht van de Geest is het meest zichtbaar in het leven van Jezus. Want in Jezus leeft de vreugde van de eeuwigheid. Jezus verheugt zich er telkens opnieuw over dat zijn Vader in hem, zijn eniggeboren Zoon, zijn vreugde vindt. En een hee ... lees meer >