Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Als afval weggegooid
Fil.. 3:8-9a

Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. (Filippenzen 3:8-9a)

Paulus gebruikt een sterke uitdrukking om duidelijk te maken dat alles wat onze verbondenheid met Christus in gevaar kan brengen weg moet. Het is afval! En ik stel me zo voor dat we in het spoor van Paulus naar de grijze kliko-container gaa ... lees meer >
Christus kennen
Fil.. 3:8a

Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. (Filippenzen 3:8a)

Paulus heeft op een rijtje gezet wat er allemaal belangrijk is geweest in zijn leven en vervolgens gezegd: dat is allemaal verlies. Er is maar ??n ding echt belangrijk, het overtreft alles, het is meer waard dan wat ook op aarde en in de he ... lees meer >
Winst als verlies
Fil.. 3:7

Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. (Filippenzen 3:7)

In ons leven kunnen er talrijke dingen zijn die voor het aardse bestaan winst lijken maar met het oog op de hemel verlies blijken. Paulus noemt het een en ander op: hij is een besneden jood, een echte Isra?liet, een nauwkeurige wetsbetracht ... lees meer >
Je laten voorstaan op Jezus
Fil.. 3:3

Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf. (Filippenzen 3:3)

Een van de grootste kwaden in de gemeente van Christus is dat we ons laten voorstaan op het houden van de wet en elkaar op dat punt de maat nemen. Dan maken we onszelf en elkaar opnieuw tot slaven terwijl we kinderen mogen zijn. Ook bij de ... lees meer >
Je laten voorstaan op Jezus
Fil.. 3:3

Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf. (Filippenzen 3:3)

Een van de grootste kwaden in de gemeente van Christus is dat we ons laten voorstaan op het houden van de wet en elkaar op dat punt de maat nemen. Dan maken we onszelf en elkaar opnieuw tot slaven terwijl we kinderen mogen zijn. Ook bij de ... lees meer >
Je laten voorstaan op Jezus
Fil.. 3:3

Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf. (Filippenzen 3:3)

Een van de grootste kwaden in de gemeente van Christus is dat we ons laten voorstaan op het houden van de wet en elkaar op dat punt de maat nemen. Dan maken we onszelf en elkaar opnieuw tot slaven terwijl we kinderen mogen zijn. Ook bij de ... lees meer >
De Heer uw vreugde
Fil.. 3:1

Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. (Filippenzen 3:1)

De brief aan de Filippenzen wordt wel de brief van de vreugde genoemd. Herhaalde malen roept Paulus de lezers op om verheugd te zijn. Zo?n oproep kan snel oppervlakkig en gevoelloos overkomen. Want hoe kun je nu steeds maar blij zijn als er ... lees meer >
De belangen van Jezus Christ..
Fil.. 2:20-21

Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert, want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. (Filippenzen 2:20-21)

Paulus spreekt hier lovende woorden over Timote?s. Hij bekommert zich net als Paulus oprecht om de christenen in Filippi. Blijkbaar is dat iets bijzonders. Want het is ook mogelijk dat je in de dienst van de kerk je eigen belangen najaagt: ... lees meer >
Offers met vreugde
Fil.. 2:17

Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. (Filippenzen 2:17)

Dat spreken over vreugde door christenen alles behalve goedkoop is, blijkt wel uit deze woorden van Paulus. Het gaat over het brengen van offers. Paulus houdt er rekening mee dat hij zijn leven moet geven voor het evangelie van Jezus. Maar ... lees meer >
Het woord brengt leven
Fil.. 2:16

Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. (Filippenzen 2:16)

D? manier om in deze wereld te leven met God en tussen de mensen te schitteren als sterren aan de hemel is: vasthouden aan het woord dat leven brengt. Dat woord is niet in de eerste plaats een verzameling informatie over God en het leven. D ... lees meer >
Span je in voor je redding
Fil.. 2:12-13

Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. (Filippenzen 2:12-13)

Hoe onze eigen inspanning en Gods genade precies met elkaar samenhangen, zal altijd iets van een geheimenis houden. Hier zet Paulus ze in elk geval naast elkaar, terwijl hij ze tegelijk volkomen met elkaar verbindt. Ik word opgeroepen om me ... lees meer >
Span je in voor je redding
Fil.. 2:12-13

Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. (Filippenzen 2:12-13)

Hoe onze eigen inspanning en Gods genade precies met elkaar samenhangen, zal altijd iets van een geheimenis houden. Hier zet Paulus ze in elk geval naast elkaar, terwijl hij ze tegelijk volkomen met elkaar verbindt. Ik word opgeroepen om me ... lees meer >
Span je in voor je redding
Fil.. 2:12-13

Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. (Filippenzen 2:12-13)

Hoe onze eigen inspanning en Gods genade precies met elkaar samenhangen, zal altijd iets van een geheimenis houden. Hier zet Paulus ze in elk geval naast elkaar, terwijl hij ze tegelijk volkomen met elkaar verbindt. Ik word opgeroepen om me ... lees meer >
Jezus is Heer
Fil.. 2:11

Opdat elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. (Filippenzen 2:11)

Geen belijdenis is korter en krachtiger dan deze belijdenis. Jezus is Heer! Want in Jezus is alles wat we nodig hebben en alles wat God ons wil geven (wat hetzelfde is): zijn openbaring, zijn wijsheid, zijn kracht, zijn vergeving, zijn heil ... lees meer >
De naam van Jezus
Fil.. 2:9

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. (Filippenzen 2:9)

Er zijn op aarde en in de hemel ontelbaar veel namen. Onbekende namen en bekende namen. Boven al die namen stijgt ??n naam uit. Het is de naam van Jezus. God zelf heeft gezegd: jouw naam is de allerbelangrijkste! Want er is onder de hemel g ... lees meer >
Jezus als mens
Fil.. 2:8

En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. (Filippenzen 2:8)

Als we willen worden als Jezus, dan is het belangrijk om op ons in te laten werken hoe hij was. Zijn leven was menselijk: hij verscheen als mens en werd ook als mens ervaren door de mensen om hem heen. Een ?cht mens was hij. En als mens was ... lees meer >
Gelijk aan een mens
Fil.. 2:6-7

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. (Filippenzen 2:6-7)

Jezus is een van ons geworden. Daarin heeft hij laten zien hoezeer hij ons belangrijker vond dan zichzelf. Zijn gelijkheid aan God hield hij niet vast, maar hij deed er afstand van. De hemelse heerlijkheid ruilde hij voor de helse werkelijk ... lees meer >
De gezindheid van Christus
Fil.. 2:5

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. (Filippenzen 2:5)

In alle kortheid vat Paulus in deze woorden samen waar het in de gemeente van Christus om gaat: dat we de gezindheid van Christus hebben. Dat houdt ongeveer dit in: dat we denken zoals Jezus denkt, dat we spreken zoals Jezus spreekt, dat on ... lees meer >
De gezindheid van Christus
Fil.. 2:5

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. (Filippenzen 2:5)

In alle kortheid vat Paulus in deze woorden samen waar het in de gemeente van Christus om gaat: dat we de gezindheid van Christus hebben. Dat houdt ongeveer dit in: dat we denken zoals Jezus denkt, dat we spreken zoals Jezus spreekt, dat on ... lees meer >
De gezindheid van Christus
Fil.. 2:5

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. (Filippenzen 2:5)

In alle kortheid vat Paulus in deze woorden samen waar het in de gemeente van Christus om gaat: dat we de gezindheid van Christus hebben. Dat houdt ongeveer dit in: dat we denken zoals Jezus denkt, dat we spreken zoals Jezus spreekt, dat on ... lees meer >