Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Glorierijke troon
Matteüs 25:31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. (Matteüs 25:31)

Leven vanuit de toekomst, dat is leven vanuit het besef dat de toekomst er nu al is. Vaak ervaren we de toekomst als iets wat ver weg is, of we laten de toekomst en de hemel (als het 'hiernamaals') met elkaar samenvallen. Maar de boodschap ... lees meer >
Wees waakzaam
Matteüs 25:13

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. (Matteüs 25:13)

Jezus beëindigt zijn verhaal over de tien meisjes met een heldere oproep. Hij wil ons leren om waakzaam te zijn. Het gaat hem er niet om dat we angstig zijn voor wat komen gaat, of dat we ons onzeker gaan voelen omdat we niet weten wanneer ... lees meer >
Ik ken jullie niet
Matteüs 25:12

Maar hij antwoordde: "Ik ken jullie werkelijk niet." (Matteüs 25:12)

Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben 'Heer, heer' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uitspr ... lees meer >
Ik ken jullie niet
Matteüs 25:12

Maar hij antwoordde: "Ik ken jullie werkelijk niet." (Matteüs 25:12)

Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben 'Heer, heer' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uitspr ... lees meer >
Ik ken jullie niet
Matteüs 25:12

Maar hij antwoordde: "Ik ken jullie werkelijk niet." (Matteüs 25:12)

Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben 'Heer, heer' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uitspr ... lees meer >
Heer, heer!
Matteüs 25:11

Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: "Heer, heer, laat ons binnen!" (Matteüs 25:11)

Ook de dwaze meisjes komen naar het feest toe. De deur is dicht. En daarom roepen de meisjes: 'Heer, heer!' Als ik ze zo hoor roepen, moet ik denken aan een ander moment waarop Jezus sprak over het binnengaan in zijn koninkrijk. Het was in ... lees meer >
Het bruiloftsfeest
Matteüs 25:10

Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. (Matteüs 25:10)

Het koninkrijk is een feest! Dat blijkt maar weer: als de bruidegom arriveert worden de meisjes die klaarstaan meegenomen naar de zaal waar het bruiloftsfeest plaats vindt. Daar loopt het allemaal op uit en daardoor mag de verwachting en vo ... lees meer >
Te weinig
Matteüs 25:9

De wijze meisjes antwoordden: "Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie." (Matteüs 25:9)

Op het eerste gezicht vind ik dat de wijze meisjes hier een onvriendelijk antwoord geven. Is dit niet egoïstisch? Zijn we niet allemaal geroepen om onze naaste te helpen? Maar dan breng ik me weer te binnen dat de meisjes door Jezus bij vo ... lees meer >
Geef ons olie
Matteüs 25:7-8

Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: "Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit." (Matteüs 25:7-8)

Ik zie ze voor me: die vijf meisjes die dwaas waren. De schrik staat in hun ogen te lezen: hun lampen zijn uitgegaan en ze hebben geen olie meer om hun lampen opnieuw aan te doen. Ze zien de wijze meisjes. Ook hun lampen zijn uitgegaan, maa ... lees meer >
Daar is de bruidegom
Matteüs 25:6

Midden in de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet." (Matteüs 25:6)

Eindelijk arriveert de bruidegom. Het is al middernacht. Luid en uitnodigend klinken de woorden die de meisjes wakker maken. Want hier draait het allemaal om: de komst van de bruidegom. Daar draait het ook nu om, als we willen leven in het ... lees meer >
Daar is de bruidegom
Matteüs 25:6

Midden in de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet." (Matteüs 25:6)

Eindelijk arriveert de bruidegom. Het is al middernacht. Luid en uitnodigend klinken de woorden die de meisjes wakker maken. Want hier draait het allemaal om: de komst van de bruidegom. Daar draait het ook nu om, als we willen leven in het ... lees meer >
Daar is de bruidegom
Matteüs 25:6

Midden in de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet." (Matteüs 25:6)

Eindelijk arriveert de bruidegom. Het is al middernacht. Luid en uitnodigend klinken de woorden die de meisjes wakker maken. Want hier draait het allemaal om: de komst van de bruidegom. Daar draait het ook nu om, als we willen leven in het ... lees meer >
Wachten
Matteüs 25:5

Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. (Matteüs 25:5)

Alle tien meisjes wachten op de bruidegom en alle tien vinden ze dat het lang duurt en alle tien worden ze slaperig en dommelen ze in. Blijkbaar maakt het op dit punt geen verschil of je wijs of dwaas bent. Het is natuurlijk om in slaap te ... lees meer >
Extra olie
Matteüs 25:3-4

De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. (Matteüs 25:3-4)

De dwaasheid van vijf de meisjes komt in deze gelijkenis uit in het niet meenemen van extra olie. Zo zijn ze niet voldoende voorbereid op wat er gaat gebeuren. Want het kan best zo zijn dat de bruidegom vertraging oploopt en dat je dan meer ... lees meer >
Wijs en dwaas
Matteüs 25:2

Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. (Matteüs 25:2)

De gelijkenis van de tien meisjes past in de Joodse wijsheidstraditie waarin wijsheid en dwaasheid wel als personen worden voorgesteld. In de Spreuken bijvoorbeeld maken we kennis met Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid. En al eerder had Je ... lees meer >
De bruidegom tegemoet
Matteüs 25:1

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. (Matteüs 25:1)

Jezus vertelt ook gelijkenissen met het oog op zijn terugkomst. Want het koninkrijk is er nu al, maar zal volmaakt aanwezig zijn op aarde zoals in de hemel in de toekomende tijd. Jezus vergelijkt zijn komst met de komst van een bruidegom. T ... lees meer >
Nieuwe en oude dingen
Matteüs 13:52

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. (Matteüs 13:52)

Het koninkrijk van de hemel is een voorraadkamer. Het is gevuld met schatten aan wijsheid en inzicht en kennis. En het is een groot voorrecht om van die voorraadkamer huismeester te zijn. Dat beeld gebruikt Jezus om de ware schriftgeleerde ... lees meer >
Nieuwe en oude dingen
Matteüs 13:52

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. (Matteüs 13:52)

Het koninkrijk van de hemel is een voorraadkamer. Het is gevuld met schatten aan wijsheid en inzicht en kennis. En het is een groot voorrecht om van die voorraadkamer huismeester te zijn. Dat beeld gebruikt Jezus om de ware schriftgeleerde ... lees meer >
Nieuwe en oude dingen
Matteüs 13:52

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. (Matteüs 13:52)

Het koninkrijk van de hemel is een voorraadkamer. Het is gevuld met schatten aan wijsheid en inzicht en kennis. En het is een groot voorrecht om van die voorraadkamer huismeester te zijn. Dat beeld gebruikt Jezus om de ware schriftgeleerde ... lees meer >
Scheiden
Matteüs 13:49-50

Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. (Matteüs 13:49-50)

Het koninkrijk van God is wel een zaak van vrede, maar niet van lieve vrede: het is niet soft en tandeloos. Dat maakt Jezus duidelijk als hij laat zien hoe het toe zal gaan bij de voltooiing van de wereld. Dan zal volkomen helder zijn dat e ... lees meer >