Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Hij woont in jullie
Johannes 14:17

De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. (Johannes 14:17)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ken jij de Geest? Die vraag stel Ik je vandaag. De wereld die zonder Mij leeft en Mij negeert, kan mijn Geest niet zien en ken ... lees meer >
Altijd bij je
Johannes 14:16

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de ?Geest? van de waarheid. (Johannes 14:16)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik heb je mijn Geest gegeven. Hij is altijd bij je en zal altijd bij je blijven. Ook als je zelf soms denkt dat je daar niks v ... lees meer >
Liefhebben
Johannes 14:15

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. (Johannes 14:15)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik heb jou lief. Jij bent Mij alles waard. Heb Mij daarom ook lief: laat je hart steeds opnieuw naar Mij uitgaan. Je laat zien ... lees meer >
Ik zal het doen
Johannes 14:14

Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. (Johannes 14:14)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Dit is wat Ik wil: dat mijn koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. Ook door jou heen. Als je bidt in verbondenheid met Mij en me ... lees meer >
De grootheid van de Vader
Johannes 14:13

En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. (Johannes 14:13)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn verlangen is dat de grootheid van mijn Vader zichtbaar wordt. Vraag daarom aan Mij wat je wilt. Zoek in verbondenheid met ... lees meer >
Wie op Mij vertrouwt
Johannes 14:12

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Vertrouw op Mij. Ook vandaag bij alles wat er op je afkomt. Als je op Mij vertrouwt zul je merken dat je tot veel meer in staa ... lees meer >
Ik ben in de Vader
Johannes 14:11

Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. (Johannes 14:11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn Vader en Ik: wij zijn ??n. Dat kun je geloven omdat Ik het zeg en omdat Ik altijd de waarheid spreek. Maar je kunt het oo ... lees meer >
De Vader in mij
Johannes 14:10

Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. (Johannes 14:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn Vader heeft Mij in deze wereld gestuurd om zijn woorden te spreken en zijn daden te doen. Telkens als je Mij hoort spreke ... lees meer >
De Vader zien
Johannes 14:9

Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? (Johannes 14:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Als je Mij ziet, zie je de Vader. De Vader en Ik zijn ??n. Tussen ons is er een intense band van liefde en vreugde. Je bent we ... lees meer >
De Vader kennen
Johannes 14:7

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien (Johannes 14:7)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Je kent Mij. Ik ben Jezus, de Heer die je volgt. Ik ben de opgestane die leeft, hier en nu. Ik leef voor jou en Ik leef in jou ... lees meer >
Weg, waarheid, leven
Johannes 14:6

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. (Johannes 14:6)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik nodig je vandaag uit om Mij te kennen als de weg die je moet gaan: Ik ben de weg. Ik nodig je op dit moment uit om Mij te k ... lees meer >
Gereedgemaakt
Johannes 14:3

Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. (Johannes 14:3)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn verlangen is dat jij bent waar Ik ben. Eens zullen we elkaar op een hemelse manier ontmoeten. Maar ook nu, nu jij nog lee ... lees meer >
Het huis van mijn Vader
Johannes 14:2

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? (Johannes 14:2)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Bij mijn Vader is alle ruimte! Ik nodig je uit om dat nu al diep tot je te laten doordringen. Mijn Vader is jouw Vader. En daa ... lees meer >
Vertrouwen
Johannes 14:1

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. (Johannes 14:1)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik weet waarover je je zorgen maakt. Ik weet wat je moeilijk vindt en wat je soms moedeloos stemt. Deel dat allemaal met Mij. ... lees meer >
Klein zaadje
Marcus 4:31-32

Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen (Marcus 4:31-32)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn koninkrijk is als een klein zaadje. Onopvallend. Niet schreeuwerig. Klein. Kwetsbaar. Zo ga Ik te werk. Zo gaat de Geest ... lees meer >
Lamp
Marcus 4:21

Je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. (Marcus 4:21)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Een lamp is er om licht te brengen. Die berg je dus niet weg en die verstop je niet. Jij bent een lamp: geroepen door mijn Vad ... lees meer >
Goede grond
Marcus 4:20

Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig. (Marcus 4:20)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
De woorden die Ik spreek komen recht uit mijn hart. En Ik wil graag dat ze in jouw hart landen, diep in jouw hart. Want op die ... lees meer >
Tussen de distels
Marcus 4:18-19

Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. (Marcus 4:18-19)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik spreek woorden van liefde en trouw in je leven. Maar wat is het belangrijk dat die woorden niet verstikt worden door alles ... lees meer >
Geen wortel
Marcus 4:16-17

Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op, maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. (Marcus 4:16-17)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn woorden willen diepe wortels krijgen in je leven. Is daar ruimte voor bij jou? Er is veel wat je weghoudt bij mijn woord ... lees meer >
De zaaier zaait het woord
Marcus 4:14-15

De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. (Marcus 4:14-15)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik zaai het woord van mijn Vader in jouw leven. Ik wil graag dat je zijn stem hoort en zijn weg volgt. Maar pas op dat de woor ... lees meer >