Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Ik heb jullie uitgekozen
Johannes 15:16

Jullie hebben niet mij ​uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. (Johannes 15:16)

Wat is dit bijzonder en bemoedigend om te horen! De leerlingen toen zullen erdoor geraakt zijn geweest: opnieuw horen dat niet hun keuze voor Jezus bepalend was, maar Jezus' keuze voor hen. Jezus werpt ons nooit op onszelf en op onze keuzes ... lees meer >
Ik heb jullie uitgekozen
Johannes 15:16

Jullie hebben niet mij ​uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. (Johannes 15:16)

Wat is dit bijzonder en bemoedigend om te horen! De leerlingen toen zullen erdoor geraakt zijn geweest: opnieuw horen dat niet hun keuze voor Jezus bepalend was, maar Jezus' keuze voor hen. Jezus werpt ons nooit op onszelf en op onze keuzes ... lees meer >
Ik heb jullie uitgekozen
Johannes 15:16

Jullie hebben niet mij ​uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. (Johannes 15:16)

Wat is dit bijzonder en bemoedigend om te horen! De leerlingen toen zullen erdoor geraakt zijn geweest: opnieuw horen dat niet hun keuze voor Jezus bepalend was, maar Jezus' keuze voor hen. Jezus werpt ons nooit op onszelf en op onze keuzes ... lees meer >
Vrienden noem ik jullie
Johannes 15:15

Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. (Johannes 15:15)

We zijn allemaal op zoek naar vriendschap en verbondenheid. Alleen is maar alleen en de eenzaamheid is voor de meeste mensen een kwelling. En hier staat Jezus voor ons. Hij biedt zijn vriendschap aan. Ik kan me niet voorstellen dat het een ... lees meer >
Dan zal je vreugde volkomen ..
Johannes 15:9-12

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (Johannes 15:9-12)

De woorden die Jezus spreekt en de liefdevolle geboden die hij ons voorhoudt hebben als doel: dat de vreugde van Jezus in ons zal zijn. Er is blijkbaar vreugde in Christus! Dat is zo omdat hij zo intens verbonden is met zijn Vader en zijn G ... lees meer >
Je kunt vragen wat je wilt
Johannes 15:6-8

Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. (Johannes 15:6-8)

Soms vinden we het moeilijk om te geloven wat Jezus hier zegt. Ook omdat onze ervaring vaak anders lijkt: we ontvangen niet wat we vragen. Maar let er hier op dat we alles gaan krijgen wat we vragen als we in Jezus blijven en als zijn woord ... lees meer >
Zonder mij kun je niets doen.
Johannes 15:1-5

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. (Johannes 15:1-5)

Jezus laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij leert zijn volgelingen om alles van hem te verwachten. Als we willen groeien in geloof en in een heilig leven, als we verder willen komen in het leven voor God en het leven in Christus, ... lees meer >
Ik doe wat de Vader me heeft..
Johannes 14:29-31

Zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. (Johannes 14:29-31)

Jezus wil maar één ding: doen wat zijn Vader hem heeft opgedragen. Dat kost hem veel, dat kost hem alles. In een wereld die niet zit te wachten op toewijding aan God, die eerder gaat voor eigen belang dan dat van anderen, die vol is van h ... lees meer >
Ik doe wat de Vader me heeft..
Johannes 14:29-31

Zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. (Johannes 14:29-31)

Jezus wil maar één ding: doen wat zijn Vader hem heeft opgedragen. Dat kost hem veel, dat kost hem alles. In een wereld die niet zit te wachten op toewijding aan God, die eerder gaat voor eigen belang dan dat van anderen, die vol is van h ... lees meer >
Ik doe wat de Vader me heeft..
Johannes 14:29-31

Zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. (Johannes 14:29-31)

Jezus wil maar één ding: doen wat zijn Vader hem heeft opgedragen. Dat kost hem veel, dat kost hem alles. In een wereld die niet zit te wachten op toewijding aan God, die eerder gaat voor eigen belang dan dat van anderen, die vol is van h ... lees meer >
Ik laat jullie vrede na
Johannes 14:27-28

Ik laat jullie ​vrede​ na; mijn ​vrede​ geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. (Johannes 14:27-28)

Opnieuw spreekt Jezus bemoedigende woorden. Centraal staat daarin de vrede die hij geeft. Die vrede hoort ook helemaal bij de Geest die hij net beloofd heeft. Want het is de Geest die vrede geeft. Vrede: geen onrust meer, geen moedeloosheid ... lees meer >
De ​heilige​ ​Geest​..
Johannes 14:25-26

Later zal de pleitbezorger, de ​heilige​ ​Geest​ die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. (Johannes 14:25-26)

Wat heeft Jezus veel te zeggen. En hij weet dat ook. Hij weet dat zijn leerlingen het allemaal nog niet kunnen bevatten. Daarom belooft hij op dit moment ook zijn heilige Geest. Als Jezus straks niet meer op aarde is, zullen zijn leerlingen ... lees meer >
Wij zullen bij hem wonen
Johannes 14:22-24

Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem ​liefhebben​ en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. (Johannes 14:22-24)

In wat Jezus zegt, valt steeds weer op hoe nabij de Vader en de Zoon de leerlingen zijn. Wat gaat het er liefdevol aan toe! Wat is er God veel aan gelegen om intiem en verbonden met ons om te gaan. Van de kant van de leerlingen moet er spra ... lees meer >
Wie mij liefheeft
Johannes 14:21

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de ​liefde​ van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. (Johannes 14:21)

Liefde. Daar draait uiteindelijk alles om. God is een God van liefde. Voor ons gevoel staan liefde en het kennen en houden van de geboden van Jezus op gespannen voet met elkaar. Maar voor Jezus is dat helemaal niet zo. Liefde uit zich in he ... lees meer >
Ik laat jullie niet achter
Johannes 14:18

Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. (Johannes 14:18)

Jezus ziet zijn leerlingen. Ze hebben het moeilijk met de situatie. Want Jezus vertelt dat hij weg zal gaan. En dan blijven de leerlingen alleen achter. Hoe moet het dan verder? Wat gaat er dan gebeuren? De zorg daarover kan Jezus lezen in ... lees meer >
Ik laat jullie niet achter
Johannes 14:18

Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. (Johannes 14:18)

Jezus ziet zijn leerlingen. Ze hebben het moeilijk met de situatie. Want Jezus vertelt dat hij weg zal gaan. En dan blijven de leerlingen alleen achter. Hoe moet het dan verder? Wat gaat er dan gebeuren? De zorg daarover kan Jezus lezen in ... lees meer >
Ik laat jullie niet achter
Johannes 14:18

Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. (Johannes 14:18)

Jezus ziet zijn leerlingen. Ze hebben het moeilijk met de situatie. Want Jezus vertelt dat hij weg zal gaan. En dan blijven de leerlingen alleen achter. Hoe moet het dan verder? Wat gaat er dan gebeuren? De zorg daarover kan Jezus lezen in ... lees meer >
Hij woont in jullie
Johannes 14:17

Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. (Johannes 14:17)

Jezus spreekt afscheidswoorden. Hij is op weg naar het kruis. Het duurt niet lang meer en hij zal verraden worden en sterven. En juist op dit moment spreekt hij ook over zijn Geest. Sterker nog: hij belooft zijn leerlingen dat ze hem zullen ... lees meer >
Ik zal het doen
Johannes 14:14

Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. (Johannes 14:14)

Wat vraag jij aan Jezus? Wat vroegen de leerlingen aan Jezus? Doet Jezus echt alles wat we vragen? Als we goed luisteren naar wat Jezus zegt, dan ontdekken we dat hij het steeds heeft over wat de Vader wil en doet. En wat wil de Vader? Dat ... lees meer >
De Vader is in mij
Johannes 14:11

Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. (Johannes 14:11)

Steeds opnieuw richt Jezus onze aandacht op zijn Vader. Want hij is niet alleen en werkt niet alleen en spreekt niet allen. Altijd is Jezus verbonden met zijn hemelse Vader. Die verbondenheid is heel intens en heel intiem: 'Ik ben in de Vad ... lees meer >