Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Zijn zachtmoedigheid
Matteüs 11:29

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. (Matteüs 11:29)

We leven in een wereld waarin we er op getraind worden om voor onszelf op te komen. Als jou onrecht wordt aangedaan, moet je zorgen dat dat recht wordt gezet. Als je vooruit wilt komen, moet je zorgen dat je daadwerkelijk vooraan staat. Als ... lees meer >
Vrucht van de Geest: zachtmo..
Galaten 5:22-23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid... (Galaten 5:22-23)

Het woord zachtmoedigheid roept een groot verlangen op. Want we herkennen allemaal wel dat er in ons leven en in onze omgang met mensen zomaar een harde en veroordelende houding kan zitten. We vinden het vaak belangrijk om op onze strepen t ... lees meer >
Tussen geloof en ongeloof
Marcus 9:24

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. (Marcus 9:24)

Deze uitspraak van de vader van een zieke jongen wordt al eeuwenlang herkend door Jezus' volgelingen. Hier wordt verwoord wat we ervaren: we geloven - vrucht van de Geest - maar er is ook zoveel wat ons verleidt tot ongeloof. Het is allemaa ... lees meer >
Tussen geloof en ongeloof
Marcus 9:24

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. (Marcus 9:24)

Deze uitspraak van de vader van een zieke jongen wordt al eeuwenlang herkend door Jezus' volgelingen. Hier wordt verwoord wat we ervaren: we geloven - vrucht van de Geest - maar er is ook zoveel wat ons verleidt tot ongeloof. Het is allemaa ... lees meer >
Tussen geloof en ongeloof
Marcus 9:24

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. (Marcus 9:24)

Deze uitspraak van de vader van een zieke jongen wordt al eeuwenlang herkend door Jezus' volgelingen. Hier wordt verwoord wat we ervaren: we geloven - vrucht van de Geest - maar er is ook zoveel wat ons verleidt tot ongeloof. Het is allemaa ... lees meer >
Het geloof legt de grondslag
Hebreeën 11:1

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeën 11:1)

Waar hoop jij op? We hopen vaak op mooie dingen die gaan gebeuren in ons leven: een mooi feest, een liefdevolle relatie, nieuwe gezondheid. Dat mag er allemaal zijn, want we mogen genieten van wat God ons geeft. Hier aan het begin van Hebre ... lees meer >
Geloof hechten aan goed nieu..
Marcus 1:15

De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. (Marcus 1:15)

Groeien in de vrucht van de Geest betekent ook groeien in geloof. Als we dat verbinden met de centrale boodschap van Jezus, dan ontdekken we dat we hieraan geloof moeten hechten: aan het goede nieuws van het koninkrijk dat in Jezus gekomen ... lees meer >
Geloof in Jezus
Johannes 7:38

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift. (Johannes 7:38)

Jezus spreekt hier veelbelovende woorden: een prachtige belofte over de heilige Geest, en iedereen mag ernaar luisteren en erop ingaan. Er is echter wel een voorwaarde aan verbonden. Zonder geloof in Jezus gaat het niet gebeuren dat er rivi ... lees meer >
Vrucht van de Geest: geloof
Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof... (Galaten 5:22)

Bij de veelvoudigheid van de ene vrucht van de Geest hoort ook het geloof: vertrouwen op God en op zijn Zoon Jezus hoort bij het groeizame werk dat de heilige Geest in onze levens doet. Geloof heeft in de taal van de Bijbel alles te maken m ... lees meer >
Goed voor iedereen
Galaten 6:10

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. (Galaten 6:10)

Paulus doet hier een krachtige oproep. Even hiervoor heeft hij gezegd: 'Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.' Wil jij op de akker van de Geest zaaien? ... lees meer >
Goed voor iedereen
Galaten 6:10

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. (Galaten 6:10)

Paulus doet hier een krachtige oproep. Even hiervoor heeft hij gezegd: 'Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.' Wil jij op de akker van de Geest zaaien? ... lees meer >
Goed voor iedereen
Galaten 6:10

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. (Galaten 6:10)

Paulus doet hier een krachtige oproep. Even hiervoor heeft hij gezegd: 'Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.' Wil jij op de akker van de Geest zaaien? ... lees meer >
Het goede doen
Romeinen 2:7

Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. (Romeinen 2:7)

Aan het doen van het goede zijn prachtige beloften verbonden. Wie de goedheid van God in zijn of haar leven weerspiegelt ontvangt namelijk niets minder dan glorie, eer en onsterfelijkheid. Zo is het beoefenen van goedheid als onderdeel van ... lees meer >
De goedheid die hij bewees
Jesaja 63:7

Ik zal de liefde van de HEER gedenken en zijn roemrijke daden bezingen: alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, de goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en onbegrensde liefde. (Jesaja 63:7)

God is goed! Dat geloof is de basis onder het verlangen van zijn kinderen om goed te doen en anderen goedheid te bewijzen. Die goedheid heeft dus alles te maken met de genade van God, met zijn liefde, met de roemrijke daden die hij heeft ge ... lees meer >
De goedheid van de HEER
Psalm 34:9

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. (Psalm 34:9)

Als je je wilt oefenen in goedheid als vrucht van de Geest, is het belangrijk eerst Gods goedheid te kennen. In Psalm 34 worden we opgeroepen om die goedheid van de Heer te proeven en ervan te genieten. Goed zijn, goede daden doen, goedheid ... lees meer >
Vrucht van de Geest: goedheid
Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid... (Galaten 5:22)

De vrucht van de Geest bestaat vooral hierin dat God zelf zichtbaar wordt op aarde, door mensen heen. Zo heeft de vrucht van de Geest alles te maken met het herstel van het beeld van God in mensen. En deze God is een goede God: de openbarin ... lees meer >
Vriendelijk, barmhartig, ver..
Efeziërs 4:32

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. (Efeziërs 4:32)

De aanwijzingen uit de brieven van Paulus zijn vaak heel praktisch. Leven volgens het evangelie dat hij verkondigt is niet iets abstracts of ingewikkelds. Het slaat altijd op het alledaagse leven. Hier worden drie aanwijzingen gegeven met v ... lees meer >
Vriendelijk, barmhartig, ver..
Efeziërs 4:32

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. (Efeziërs 4:32)

De aanwijzingen uit de brieven van Paulus zijn vaak heel praktisch. Leven volgens het evangelie dat hij verkondigt is niet iets abstracts of ingewikkelds. Het slaat altijd op het alledaagse leven. Hier worden drie aanwijzingen gegeven met v ... lees meer >
Vriendelijk, barmhartig, ver..
Efeziërs 4:32

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. (Efeziërs 4:32)

De aanwijzingen uit de brieven van Paulus zijn vaak heel praktisch. Leven volgens het evangelie dat hij verkondigt is niet iets abstracts of ingewikkelds. Het slaat altijd op het alledaagse leven. Hier worden drie aanwijzingen gegeven met v ... lees meer >
Een vriendelijke uitspraak
Spreuken 16:24

Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. (Spreuken 16:24)

De wijsheid van de Spreuken gaat over het alledaagse leven. Zo ook in deze uitspraak. Het gaat hier over de woorden die we spreken in onze omgang met de mensen om ons heen. Die woorden doen er toe en daarom worden we uitgedaagd vriendelijke ... lees meer >