Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Uw troost
Psalm 94:19

Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. (Psalm 94:19)

Er kunnen in je leven heel veel dingen gebeuren die grote zorgen geven: je gezondheid, je toekomst, je eenzaamheid, het verder moeten na een verlies. Die zorgen kunnen je overstelpen, zo zelfs dat je het gevoel hebt dat je erin verdrinkt. H ... lees meer >
Ik schreeuw het uit
Psalm 22:2

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. (Psalm 22:2)

De bekendste woorden van Jezus aan het kruis zijn woorden die hij in de Psalmen had gevonden. De Zoon van God neemt eeuwenoude mensenwoorden op de lippen als hij sterven gaat. Hij schreeuwt de nood uit waardoor ook wij vandaag getroffen wor ... lees meer >
Gewond
Jesaja 53:5

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. (Jesaja 53:5)

Ons lijden, onze pijn, ons verdriet, onze wonden: het zijn even zovele uitnodigingen om Jezus te leren kennen als onze gewonde genezer. Zeker, Jezus’ wonden droeg hij als straf voor onze zonden. Onze wonden horen bij het lijden waaraan de ... lees meer >
Licht
Psalm 27:1

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? (Psalm 27:1)

Als je leven door een donker dal gaat, is het nodig dat er lichtpuntjes zijn: een liefdevol woord, een tedere aanraking, een kaartje van iemand van wie je het niet had verwacht. Nog mooier is het als je juist in de duisternis weer oog krijg ... lees meer >
Licht
Psalm 27:1

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? (Psalm 27:1)

Als je leven door een donker dal gaat, is het nodig dat er lichtpuntjes zijn: een liefdevol woord, een tedere aanraking, een kaartje van iemand van wie je het niet had verwacht. Nog mooier is het als je juist in de duisternis weer oog krijg ... lees meer >
Licht
Psalm 27:1

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? (Psalm 27:1)

Als je leven door een donker dal gaat, is het nodig dat er lichtpuntjes zijn: een liefdevol woord, een tedere aanraking, een kaartje van iemand van wie je het niet had verwacht. Nog mooier is het als je juist in de duisternis weer oog krijg ... lees meer >
Mijn leven in uw hand
Psalm 31:6

In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij. (Psalm 31:6)

Als we leren schuilen bij God in dagen van pijn en verdriet, dan leren we misschien ook nieuwe dingen over de hand van God. Die hand kan heel verschillende betekenissen krijgen in ons leven. We proberen vaak te zien op welke manier Gods han ... lees meer >
Een donker dal
Psalm 23:4

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. (Psalm 23:4)

Eeuwenlang al putten Gods kinderen troost uit Psalm 23. De Psalm die begint met de kostbare woorden waar we nooit op uitgekeken en over uitgedacht raken: de HEER is mijn herder. Het is zo helend dat in die Psalm woorden wordt gegeven aan on ... lees meer >
Een lieflijke plek
Psalm 16:11

U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. (Psalm 16:11)

Als we worstelen met de dood die ons leven binnenkomt of als we verdriet hebben om wie gestorven is, dan is er een weg om te gaan: de weg naar het leven. God zelf wijst ons die weg en daarom is het ook zo belangrijk om je tot hem te wenden ... lees meer >
Bedroefd en onrustig
Psalm 42:6

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. (Psalm 42:6)

In de Psalmen wordt de ziel vaak toegesproken. De ziel, dat is onze binnenkant, de plek van onze emoties, de plek waar de Geest van God ons leven aanraakt. Die ziel kun je toespreken, haast zou ik zeggen: tot de orde roepen. Want we zijn ge ... lees meer >
Uw naam prevelen
Psalm 63:7

Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik uw naam. (Psalm 63:7)

Als je ziek bent of als je veel verdriet kent, dan lig je op je bed en er gaat van alles door je heen. Je zorgen, je moeiten, je hoop en je hopeloosheid - het is er allemaal en het spookt door je hoofd en je hart. En dan kun je gaan denken ... lees meer >
Uw naam prevelen
Psalm 63:7

Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik uw naam. (Psalm 63:7)

Als je ziek bent of als je veel verdriet kent, dan lig je op je bed en er gaat van alles door je heen. Je zorgen, je moeiten, je hoop en je hopeloosheid - het is er allemaal en het spookt door je hoofd en je hart. En dan kun je gaan denken ... lees meer >
Uw naam prevelen
Psalm 63:7

Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik uw naam. (Psalm 63:7)

Als je ziek bent of als je veel verdriet kent, dan lig je op je bed en er gaat van alles door je heen. Je zorgen, je moeiten, je hoop en je hopeloosheid - het is er allemaal en het spookt door je hoofd en je hart. En dan kun je gaan denken ... lees meer >
Uw last
Psalm 55:23

Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt. (Psalm 55:23)

Het kan zo zwaar zijn, de last die je moet dragen. En we hebben de neiging om dat in ons eentje te doen: zelf de last dragen en vergeten dat we onze last op de HEER mogen leggen. We blijven rondtobben in onszelf, we blijven malen en huilen ... lees meer >
Tranen
Psalm 6:7

Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. (Psalm 6:7)

In dagen van verdriet of rouw kun je heftige emoties hebben. Heftiger misschien wel dan je ze ooit gekend hebt. Misschien reiken mensen je dan wel een zakdoek aan om je tranen te drogen. Misschien grijp je zelf snel naar een zakdoek, want j ... lees meer >
Door verdriet overstelpt
Psalm 13:3

Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? (Psalm 13:3)

Als het leven pijn doet doordat we in ons leven lijden ervaren, moeten we leren om daarmee om te gaan. Dat is niet altijd gemakkelijk. We lijden liever niet. We zijn liever niet bezorgd. We willen geen pijn. We zouden het verdriet graag uit ... lees meer >
Veel Wijsheid gewenst in 2018
Kol.. 2:3

In Christus, Gods mysterie, liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. (Kolossenzen 2:3)

Op deze eerste dag van het nieuw jaar wens ik je vooral veel wijsheid toe. Want het nieuwe jaar zal ons steeds weer voor vragen stellen. Hoe moet het verder? Wat moet ik doen? Wat is wijsheid? Die vragen stellen we vaak. We zijn vaak verleg ... lees meer >
Het hart van de Vader
Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het ​hart​ van de Vader rust, heeft hem doen kennen. (Johannes 1:18)

Vijfde Kerstdag. Deze dag brengt ons bij het Vaderhart van God. Want wat zegt Johannes het mooi: de enige Zoon heeft ons God doen kennen. Als je God wilt leren kennen, moet je dus bij Jezus zijn. Maar het gaat nog wat dieper. We hebben het ... lees meer >
Het hart van de Vader
Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het ​hart​ van de Vader rust, heeft hem doen kennen. (Johannes 1:18)

Vijfde Kerstdag. Deze dag brengt ons bij het Vaderhart van God. Want wat zegt Johannes het mooi: de enige Zoon heeft ons God doen kennen. Als je God wilt leren kennen, moet je dus bij Jezus zijn. Maar het gaat nog wat dieper. We hebben het ... lees meer >
Het hart van de Vader
Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het ​hart​ van de Vader rust, heeft hem doen kennen. (Johannes 1:18)

Vijfde Kerstdag. Deze dag brengt ons bij het Vaderhart van God. Want wat zegt Johannes het mooi: de enige Zoon heeft ons God doen kennen. Als je God wilt leren kennen, moet je dus bij Jezus zijn. Maar het gaat nog wat dieper. We hebben het ... lees meer >