Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Red ons
Matteüs 6:13

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van ?het kwaad. (Matteüs 6:13)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Het kwaad is niet weg te denken uit de wereld waarin jij leeft. Ik ben sterker dan dat kwaad: vertrouw daarop! Wees daarom kr ... lees meer >
Vergeef ons
Matteüs 6:12

Vergeef? ons onze schulden, zoals ook wij hebben ?vergeven wie ons iets schuldig was. (Matteüs 6:12)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ken je worsteling met je eigen tekortkomingen. Ik weet wat anderen je hebben aangedaan. Je leeft in een gebroken wereld. W ... lees meer >
Brood vandaag
Matteüs 6:11

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. (Matteüs 6:11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik weet dat je zorgen en behoeften hebt, verlangens die je graag vervuld zou zien. Ik nodig je uit om die met je Vader te del ... lees meer >
Uw wil
Matteüs 6:10

Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. (Matteüs 6:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Bidden is de manier om je toe te wijden aan de wil van mijn Vader. Hij wijst je de weg naar het leven. Zijn woorden en gebode ... lees meer >
Uw koninkrijk
Matteüs 6:10

Laat uw koninkrijk komen. (Matteüs 6:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik kwam op aarde om te vertellen en te laten zien: Gods koninkrijk is nabij! De nieuwe wereld die vol is van genade en goedhe ... lees meer >
Uw naam
Matteüs 6:9

Laat uw naam ?geheiligd? worden. (Matteüs 6:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik wil dat er vreugde en vertrouwen in je leven is. Die komt er als je de Naam van mijn Vader kent en bewondert. Zijn naam is ... lees meer >
Onze Vader
Matteüs 6:9

Bid? daarom als volgt: Onze Vader in de hemel. (Matteüs 6:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik leer je bidden. De woorden die Ik je aanreik zijn bedoeld om je te laten ontdekken wat echt belangrijk is in je omgang met ... lees meer >
Lam van God
Johannes 1:29

De volgende dag zag hij ?Jezus? naar zich toe komen, en hij zei: Daar is het ?lam van God, dat de ?zonde? van de wereld wegneemt.' (Johannes 1:29)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben het lam van God. Ik heb mezelf geofferd om deze wereld weer met mijn Vader te verbinden. Ik heb mezelf voor jo ... lees meer >
Het hart van de Vader
Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het ?hart? van de Vader rust, heeft hem doen kennen. (Johannes 1:18)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ken de Vader. Hij is mijn Vader en ook jouw Vader. Jij hebt Hem niet gezien, maar Ik wel. Ik ken het hart van mijn Vader. ... lees meer >
Goedheid en waarheid
Johannes 1:17

De wet is door ?Mozes? gegeven, maar ?goedheid? en waarheid zijn met ?Jezus? ?Christus? gekomen. (Johannes 1:17)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Je leeft niet meer onder de wet van Mozes, maar onder mijn genade. Mijn goedheid en mijn waarheid zijn je nieuwe wet, je nieu ... lees meer >
Overvloed
Johannes 1:16

Uit zijn overvloed zijn wij allen met ?goedheid? overstelpt. (Johannes 1:16)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Bij Mij vind je overvloed. Altijd is er weer meer goedheid, meer kra ... lees meer >
Meer dan ik
Johannes 1:15

Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: Hij is het over wie ik zei: Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vr mij! (Johannes 1:15)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben er al van eeuwigheid. Ik was er altijd, ben er altijd en zal er altijd zijn. Dat wist ook Johannes al toen hij ... lees meer >
Zijn grootheid
Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van ?goedheid? en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Johannes 1:14)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ja, Ik ben mens geworden. Ik heb op dezelfde aarde geleefd waar jij nu bent, in de zelfde wereld rondgelopen waar jij nu ook ... lees meer >
Uit God geboren
Johannes 1:13

Kinderen van God zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. (Johannes 1:13)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Jij bent een kind van God. Mijn God is jouw God. Mijn Vader is jouw Vader. Je bent uit God geboren. Ja, je bent ook geboren ... lees meer >
Kind van God
Johannes 1:12

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om ?kinderen? van God te worden. (Johannes 1:12)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Jij ben een kind van God geworden. Laat dat eens tot je doordringen. Je hebt Mij, Jezus, ontvangen. Je gelooft in mijn naam: ... lees meer >
Jezus ontvangen
Johannes 1:10-11

Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. (Johannes 1:10-11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben in de wereld gekomen, de wereld die ik zelf heb gemaakt. Maar velen hebben Mij niet ontvangen, niet gekend, niet liefg ... lees meer >
Ieder mens verlicht
Johannes 1:8-9

Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. (Johannes 1:8-9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben het ware licht. Ik ben de zon in je leven. Ik ben de dag die aanbreekt als de nacht voorbij is. Ik ben naar de ... lees meer >
Getuigen van het licht
Johannes 1:6-7

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. (Johannes 1:6-7)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Johannes was zijn naam. Want de HEER is genadig. Hij kwam om van Mij te getuigen. Het ging niet om hem. Hij wees de mensen de ... lees meer >
Licht in de duisternis
Johannes 1:4-5

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (Johannes 1:4-5)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben een en al leven. Het echte, ware leven vind je alleen bij Mij. Ik maak het licht in jouw bestaan. Laat de duis ... lees meer >
In het begin
Johannes 1:1-3

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. (Johannes 1:1-3)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben het Woord. Ik ben bij God en Ik ben God. Alles begint bij Mij. Alles is van Mij. Ik ben sprekend God. Ik sta ... lees meer >