Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

De dag van de strijd
Psalm 140:8

HEER, mijn God, machtige redder, u beschermt mij op de dag van de strijd. (Psalm 140:8)

De vijanden in het leven van David willen maar niet weggaan. In de psalmen komen ze steeds weer terug. Voor David waren het veelal concrete mensen die het op hem hadden gemunt. Dat kan ook vandaag nog gebeuren: dat concrete mensen je vijand ... lees meer >
De dag van de strijd
Psalm 140:8

HEER, mijn God, machtige redder, u beschermt mij op de dag van de strijd. (Psalm 140:8)

De vijanden in het leven van David willen maar niet weggaan. In de psalmen komen ze steeds weer terug. Voor David waren het veelal concrete mensen die het op hem hadden gemunt. Dat kan ook vandaag nog gebeuren: dat concrete mensen je vijand ... lees meer >
Al mijn wegen
Psalm 139:3

Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. (Psalm 139:3)

Deze psalm is zo ongelooflijk vol van Gods genadige nabijheid in ons leven. Hij is overal bij. En dat niet op een angstaanjagende of veroordelende manier. Juist niet. Hij is er vol aandacht bij, vol bewogenheid en liefde, geïnteresseerd in ... lees meer >
Bemoedigd en gesterkt
Psalm 138:3

Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. (Psalm 138:3)

Dit is nu echt een psalm vol van bemoediging. Het is een heerlijke psalm om te lezen, te bidden of te zingen als de moed je ontbreekt. Want God is een God die graag naar ontmoedigde en vermoeide mensen toekomt om nieuwe kracht te geven. Hij ... lees meer >
Op vreemde grond
Psalm 137:4

Hoe kunnen wij zingen een lied van de HEER op vreemde grond? (Psalm 137:4)

Als je in ballingschap bent - dat is de situatie van deze psalm - ben je weg uit je eigen vertrouwde omgeving, weg van de plek waar je thuis hoort en waar je je thuis voelt. Kun je dan nog zingen? Is er dan nog iets om blij over te zijn? De ... lees meer >
Eeuwig duurt zijn trouw
Psalm 136:1

Loof de HEER, want hij is goed - eeuwig duurt zijn trouw. (Psalm 136:1)

Maar liefst 26 keer wordt het herhaald. Blijkbaar is dit het waard om heel vaak gezegd te worden. Hoe vaker je het zegt en zingt en fluistert en schreeuwt en jubelt, hoe dieper het kan doordringen in je gedachten en in je hart en in je ziel ... lees meer >
Onze Heer
Psalm 135:5

Ik weet het: groot is de HEER, onze Heer overtreft alle goden. (Psalm 135:5 )

Als je je biddend wilt oefenen in het eren van God, dan biedt deze psalm geweldige hulp. Je leert zeggen: 'Ik weet het: groot is de HEER.' Weet jij dat? Weet jij dat heel zeker? De HEER is groot, want hij heeft alles gemaakt, zijn lieflijke ... lees meer >
Onze Heer
Psalm 135:5

Ik weet het: groot is de HEER, onze Heer overtreft alle goden. (Psalm 135:5 )

Als je je biddend wilt oefenen in het eren van God, dan biedt deze psalm geweldige hulp. Je leert zeggen: 'Ik weet het: groot is de HEER.' Weet jij dat? Weet jij dat heel zeker? De HEER is groot, want hij heeft alles gemaakt, zijn lieflijke ... lees meer >
Onze Heer
Psalm 135:5

Ik weet het: groot is de HEER, onze Heer overtreft alle goden. (Psalm 135:5 )

Als je je biddend wilt oefenen in het eren van God, dan biedt deze psalm geweldige hulp. Je leert zeggen: 'Ik weet het: groot is de HEER.' Weet jij dat? Weet jij dat heel zeker? De HEER is groot, want hij heeft alles gemaakt, zijn lieflijke ... lees meer >
De zegen van de HEER
Psalm 134:3

Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 134:3)

De pelgrimspsalmen eindigen met een lied vol zegen. Want dit is het doel van het biddend onderweg zijn: zegen ontvangen en tot een zegen zijn. De zegen verbindt ons met de God die hemel en aarde schiep: we ontvangen op aarde Gods goede gena ... lees meer >
Bijeen wonen
Psalm 133:1

Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! (Psalm 133:1)

Psalm 133 is de psalm van de verbondenheid. Het is een loflied op de gemeenschap die er is tussen de kinderen van de ene Vader. Dat is iets wat zo eindeloos kostbaar, goed en heerlijk is! Dat heeft alles te maken met het wezen van God: God ... lees meer >
Gods belofte
Psalm 132:11

De HEER heeft David trouw gezworen, en zijn belofte neemt hij niet terug. (Psalm 132:11)

Als we onderweg zijn en soms niet precies weten waarheen, is het altijd weer goed om ons te herinneren dat God trouw is. Hij houdt zich aan wat hij belooft. Hij houdt vast met wie hij zich verbonden heeft. Heel het leven van David is er een ... lees meer >
Niet trots
Psalm 131:1

HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. (Psalm 131:1)

Psalm 131 is een onschuldpsalm. David bidt tot zijn Heer en verwoordt dat er in zijn hart geen trots en geen hoogmoed meer is. Je zou kunnen zeggen dat dat nogal eigenwijs is. Toch zijn het woorden die we als kinderen van God op de lippen m ... lees meer >
Hoop op de Heer
Psalm 130:7

Israël, hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. (Psalm 130:7)

Onderweg mogen we elkaar steeds weer toezingen en toeroepen, juist in moeilijke situaties, dat er hoop is! Het volk Israël heeft dat eeuwenlang steeds opnieuw mogen ervaren: dat God altijd weer redding gaf. Die God is in Christus onze God. ... lees meer >
Hoop op de Heer
Psalm 130:7

Israël, hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. (Psalm 130:7)

Onderweg mogen we elkaar steeds weer toezingen en toeroepen, juist in moeilijke situaties, dat er hoop is! Het volk Israël heeft dat eeuwenlang steeds opnieuw mogen ervaren: dat God altijd weer redding gaf. Die God is in Christus onze God. ... lees meer >
Hoop op de Heer
Psalm 130:7

Israël, hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. (Psalm 130:7)

Onderweg mogen we elkaar steeds weer toezingen en toeroepen, juist in moeilijke situaties, dat er hoop is! Het volk Israël heeft dat eeuwenlang steeds opnieuw mogen ervaren: dat God altijd weer redding gaf. Die God is in Christus onze God. ... lees meer >
Gekweld, niet gebroken
Psalm 129:2

Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, maar gebroken hebben ze mij niet. (Psalm 129:2)

Op de weg van ons leven gebeuren er dingen die pijnlijk en kwetsend zijn. En erger. De dichter van de psalm weet ervan. Misschien denkt hij vooral aan het volk Israël waar hij zelf ook bij hoort en dat ook van alles heeft meegemaakt. Missc ... lees meer >
Ontzag voor de Heer
Psalm 128:1

Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst. (Psalm 128:1)

Het woord van God bevat vele gelukkigprijzingen. De bekendste zijn die van Jezus in de Bergrede: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn…’ Ook deze psalm begint met een uitspraak die iedereen die zoekt naar geluk ter harte kan nemen. De w ... lees meer >
Als de Heer niet
Psalm 127:1

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. (Psalm 127:1)

Vaak willen we de dingen in eigen kracht doen. Dat zit er diep in. Al vanaf onze jongste jeugd zeggen we het: ‘Ikke zelf doen.’ Als we groeien in geloof, als we verder komen op de weg die God met ons gaat, dan zullen we steeds meer ontd ... lees meer >
Lachen
Psalm 126:1-2

Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. (Psalm 126:1-2)

De Heer is in staat grote dingen te doen! Hij kan een complete ommekeer bewerken in het leven van zijn volk. Heel het Oude Testament is er vol van dat God voortdurend genadig en bevrijdend om zijn kinderen heen is. Deze bevrijdende genade t ... lees meer >