Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Brood nodig
Matteüs 6:11

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. (Matteüs 6:11)

Ik geef je graag wat je nodig hebt. Daarom heeft Mijn Zoon Jezus je ook leren bidden om brood dat je vandaag nodig hebt. Zo leerde Hij je ook om bij de dag te leven. Leef ook vandaag bij de dag. Laat je zorgen los en laat Mij voor je zorgen ... lees meer >
Wonderbaarlijk licht
1 Petrus 2:9

Maar u bent een ​uitverkoren​ geslacht, een koninkrijk van ​priesters, een ​heilige​ natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Petrus 2:9)

Ik heb jou uit de duisternis geroepen om in het licht te leven. Leef daarom in het licht! Het is een wonder dat dat kan. Dat wonder heeft een naam: Jezus Christus. Mijn geliefde Zoon heeft jou gered. Hij maakte het door Zijn leven en dood m ... lees meer >
Je bent van Mij
Jesaja 43:1

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, ​Jakob, die jou vormde, ​Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! (Jesaja 43:1)

Eens sprak Ik deze woorden tegen Mijn volk Israël. Vandaag zeg Ik ze tegen jou: je bent van Mij! Bij alles wat er moeilijk is in je leven en waar je mee worstelt zeg Ik: wees niet bang! Ik heb jou gemaakt. Ik heb jou geschapen. Ik heb jou ... lees meer >
Geest van inzicht
Efeziërs 1:17

Moge de God van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. (Efeziërs 1:17)

Je verlangt ernaar om Mij beter te leren kennen. Dat is een mooi verlangen. Met je eigen verstand en je eigen gevoel zul je alleen niet veel verder komen. Want Ik ben de Vader van alle luister: alle glans en schittering en indrukwekkendheid ... lees meer >
Goede Geest
Psalm 143:10

Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. (Psalm 143:10)

Ik wil je leren om Mijn wil te volbrengen. Die wil gaat over goedheid en liefde: Ik wil dat je goed bent en liefdevol voor de mensen om je heen zoals Ik dat ben voor jou. Ik ben jouw God. Je hoeft Mijn wil niet in eigen kracht te volbrenge ... lees meer >
Verlangen
1 Petrus 2:2

Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. (1 Petrus 2:2)

Vandaag wil Ik je verlangen aanwakkeren naar Mijn woorden. Ik laat je door die woorden heen altijd opnieuw weten dat ik je ken en liefheb en leid. Zoals kleine baby's verlangen naar de melk van hun moeder, verlang zo naar de woorden die Ik ... lees meer >
Vergeven
Matteüs 6:12

Vergeef​ ons onze schulden, zoals ook wij hebben ​vergeven wie ons iets schuldig was. (Matteüs 6:12)

Ik ben je God. Ik vergeef je graag je schulden. Voel je helemaal vrij om naar Mij toe te komen, telkens als je je bewust wordt van zonde en van tekortkomingen. Zeg dan wat er is. Je schulden zijn je dan al vergeven. Leer die vergeving diep ... lees meer >
Kijken
Matteüs 6:26

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? (Matteüs 6:26)

Kijk vandaag eens extra goed om je heen als je in de natuur bent. Overal zie je Mijn zorg voor de schepping, voor de dieren, de bomen, het water en de lucht. Kijk eens speciaal naar de vogels. Zie je ze vliegen? Zie je ze zitten op de takke ... lees meer >
Trouw en rechtvaardig
Psalm 143:1

HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig. (Psalm 143:1)

Mijn kind, Ik hoor je gebed, Ik luister naar je smeken, Ik antwoord je, Ik ben trouw en rechtvaardig. Dat wil Ik op dit moment tegen je zeggen. Ik moedig je aan om te bidden, te smeken, te vragen. Ik moedig je aan om tijd met Mij door te br ... lees meer >
Eenzame plek
Marcus 1:35

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. (Marcus 1:35)

Toen Jezus op aarde was, mijn Zoon in wie Ik zoveel vreugde vind, nam Hij steeds opnieuw de tijd om bij Mij te zijn. We vonden elkaar vaak in de vroege ochtend, buiten in de natuur, op een eenzame plek. Dat waren momenten dat we dicht bij e ... lees meer >
Dank
Fil.. 4:6

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. (Filippenzen 4:6)

Ik weet dat er veel is in je leven waar je je zorgen over kunt maken. Ik weet dat er moeilijke dingen zijn en dat je problemen soms groot zijn. Toch vraag Ik dit van je: wees over niets bezorgd. Richt je aandacht niet op wat er moeilijk is ... lees meer >
Vriend
Psalm 25:14

De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn ​verbond. (Psalm 25:14)

Ik wil graag dat je Mij beter leert kennen. Elke dag die Ik je geef biedt je daarvoor nieuwe ruimte. Vandaag wil Ik je vertellen dat Ik een vriend voor je ben als je Mij vreest. Ik bedoel daarmee niet dat je bang voor Mij moet zijn. Maar he ... lees meer >
Uitgekozen
Kol.. 3:12

Omdat God u heeft ​uitgekozen, omdat u zijn ​heiligen​ bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (Kolossenzen 3:12)

Ik heb jou uitgekozen! Ik ken jou, Ik zie jou en Ik heb jou lief. In Mijn ogen ben jij heilig. Ik ben blij met jou. En mijn vreugde wordt nog groter als Ik zie dat Mijn heilige Geest in jou werkt. Want Hij leidt je zo dat de eigenschappen v ... lees meer >
Uw koninkrijk
Matteüs 6:10

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. (Matteüs 6:10)

Ik wil dat je bidt. Bidden is de meest belangrijke manier om met Mij verbonden te blijven. Ik wil dat je bidt en dat je het leert van Jezus. Zijn leven op aarde was een en al gebed. Hij was volledig op Mij afgestemd. Ik wil dat je al bidden ... lees meer >
Mijn geluk
Psalm 16:2

Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ (Psalm 16:2)

Deze woorden kwamen eens recht uit de ziel van mijn dienaar David. Hij had in de loop van zijn leven, met vallen en opstaan, geleerd om zijn diepste vreugde in Mij te vinden. Ik weet het: er waren ook momenten dat hij zijn vreugde vond in o ... lees meer >
Redding en zegen
Psalm 3:9

Bij u, HEER, is redding, uw ​zegen​ rust op uw volk. (Psalm 3:9)

Deze nieuwe dag is een dag vol redding en zegen. Er zijn moeiten in je leven. Je ervaart tegenstand en tegenslag. Je weet niet altijd welke keuzes je moet maken. Je valt jezelf tegen als je weer eens hebt gefaald. Wees niet bang en ontmoedi ... lees meer >
Zoek en roep
Jesaja 55:6

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. (Jesaja 55:6)

Ik ben er altijd. Ik ben er altijd geweest. En Ik zal er altijd zijn. Je kunt Mij vinden. Ik wil Me graag laten vinden. Daarom: zoek Mij, zoek Mij. Soms lijkt het erop dat ik Mij verborgen houd. Dat Ik onvindbaar ben. Maar blijf toch zoeke ... lees meer >
Zoals jij wilt
Matteüs 7:12

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het ​hart​ van de Wet en de Profeten. (Matteüs 7:12)

Ik wil je vragen om op dit moment stil te staan bij deze vraag: Hoe wil jij dat andere mensen jou behandelen? Ik weet welk antwoord er leeft in je hart. Je wilt graag dat anderen liefdevol en respectvol met je omgaan. Je wilt graag dat ande ... lees meer >
Ik geef inzicht
Psalm 32:8

Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. (Psalm 32:8)

Elke dag brengt weer eigen vragen en problemen mee. Ik zie dat je daar vaak in je eentje mee bezig bent, mee worstelt soms. Welke keuze moet ik maken? Welke weg moet ik gaan? Hoe moet ik reageren? Dit zeg Ik vandaag tegen je: Ik geef je inz ... lees meer >
Onbevangen op ​weg
Psalm 84:12

Want God, de HEER, is een zon en een ​schild. Genade​ en ​glorie​ schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op ​weg​ gaan. (Psalm 84:12)

Mijn kind, Ik ben jouw zon en jouw schild. Ik schenk jou genade en glorie. Ik weiger jou mijn weldaden niet als je onbevangen op weg gaat. Daarom: ga onbevangen op weg, als een kind dat zich toevertrouwt aan zijn of haar vader. Wees niet ba ... lees meer >