Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Ik dank u
Lucas 18:11

De ?farizeeėr? stond daar rechtop en bad bij zichzelf: 'God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die ?tollenaar.' (Lucas 18:11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je bidt, wees dan niet als die farizeeƫr over wie ik eens een verhaal vertelde. Hij had genoeg aan zichzelf. Hij was trot ... lees meer >
Dag en nacht roepen
Lucas 18:7

Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? (Lucas 18:7)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik nodig je uit om te blijven bidden. Blijf vragen, blijf roepen, blijf zoeken naar wat je Vader je wil geven. Jouw God is ee ... lees meer >
Binnen bereik
Lucas 17:20-21

De komst van het ?koninkrijk van God? laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het ?koninkrijk van God? ligt binnen uw bereik. (Lucas 17:20-21)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Mijn koninkrijk is dichterbij dan je misschien denkt. Gods nieuwe wereld is niet ver weg maar binnen je bereik. Keer naar bin ... lees meer >
Vervulling
MatteĆ¼s 5:17

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. (MatteĆ¼s 5:17)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben gekomen om de wet te vervullen en je een nieuwe weg te laten zien. Het is de weg van het geluk: van nederigheid en zac ... lees meer >
Eer bewijzen
MatteĆ¼s 5:16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (MatteĆ¼s 5:16)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Geef licht in je omgeving door goede daden te doen. Daden die nederigheid en goedheid, barmhartigheid en zuiverheid uitstrale ... lees meer >
Voor iedereen
MatteĆ¼s 5:15

Men steekt ook geen ?lamp? aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. (MatteĆ¼s 5:15)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Een lamp moet schijnen: licht geven en daardoor ruimte. Daarom zet je een lamp niet onder iets anders waardoor het licht niet ... lees meer >
Licht in de wereld
MatteĆ¼s 5:14

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (MatteĆ¼s 5:14)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben het licht in de wereld. Ik ben gekomen en ben er nog steeds om licht te brengen waar het donker is. Ik nodig ook jou u ... lees meer >
Zout van de aarde
MatteĆ¼s 5:13

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. (MatteĆ¼s 5:13)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik heb je geroepen om zout te zijn in deze wereld. Je bent in mijn naam een smaakmaker. Breng smaak aan door je nederigheid e ... lees meer >
Verheug je
MatteĆ¼s 5:12

Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. (MatteĆ¼s 5:12)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je Mij volgt, zal er ook vervolging zijn in jouw leven, net als bij Mij. Verheug je dan en juich, want zo wordt duidelijk ... lees meer >
Omwille van Jezus
MatteĆ¼s 5:11

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. (MatteĆ¼s 5:11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je Mij volgt, zullen je dingen overkomen, die ook Mij zijn overkomen. Dat is onvermijdelijk. Dus als mensen je uitschelde ... lees meer >
Het koninkrijk van de hemel
MatteĆ¼s 5:10

Gelukkig wie vanwege de ?gerechtigheid? vervolgd worden, want voor hen is het ?koninkrijk van de hemel. (MatteĆ¼s 5:10)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als mijn goedheid in jou is, zal dat ook verzet oproepen. Mensen om je heen zullen zich eraan ergeren en dat maakt je kwetsba ... lees meer >
Vredestichters
MatteĆ¼s 5:9

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen ?kinderen? van God genoemd worden. (MatteĆ¼s 5:9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"In een wereld vol geweld en conflicten roep Ik jou om een vredestichter te zijn. Leef in vrede met de Vader. Leef in vrede me ... lees meer >
God zien
MatteĆ¼s 5:8

Gelukkig wie zuiver van ?hart? zijn, want zij zullen God zien. (MatteĆ¼s 5:8)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"God verandert jou van binnenuit door je hart te zuiveren. Verberg daarom niks voor God en voor mensen. Wees echt en oprecht. ... lees meer >
Barmhartig
MatteĆ¼s 5:7

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen ?barmhartigheid? ondervinden. (MatteĆ¼s 5:7)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Mijn Vader is jouw Vader. Hij is vol van barmhartigheid en genade. Leef dichtbij Hem als je wilt groeien in het leven in mijn ... lees meer >
Hongeren naar gerechtigheid
MatteĆ¼s 5:6

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar ?gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. (MatteĆ¼s 5:6)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik nodig je uit om te verlangen naar echte goedheid, naar ware goedheid die van binnen zit. Leid een integer leven, een leven ... lees meer >
Zachtmoedig
MatteĆ¼s 5:5

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. (MatteĆ¼s 5:5)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Je leeft in een wereld vol hardheid. Je laat je soms verleiden om daarin mee te doen, wat je hard en onkwetsbaar maakt. Ga di ... lees meer >
Getroost
MatteĆ¼s 5:4

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. (MatteĆ¼s 5:4)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Er is veel waarover je kunt treuren in je leven: je teleurstellingen, je gevoel van eenzaamheid, je tekortkomingen, de tegens ... lees meer >
Nederig van hart
MatteĆ¼s 5:3

Gelukkig wie nederig van ?hart? zijn, want voor hen is het ?koninkrijk van de hemel. (MatteĆ¼s 5:3)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik gun je het geluk. Ik verlang ernaar dat je leven opbloeit. Maar de weg naar dat geluk en die bloei loopt anders dan je mis ... lees meer >
Een lichte last
MatteĆ¼s 11:30

Want mijn ?juk? is zacht en mijn last is licht. (MatteĆ¼s 11:30)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Wat Ik van je vraag is eenvoudigweg dit: kom naar Mij. Probeer niet om in eigen kracht te leven naar mijn geboden. Probeer ni ... lees meer >
Zachtmoedig en nederig
MatteĆ¼s 11:29

Neem mijn ?juk? op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van ?hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. (MatteĆ¼s 11:29)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Je vermoeidheid en het dragen van je lasten maken dat je hard wordt en trots. Zo raak je verwijderd van mijn koninkrijk en mi ... lees meer >