Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Een nieuw leven waardig
Matteus 3:8

Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. (Matteus 3:8)

Met deze woorden spreekt Johannes de Doper de Israëlieten aan. Hij verkondigt de komst van de messias en van het koninkrijk. Als je daar klaar voor wilt zijn, is het niet voldoende dat je bij Gods volk hoort omdat je Abraham als je vader h ... lees meer >
Vrucht dragen
Psalm 1:3

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. (Psalm 1:3)

Een mooi mens worden heeft alles te maken met gericht zijn op de God die ons naar zijn evenbeeld heeft geschapen. Psalm 1 maakt dat concreet met het beeld van een boom. Die boom die aan het water wortelt is het kind van God dat steeds opnie ... lees meer >
Evenbeeld
Genesis 1:26

Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. (Genesis 1:26)

In de komende tijd zullen de meditaties gaan over de vrucht van de Geest en over karaktervorming. Want God ziet ons als mooie mensen. Tegelijk ontbreekt daar ook nog veel aan. En God zet alles op alles om weer te herstellen hoe het oorspron ... lees meer >
Iemand met gezag
Matteüs 7:29

Want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun ​schriftgeleerden. (Matteüs 7:29)

Als je zit aan de voeten van Jezus en met heel je hart naar hem luistert, ontdek je wat velen in Israël ondergingen: dat Jezus spreekt met gezag. Hij had - in tegenstelling tot de schriftgeleerden die wetten leerden en teksten uitplozen - ... lees meer >
Diep onder de indruk
Matteüs 7:28

Toen ​Jezus​ deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. (Matteüs 7:28)

Er komt een einde aan de toespraak van Jezus. Wat heeft hij veel gezegd! Allemaal verschillende thema's kwamen er langs toen hij sprak over een betere wereld, over Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel. De leerlingen en de andere mense ... lees meer >
Een onnadenkend man
Matteüs 7:26

En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. (Matteüs 7:26)

Jezus benoemt nu ook de andere kant. Verstandige en onnadenkende mensen zijn hetzelfde als het gaat om het luisteren. Ze horen dezelfde woorden. Maar waar verstandige mensen die woorden ook in de praktijk gaan brengen, kiezen onverstandige ... lees meer >
Een verstandige man
Matteüs 7:24

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. (Matteüs 7:24)

Het bestaat: dat je wel luistert maar niet doet, dat je het wel hebt gehoord maar er niet naar leeft. Daarom legt Jezus aan het einde van zijn toespraak alle nadruk op het handelen, het doén. Het horen van zijn woorden moet ook leiden tot ... lees meer >
Heer, Heer
Matteüs 7:21

Niet iedereen die “Heer, ​Heer” tegen mij zegt, zal het ​koninkrijk van de hemel​ binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. (Matteüs 7:21)

Woorden zijn heel belangrijk. Helemaal als het woorden zijn waarmee we Jezus belijden als Heer. Toch zegt Jezus dat woorden niet genoeg zijn. Want woorden kun je gemakkelijk uitspreken. Je kunt prachtige dingen zeggen over God en zingen ove ... lees meer >
Goede en slechte vruchten
Matteüs 7:17

Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. (Matteüs 7:17)

Waar moet je op letten als je wilt ontdekken of iemand een valse profeet is? Jezus legt dat uit met behulp van de vergelijking van een boom die vruchten draagt. We kunnen daarbij ook denken aan wat Paulus later de vrucht van de Geest noemt: ... lees meer >
De nauwe poort
Matteüs 7:13

Ga door de nauwe ​poort​ naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime ​poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang (Matteüs 7:13)

Jezus spreekt hier heel zwart-wit. Er is een smalle weg met een nauwe poort en een brede weg met een brede poort. Zijn woorden doen denken aan de allereerste Psalm die Jezus zelf ook goed gekend zal hebben: 'Gelukkig de mens die niet meegaa ... lees meer >
Gouden regel
Matteüs 7:12

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het ​hart​ van de Wet en de Profeten. (Matteüs 7:12)

Deze uitspraak van Jezus wordt wel de 'gouden regel' genoemd. Let erop dat hij niet zegt: 'Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.' Want dat is negatief gedacht. Jezus spreekt positief. Behandel anderen dus steeds z ... lees meer >
Vragen, zoeken, kloppen
Matteüs 7:7

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. (Matteüs 7:7)

Jezus geeft zoals al eerder in de bergrede onderwijs over bidden. Want wat hebben we het gebed nodig als we mensen willen worden die niet oordelen en die niet schijnheilig zijn. Dat kan niet zonder de goedheid van God die we ontvangen door ... lees meer >
Parels gooien
Matteüs 7:6

Geef wat ​heilig​ is niet aan de ​honden​ en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. (Matteüs 7:6)

'Parels voor de zwijnen werpen.' Dat is een bekend spreekwoord. Het is ontleend aan wat Jezus hier zegt. Want het komt voor dat mensen heel afkerig zijn van het evangelie. Ze hebben het al vaak gehoord. Maar ze willen er niks mee te maken h ... lees meer >
Splinter en balk
Matteüs 7:3

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? (Matteüs 7:3)

Telkens valt in Jezus' toespraak over een betere wereld weer op hoe goed hij ons kent. Want wat zijn we vaak bezig met de fouten van anderen. We weten vaak haarscherp aan te wijzen wanneer iemand een misser heeft begaan. Of verkeerd heeft g ... lees meer >
Oordeel niet
Matteüs 7:1

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. (Matteüs 7:1)

Herken je het bij jezelf? Dat je andere mensen oordeelt? Je vindt dat die ander er raar uitziet. Je vindt dat die ander ongelijk heeft. Je vindt dat die ander verkeerde overtuigingen aanhangt of verkeerde dingen doet. Ja, wat kunnen andere ... lees meer >
Elke dag
Matteüs 6:34

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last (Matteüs 6:34)

Merk je ook wel eens hoeveel je bezig bent met de dag van morgen? Wat gaat er morgen gebeuren? Hoe zal het er morgen voorstaan? Wat ga ik morgen doen? En zo ben je bezig met morgen zonder echt vandaag te leven. In het hier en nu. En daar is ... lees meer >
Zoek liever eerst Gods konin..
Matteüs 6:33

Zoek liever eerst het ​koninkrijk van God​ en zijn ​gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:33)

Waar ben je mee bezig? Die vraag komt naar je toe als je luistert naar deze woorden van Jezus. Ben je bezig met al die dingen op aarde waar je je zorgen over maakt? Of richt je je aandacht allereerst op Gods koninkrijk, die betere wereld di ... lees meer >
Alles nodig hebben
Matteüs 6:32

...dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. (Matteüs 6:32)

Het is best confronterend wat Jezus hier zegt. Als je steeds maar bezig bent met kleding, voedsel, geld, gezondheid, werk en alles waar je je zorgen over kunt maken - dan ben je als de heidenen: de mensen die God niet kennen. Want die moete ... lees meer >
Maak je geen zorgen
Matteüs 6:25

Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan ​kleding? (Matteüs 6:25)

Dat is nu precies wat we wel doen. We maken ons zorgen over van alles en nog wat. Over eten en drinken, over ons inkomen, over onze relaties, over onze gezondheid, over onze toekomst. Jezus weet dat. Als hij zegt: 'Maak je geen zorgen', dan ... lees meer >
Niemand kan twee heren dienen
Matteüs 6:24

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede ​liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. (Matteüs 6:24)

Kan het echt niet? Trouw zijn aan twee heren tegelijk? Zou je niet God op zondag en de mammon (geld en materiële zaken) tijdens de rest van de week kunnen dienen? Of met een half hart God en met een half hart de mammon? Of God met je lippe ... lees meer >