Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Licht en vreugde
Psalm 97:11

Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten van hart. (Psalm 97:11)

Ook deze psalm geeft weer hoog op van de grootheid en de majesteit van God. 'U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven.' Deze God is een en al rechtvaardigheid en oprechtheid. Daar blijkt voor wie in hem gelo ... lees meer >
Een nieuw lied
Psalm 96:1

Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde. (Psalm 96:1)

Psalm 96 tintelt van vreugde en verwondering. Hier worden woorden gevonden om God groot te maken en telkens weer voor hem te zingen. 'Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn ... lees meer >
Gods kudde
Psalm 95:7

Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. (Psalm 95:7)

Deze psalm roept een beeld op van een sterke en machtige God en nodigt ons uit om hem te aanbidden: 'De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de ... lees meer >
Gods kudde
Psalm 95:7

Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. (Psalm 95:7)

Deze psalm roept een beeld op van een sterke en machtige God en nodigt ons uit om hem te aanbidden: 'De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de ... lees meer >
Gods kudde
Psalm 95:7

Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. (Psalm 95:7)

Deze psalm roept een beeld op van een sterke en machtige God en nodigt ons uit om hem te aanbidden: 'De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de ... lees meer >
God van vergelding
Psalm 94:1

God van vergelding, HEER, God van vergelding, verschijn in luister. (Psalm 94:1)

Al psalmen lezend komen we steeds opnieuw in aanraking met de slechtheid van mensen en met Gods boosheid daarover. Ook als we Psalm 94 meebidden moeten we leren om onder ogen te zien dat Gods liefde en zorg voor zijn kinderen gepaard gaat m ... lees meer >
De HEER is koning
Psalm 93:1

De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed, de HEER is met macht bekleed en omgord. (Psalm 93:1)

Het is mooi om de dag met deze psalm te beginnen. Tussen al je goede voornemens voor de dag is dit het beste voornemen: niet zelf je koninkrijk bouwen, maar God koning laten zijn over heel je leven. Zelf hebben we niet zoveel macht en krach ... lees meer >
Het is goed de HEER te loven
Psalm 92:2

Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste. (Psalm 92:2)

Als ergens in de bijbel gezegd wordt 'het is goed', dan moeten we altijd een verband leggen met het allereerste begin. Want toen God de aarde schiep, zei hij steeds opnieuw als hij zag wat hij gemaakt had: 'het is goed'! In de Hebreeuwse ta ... lees meer >
Zijn engelen waken over je
Psalm 91:11

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. (Psalm 91:11)

Deze psalm is vol van de beschermende aanwezigheid van God. Gods kinderen mogen in de beschutting van de Allerhoogste wonen en ze mogen overnachten in de schaduw van de Ontzagwekkende. Gods beschermende zorg krijgt ook een bijzondere vorm i ... lees meer >
Vervul ons met uw liefde
Psalm 90:14

Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. (Psalm 90:14)

Als je ‘s morgens opstaat, kun je een kort morgengebed uitspreken. Bijvoorbeeld dit gebed uit Psalm 90: ‘Vervul ons met uw liefde.’ Soms gebruiken we zoveel woorden als we bidden. Maar een enkel woord, een enkele zin is al voldoende, ... lees meer >
Vervul ons met uw liefde
Psalm 90:14

Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. (Psalm 90:14)

Als je ‘s morgens opstaat, kun je een kort morgengebed uitspreken. Bijvoorbeeld dit gebed uit Psalm 90: ‘Vervul ons met uw liefde.’ Soms gebruiken we zoveel woorden als we bidden. Maar een enkel woord, een enkele zin is al voldoende, ... lees meer >
Vervul ons met uw liefde
Psalm 90:14

Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. (Psalm 90:14)

Als je ‘s morgens opstaat, kun je een kort morgengebed uitspreken. Bijvoorbeeld dit gebed uit Psalm 90: ‘Vervul ons met uw liefde.’ Soms gebruiken we zoveel woorden als we bidden. Maar een enkel woord, een enkele zin is al voldoende, ... lees meer >
Eeuwig zingen van Gods liefde
Psalm 89:2

Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. (Psalm 89:2)

De psalmen roepen mij steeds weer op om me te richten op God. Zo leer ik hier dat er een onderwerp is waar ik eeuwig over kan zingen: de liefde! Gods liefde, om precies te zijn. We kunnen ook zingen over de menselijke liefde, en in heel vee ... lees meer >
Mijn redder
Psalm 88:2

HEER, God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit, ’s nachts zit ik stil voor u neer. (Psalm 88:2)

Wat kun je nu eigenlijk met deze psalm? Een somberder psalm is er in de Bijbel niet te vinden. Het enige licht dat er schijnt, is dat de bidder zich tenminste nog tot God richt met al zijn nood en moeite. Maar verder is het een en al ellend ... lees meer >
Mijn bronnen
Psalm 87:7

En dansend zingen zij: 'Mijn bronnen zijn alleen in u.' (Psalm 87:7)

In Psalm 87 wordt over volken gesproken die we in de rest van de Bijbel leren kennen als heidense volken, vijandig tegenover God. Maar hier krijgen ze een plaats in de ruimte van Gods genade: ook de volken die eerst van God waren vervreemd, ... lees meer >
Vervul mijn hart
Psalm 86:11

Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. (Psalm 86:11)

Wat is het een groot voorrecht dat we tot God kunnen bidden met woorden die hij ons zelf aanreikt! Psalm 86 is een prachtig gebed dat ons helpt om ons verlangen naar God weer aan te wakkeren. En ook het verlangen naar het gaan van zijn weg. ... lees meer >
Zijn glorie komt wonen in on..
Psalm 85:10-11

Voor wie hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons land, trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus. (Psalm 85:10-11)

Elke nieuwe dag is een dag om God de eer te geven die hem toekomt. Want alles waarvan we zeggen dat het goed en mooi is, komt in hem naar ons toe: zijn glorie komt onder ons wonen. Waar dat gebeurt komen trouw en waarheid, recht en vrede op ... lees meer >
Zijn glorie komt wonen in on..
Psalm 85:10-11

Voor wie hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons land, trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus. (Psalm 85:10-11)

Elke nieuwe dag is een dag om God de eer te geven die hem toekomt. Want alles waarvan we zeggen dat het goed en mooi is, komt in hem naar ons toe: zijn glorie komt onder ons wonen. Waar dat gebeurt komen trouw en waarheid, recht en vrede op ... lees meer >
Zijn glorie komt wonen in on..
Psalm 85:10-11

Voor wie hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons land, trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus. (Psalm 85:10-11)

Elke nieuwe dag is een dag om God de eer te geven die hem toekomt. Want alles waarvan we zeggen dat het goed en mooi is, komt in hem naar ons toe: zijn glorie komt onder ons wonen. Waar dat gebeurt komen trouw en waarheid, recht en vrede op ... lees meer >
Onbevangen op weg
Psalm 84:12

Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. (Psalm 84:12)

Het is heerlijk om aan het einde van deze psalm, die zo zindert van verlangen naar God, te ontdekken dat zijn genade gepaard gaat met zijn glorie. Als we genade ervaren, zien we ook iets van Gods grootheid, zijn indrukwekkendheid, zijn prac ... lees meer >