...en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden\'.
Heer, leer ons bidden
De leerlingen hadden het steeds weer gezien: Jezus trok zich terug om te bidden. En ik kan me voorstellen dat ze ook zagen wat dat met Jezus had gedaan als hij terugkwam van de plek waar hij tijd met zijn Vader had doorgebracht. Het leek hun daarom meer dan waardevol om ook te leren bidden zoals Jezus. Vandaar deze vraag van een van de leerlingen, een vraag die de eeuwen door is blijven klinken: \'Heer, leer ons bidden.\' Daarin wordt tot uitdrukking gebracht dat we het nog niet kunnen en dat dat ook ons hele leven zo zal blijven. Nooit zullen we de vraag \'Heer, leer ons bidden\' te boven komen. Want het volmaakte bidden vindt plaats als het volmaakte koninkrijk gekomen is. Nu is bidden: leren leven in het koninkrijk van de hemel.
Heer, dat gebed wil ik me vandaag ook eigen maken: leer mij bidden.