Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
Eeuwige heersen als koningen
Als we ons even niet meer concentreren op het (onbekende) tijdstip waarop de toekomst definitief doorbreekt, is er weer alle ruimte om stil te staan bij de overweldigende werkelijkheid ervan. Het zal namelijk een en al licht zijn! Geen duisternis meer, geen pijn meer, geen teleurstellingen meer, geen verdriet en frustratie meer. Alleen maar licht, heel veel licht. En dat licht zal een persoonlijk karakter hebben: God, de Heer zelf, is het licht. En wij? Wij zullen koningen zijn: de koning te rijk met het koninkrijk dat dan definitief en volmaakt is doorgebroken in onze werkelijkheid. Leven vanuit de toekomst is dat we nu al zien hoe licht het dan zal zijn. Dat koninklijke licht is de bron van Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel.
Heer, ik zie uit naar de lichte toekomst en verlang ernaar ook nu al de koning te rijk te zijn in uw koninkrijk.