Maar hij antwoordde: \"Ik ken jullie werkelijk niet.\"
Ik ken jullie niet
Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben \'Heer, heer\' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uitspraak van Jezus \'Ik ken jullie werkelijk niet\' niets anders zijn dan een echo vanuit hun eigen leven: \'Wij kennen u niet werkelijk.\' Je kunt hollen voor de Heer, je kunt nauwgezet volgens de geboden leven, je kunt trouw zijn in je kerkelijke betrokkenheid, terwijl het hart toch ontbreekt. Hem werkelijk kennen gaat zoveel dieper en levert ook zo veel meer op: een werkelijke relatie waarin overvloedige liefde stroomt.
Heer, uw woorden zijn confronterend. Geef dat ze het verlangen wakker roepen om u werkelijk te kennen.