Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.
Het bruiloftsfeest
Het koninkrijk is een feest! Dat blijkt maar weer: als de bruidegom arriveert worden de meisjes die klaarstaan meegenomen naar de zaal waar het bruiloftsfeest plaats vindt. Daar loopt het allemaal op uit en daardoor mag de verwachting en voorbereiding ook worden gekleurd: dat we feest vieren met onze Heer, die koning en bruidegom is. Maar waarom gaat die deur dicht? Waarom staat het er zo nadrukkelijk bij dat die deur gesloten wordt? Hier wordt de spanning opgebouwd die uiteindelijk deze gelijkenis zo confronterend maakt. Want er zijn nog vijf meisjes uit op olie. Ze waren dwaas, en daardoor hadden ze zich niet echt voorbereid op de komst van de bruidegom. Kan het misschien toch nog goed komen?
Heer, u bent een God van feesten. Geef dat mijn voorbereiding goed en ook al feestelijk is.