Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.
Scheiden
Het koninkrijk van God is wel een zaak van vrede, maar niet van lieve vrede: het is niet soft en tandeloos. Dat maakt Jezus duidelijk als hij laat zien hoe het toe zal gaan bij de voltooiing van de wereld. Dan zal volkomen helder zijn dat er rechtvaardigen en kwaadwilligen zijn. Tussen hen zal scheiding worden gemaakt. De rechtvaardigen zullen als koningen mogen heersen, met Christus, tot in eeuwigheid. Maar dat is niet eens wat Jezus hier expliciet maakt. Dit zegt hij wel: de kwaadwilligen worden weggehaald bij de rechtvaardigen, en zoals slechte vis wordt weggegooid zullen zij in de vuuroven worden geworpen. Een rampzalig einde.
Heer, geef me de moed om ook onder ogen te zien dat de boodschap van uw koninkrijk niet vrijblijvend is.